ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
         Sīhanādavaggo dutiyo
   [215]  11  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. āhuneyyena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page387.

Vuṭṭho me bhante sāvatthiyaṃ vassāvāso icchāmahaṃ bhante janapadacārikaṃ pakkamitunti . yassadāni tvaṃ sārīputta kālaṃ maññasīti . athakho āyasmā sārīputto uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. {215.1} Athakho aññataro bhikkhu acirapakkante āyasmante sārīputte bhagavantaṃ etadavoca āyasmā maṃ bhante sārīputto āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkantoti . athakho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu mama vacanena sārīputtaṃ āmantehi satthā taṃ āvuso sārīputta āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca satthā taṃ āvuso sārīputta āmantetīti . evamāvusoti kho āyasmā sārīputto tassa bhikkhuno paccassosi . tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca ānando apāpuraṇaṃ ādāya vihāraṃ āhiṇḍanti 1- abhikkhamathāyasmanto abhikkhamathāyasmanto 2- idānāyasmā sārīputto bhagavato sammukhā sīhanādaṃ nadissatīti. {215.2} Athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā etadavoca idha te sārīputta aññataro sabrahmacārī khīyadhammaṃ āpanno āyasmā maṃ bhante sārīputto @Footnote: 1 Sī. Yu. vihārena vihāraṃ anvāhiṇḍanti. Ma. vihāre. @2 Ma. abhikkamathāyasmanto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

Āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkantoti . yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya seyyathāpi bhante paṭhaviyaṃ sucimpi nikkhipanti asucimpi nikkhipanti gūthagatampi nikkhipanti muttagatampi nikkhipanti kheḷagatampi nikkhipanti pubbagatampi nikkhipanti lohitagatampi nikkhipanti na ca tena paṭhavī aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho ahaṃ bhante paṭhavīsamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.3} Seyyathāpi bhante āpasmiṃ sucimpi dhovanti asucimpi dhovanti gūthagatampi muttagatampi kheḷagatampi pubbagatampi lohitagatampi dhovanti na ca tena āpo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho ahaṃ bhante āposamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.4} Seyyathāpi bhante tejo sucimpi ḍahati asucimpi ḍahati gūthagatampi muttagatampi kheḷagatampi pubbagatampi lohitagatampi ḍahati na ca tena tejo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Ahaṃ bhante tejosamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.5} Seyyathāpi bhante vāyo sucimpi upavāyati asucimpi upavāyati gūthagatampi muttagatampi kheḷagatampi pubbagatampi lohitagatampi upavāyati na ca tena vāyo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho ahaṃ bhante vāyosamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.6} Seyyathāpi bhante rajoharaṇaṃ sucimpi puñchati asucimpi puñchati gūthagatampi muttagatampi kheḷagatampi pubbagatampi lohitagatampi puñchati na ca tena rajoharaṇaṃ aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho ahaṃ bhante rajoharaṇasamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. Seyyathāpi bhante caṇḍālakumārako vā caṇḍālakumārikā vā kaḷopihattho nantikavāsī 1- gāmaṃ vā nigamaṃ vā pavisanto nīcacittaṃyeva @Footnote: 1 Ma. nantakavāsī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

Upaṭṭhapetvā pavisati evameva kho ahaṃ bhante caṇḍālakumārakasamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.7} Seyyathāpi bhante usabho chinnavisāṇo surato sudanto susikkhito rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ anvāhiṇḍanto na kiñci hiṃsati pādena vā visāṇena vā evameva kho ahaṃ bhante usabhachinnavisāṇasamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.8} Seyyathāpi bhante itthī vā puriso vā daharo vā yuvā maṇḍanakajātiko [1]- ahikuṇapena vā kukkurakuṇapena vā [2]- kaṇṭhe ālaggena 3- aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya evameva kho ahaṃ bhante iminā pūtikāyena aṭṭiyāmi harāyāmi jigucchāmi yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya. {215.9} Seyyathāpi bhante puriso medakathālikaṃ parihareyya chiddāvachiddaṃ uggharantaṃ paggharantaṃ evameva kho ahaṃ bhante imaṃ kāyaṃ pariharāmi @Footnote: 1 Ma. sīsaṃnahāto . 2 Ma. manussakuṇapena vā . 3 Ma. āsattena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Chiddāvachiddaṃ uggharantaṃ paggharantaṃ yassa nūna bhante kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyyāti. {215.10} Athakho so bhikkhu uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca accayo maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo ahaṃ āyasmantaṃ sārīputtaṃ asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhiṃ tassa me bhante bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . taggha taṃ bhikkhu accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo tvaṃ sārīputtaṃ asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhi yato ca kho tvaṃ bhikkhu accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi tantaṃ mayaṃ paṭiggaṇhāma vuḍḍhi hesā bhikkhu ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatī saṃvaraṃ āpajjatīti athakho bhagavā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi khama sārīputta imassa moghapurisassa purā tassa tattheva sattadhā muddhā phalatīti . khamāmahaṃ bhante tassa āyasmato sace maṃ so āyasmā evamāha khamatu ca me so āyasmāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 386-391. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=215&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=215&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=215&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=215&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6548              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6548              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :