ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [162]  Tatra  kho  ayasma  sariputto  bhikkhu amantesi
avuso bhikkhavoti . avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa
paccassosum  .  ayasma  sariputto  etadavoca  pancime avuso
Aghatapativinaya  yattha  bhikkhuno  uppanno  aghato  sabbaso
pativinetabbo   katame   panca  idhavuso  ekacco  puggalo
aparisuddhakayasamacaro   hoti   parisuddhavacisamacaro   evarupepi
avuso  puggale  aghato  pativinetabbo  idha panavuso ekacco
puggalo   aparisuddhavacisamacaro   hoti   parisuddhakayasamacaro
evarupepi  avuso  puggale  aghato pativinetabbo idha panavuso
ekacco  puggalo  aparisuddhakayasamacaro hoti aparisuddhavacisamacaro
labhati ca kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam evarupepi avuso
puggale  aghato  pativinetabbo  idha  panavuso ekacco puggalo
aparisuddhakayasamacaro  hoti  aparisuddhavacisamacaro  na  ca  labhati
kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam evarupepi avuso puggale
aghato   pativinetabbo  idha  panavuso  ekacco  puggalo
parisuddhakayasamacaro   hoti   parisuddhavacisamacaro   labhati  ca
kalena  kalam  cetaso  vivaram  cetaso pasadam evarupepi avuso
puggale aghato pativinetabbo.
   {162.1}  Tatravuso  yvayam  puggalo aparisuddhakayasamacaro
parisuddhavacisamacaro  katham  tasmim  puggale  aghato  pativinetabbo
seyyathapi  avuso  bhikkhu  pamsukuliko  rathiyaya  nantakam  disva
vamena  padena niggahetva 1- dakkhinena padena pattharitva 2-
yo  tattha  saro  tam paripatetva adaya pakkameyya  evameva
kho   avuso  3-  yvayam  puggalo  aparisuddhakayasamacaro
parisuddhavacisamacaro     yassa     aparisuddhakayasamacarata
@Footnote: 1 Ma. nigganhitva . 2 Yu. vittharetva . 3 Ma. khvavuso.
Na  sassa  tasmim  samaye  manasikatabba  ya  ca  khvassa  1-
parisuddhavacisamacarata   sassa   tasmim   samaye   manasikatabba
evam tasmim puggale aghato pativinetabbo.
   {162.2}  Tatravuso  yvayam  puggalo  aparisuddhavacisamacaro
parisuddhakayasamacaro  katham  tasmim  puggale  aghato  pativinetabbo
seyyathapi  avuso  pokkharani  sevalapanakapariyonaddha  atha  puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
so  tam  pokkharanim ogahetva ubhohi hatthehi [2]- sevalapanakam
apaviyuhitva  anjalina  pivitva  pakkameyya  evameva kho avuso
yvayam   puggalo   aparisuddhavacisamacaro   parisuddhakayasamacaro
yassa  aparisuddhavacisamacarata na sassa  tasmim samaye manasikatabba
ya  ca  khvassa  parisuddhakayasamacarata  sassa  tasmim  samaye
manasikatabba evam tasmim puggale aghato pativinetabbo.
   {162.3}  Tatravuso  yvayam  puggalo aparisuddhakayasamacaro
aparisuddhavacisamacaro labhati ca kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam
katham tasmim puggale aghato pativinetabbo seyyathapi avuso parittam
gopadake 3- udakam atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto
kilanto tasito pipasito tassa evamassa idam kho parittam gopadake 3-
udakam sacaham anjalina va pivissami bhajanena va khobhissamipi 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. khavassa . 2 Ma. Yu. itica iti cati padani . 3 Ma. Yu. gopade.
@4 Ma. khobhessamipi. Yu. khobhassami.
Tam lolissamipi 1- tam apeyyampi tam karissami yannunaham catukunthiko 2-
nipatitva  gopitakam  pivitva  pakkameyyanti  so  catukunthiko  2-
nipatitva  gopitakam pivitva pakkameyya evameva kho avuso yvayam
puggalo aparisuddhakayasamacaro aparisuddhavacisamacaro labhati ca kalena
kalam  cetaso  vivaram cetaso pasadam yassa aparisuddhakayasamacarata
na  sassa tasmim samaye manasikatabba yapissa aparisuddhavacisamacarata
na sapissa tasmim samaye manasikatabba yanca kho so labhati kalena
kalam  cetaso  vivaram  cetaso  pasadam tadevassa 3- tasmim samaye
manasikatabbam evam tasmim puggale aghato pativinetabbo.
   {162.4}  Tatravuso  yvayam  puggalo aparisuddhakayasamacaro
aparisuddhavacisamacaro  na labhati kalena kalam cetaso vivaram cetaso
pasadam  katham  tasmim  puggale  aghato  pativinetabbo  seyyathapi
avuso  puriso abadhiko dukkhito balhagilano addhanamaggapatipanno
tassa puratopissa dure gamo pacchatopissa dure gamo so na labheyya
sappayani  bhojanani  na labheyya sappayani bhesajjani na labheyya
patirupam  upatthakam  na labheyya gamantanayakam tamenam annataro puriso
passeyya  addhanamaggapatipanno  so  tasmim  purise  karunnamyeva
upatthapeyya anudayamyeva upatthapeyya anukampamyeva upatthapeyya aho
vatayam puriso labheyya sappayani bhojanani labheyya sappayani bhesajjani
labheyya  patirupam  upatthakam  labheyya  gamantanayakam  tam kissa hetu
@Footnote: 1 Ma. Yu. lolessamipi . 2 Ma. Yu. catukkundiko. Yu. catukundiko.
@3 Ma. tamevassa.
Mayam puriso idheva anayabyasanam apajjiti 1- evameva kho avuso
yvayam  puggalo  aparisuddhakayasamacaro  aparisuddhavacisamacaro na ca
labhati kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam evarupepi 2- avuso
puggale  karunnamyeva  upatthapetabbam  anudayayeva  upatthapetabba
anukampayeva  upatthapetabba  aho  vata  ayamayasma kayaduccaritam
pahaya  kayasucaritam  bhaveyya  vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveyya
manoduccaritam pahaya manosucaritam bhaveyya tam kissa hetu mayamayasma
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjiti 3-
evam tasmim puggale aghato pativinetabbo.
   {162.5}  Tatravuso  yvayam  puggalo  parisuddhakayasamacaro
parisuddhavacisamacaro labhati ca kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam
katham tasmim puggale aghato pativinetabbo seyyathapi avuso pokkharani
acchodaka  satodaka  sitodaka setodaka 4- supatittha rammaniya
nanarukkhehi  sanchanna  atha  puriso  agaccheyya  ghammabhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipasito so tam pokkharanim ogahetva
nhatva ca pivitva ca paccuttaritva tattheva rukkhachayaya nisideyya
va nipajjeyya va evameva kho avuso yvayam puggalo parisuddhakayasamacaro
parisuddhavacisamacaro labhati ca kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam
yapissa  parisuddhakayasamacarata  sapissa  tasmim samaye manasikatabba
@Footnote: 1 Po. apajjati. Yu. apajjatiti . 2 Yu. pisaddo natthi . 3 Yu. upapajjatiti.
@4 Ma. setaka.
Yapissa  parisuddhavacisamacarata  sapissa  tasmim  samaye manasikatabba
yampi so 1- labhati kalena kalam cetaso vivaram cetaso pasadam tampissa
tasmim samaye manasikatabbam evam tasmim puggale aghato pativinetabbo
samantapasadikam  avuso  puggalam agamma cittam pasidati . ime kho
avuso  panca  aghatapativinaya  yattha  bhikkhuno uppanno aghato
sabbaso pativinetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 207-212. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=162&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=162&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=162&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=162&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1367              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1367              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :