ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
         Sihanadavaggo dutiyo
   [215]  11  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . athakho ayasma sariputto yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca
@Footnote: 1 Ma. ahuneyyena.
Vuttho me bhante savatthiyam vassavaso icchamaham bhante janapadacarikam
pakkamitunti  .  yassadani  tvam  sariputta kalam mannasiti . athakho
ayasma  sariputto  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam
katva pakkami.
   {215.1}  Athakho  annataro  bhikkhu acirapakkante ayasmante
sariputte bhagavantam etadavoca ayasma mam bhante sariputto asajja
appatinissajja  carikam  pakkantoti  .  athakho bhagava annataram bhikkhum
amantesi  ehi  tvam  bhikkhu  mama  vacanena  sariputtam amantehi
sattha tam avuso sariputta amantetiti . evam bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  patissutva  yenayasma  sariputto  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  sariputtam  etadavoca  sattha tam avuso
sariputta  amantetiti  .  evamavusoti  kho ayasma sariputto
tassa  bhikkhuno  paccassosi . tena kho pana samayena ayasma ca
mahamoggallano  ayasma  ca  anando  apapuranam  adaya
viharam  ahindanti  1-  abhikkhamathayasmanto  abhikkhamathayasmanto 2-
idanayasma sariputto bhagavato sammukha sihanadam nadissatiti.
   {215.2} Athakho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . Ekamantam nisinnam
kho ayasmantam sariputtam bhagava etadavoca idha te sariputta annataro
sabrahmacari  khiyadhammam  apanno  ayasma  mam  bhante  sariputto
@Footnote: 1 Si. Yu. viharena viharam anvahindanti. Ma. vihare.
@2 Ma. abhikkamathayasmanto.
Asajja appatinissajja carikam pakkantoti . yassa nuna bhante kaye
kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram sabrahmacarim
asajja  appatinissajja  carikam  pakkameyya seyyathapi bhante pathaviyam
sucimpi nikkhipanti asucimpi nikkhipanti guthagatampi nikkhipanti muttagatampi
nikkhipanti  khelagatampi  nikkhipanti  pubbagatampi  nikkhipanti  lohitagatampi
nikkhipanti na ca tena pathavi attiyati va harayati va jigucchati va
evameva kho aham bhante pathavisamena cetasa viharami vipulena mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  yassa  nuna  bhante  kaye
kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram sabrahmacarim
asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.3} Seyyathapi bhante apasmim sucimpi dhovanti asucimpi dhovanti
guthagatampi  muttagatampi  khelagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi  dhovanti
na ca tena apo attiyati va harayati va jigucchati va evameva
kho  aham  bhante  aposamena cetasa viharami vipulena mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena yassa nuna bhante kaye kayagata
sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram  sabrahmacarim  asajja
appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.4} Seyyathapi bhante tejo sucimpi dahati asucimpi dahati
guthagatampi  muttagatampi  khelagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi  dahati
na ca tena tejo attiyati va harayati va jigucchati va evameva kho
Aham  bhante  tejosamena  cetasa  viharami  vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  yassa  nuna  bhante  kaye
kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram sabrahmacarim
asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.5}  Seyyathapi bhante vayo sucimpi upavayati asucimpi
upavayati  guthagatampi  muttagatampi  khelagatampi  pubbagatampi lohitagatampi
upavayati na ca tena vayo attiyati va harayati va jigucchati va evameva
kho  aham  bhante  vayosamena cetasa viharami vipulena mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  yassa  nuna  bhante  kaye
kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram sabrahmacarim
asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.6}  Seyyathapi bhante rajoharanam sucimpi punchati asucimpi
punchati  guthagatampi  muttagatampi  khelagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi
punchati na ca tena rajoharanam attiyati va harayati va jigucchati va
evameva  kho  aham bhante rajoharanasamena cetasa viharami vipulena
mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  yassa nuna bhante
kaye  kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram
sabrahmacarim asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   Seyyathapi  bhante  candalakumarako  va candalakumarika va
kalopihattho nantikavasi 1- gamam va nigamam va pavisanto nicacittamyeva
@Footnote: 1 Ma. nantakavasi.
Upatthapetva  pavisati  evameva kho aham bhante candalakumarakasamena
cetasa  viharami  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena
abyapajjhena  yassa  nuna  bhante  kaye kayagata sati anupatthita
assa  so  idha  annataram  sabrahmacarim  asajja  appatinissajja
carikam pakkameyya.
   {215.7} Seyyathapi bhante usabho chinnavisano surato sudanto
susikkhito  rathiyaya  rathiyam  singhatakena  singhatakam anvahindanto na
kinci  himsati  padena va visanena va evameva kho aham bhante
usabhachinnavisanasamena   cetasa   viharami   vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  yassa  nuna  bhante  kaye
kayagata  sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram sabrahmacarim
asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.8} Seyyathapi bhante itthi va puriso va daharo va yuva
mandanakajatiko [1]- ahikunapena va kukkurakunapena va [2]- kanthe
alaggena  3- attiyeyya harayeyya jiguccheyya evameva kho aham
bhante  imina  putikayena  attiyami harayami jigucchami yassa nuna
bhante  kaye  kayagata  sati  anupatthita assa so idha annataram
sabrahmacarim asajja appatinissajja carikam pakkameyya.
   {215.9} Seyyathapi bhante puriso medakathalikam parihareyya chiddavachiddam
uggharantam  paggharantam  evameva kho aham bhante imam kayam pariharami
@Footnote: 1 Ma. sisamnahato . 2 Ma. manussakunapena va .  3 Ma. asattena.
Chiddavachiddam  uggharantam  paggharantam yassa nuna bhante kaye kayagata
sati  anupatthita  assa  so  idha  annataram  sabrahmacarim  asajja
appatinissajja carikam pakkameyyati.
   {215.10} Athakho so bhikkhu utthayasana ekamsam uttarasangam
karitva bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca accayo mam
bhante  accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yo aham ayasmantam
sariputtam  asata tuccha musa abhutena abbhacikkhim tassa me bhante
bhagava  accayam accayato patigganhatu ayatim samvarayati . taggha tam
bhikkhu  accayo  accagama  yathabalam  yathamulham yathaakusalam yo tvam
sariputtam asata tuccha musa abhutena abbhacikkhi yato ca kho tvam
bhikkhu  accayam  accayato  disva  yathadhammam  patikarosi  tantam  mayam
patigganhama  vuddhi  hesa  bhikkhu  ariyassa  vinaye  yo  accayam
accayato  disva yathadhammam patikaroti ayati samvaram apajjatiti athakho
bhagava  ayasmantam  sariputtam  amantesi  khama  sariputta  imassa
moghapurisassa  pura tassa tattheva sattadha muddha phalatiti . khamamaham
bhante  tassa  ayasmato  sace  mam so ayasma evamaha khamatu
ca me so ayasmati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 386-391. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=215&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=215&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=215&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=215&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6548              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6548              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :