ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
           Vinayavaggo tatiyo
   [72]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi  sattahi  apattim  janati  anapattim  janati
lahukam  apattim  janati  garukam  apattim  janati  silava  hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu catunnam jhananam
abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi
akasiralabhi  asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo hotiti.
   [73] Sattahi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo hoti.
@Footnote: 1 Ma. hiri suriyam upama . 2 Ma. bhavana . 3 Ma. sunettaarakena cati.
Katamehi  sattahi  apattim  janati  anapattim  janati  lahukam
apattim  janati  garukam  apattim  janati  ubhayani  kho  panassa
patimokkhani  vittharena  svagatani  honti  suvibhattani suppavattini
suvinicchitani  suttaso  anubyanjanaso  catunnam  jhananam abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam   nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo hotiti.
   [74]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi  sattahi  apattim  janati  anapattim  janati
lahukam apattim janati garukam apattim janati vinaye kho pana thito
hoti  asamhiro  catunnam  jhananam  abhicetasikanam ditthadhammasukhaviharanam
nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi  asavanam  khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannagato
bhikkhu vinayadharo hotiti.
   [75]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi sattahi apattim janati anapattim janati lahukam
apattim  janati  garukam  apattim  janati  anekavihitam pubbenivasam
anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam anussarati dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  .pe.  yathakammupage satte
pajanati  asavanam  khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo hotiti.
   [76]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannagato bhikkhu vinayadharo
sobhati  .  katamehi  sattahi  apattim  janati  anapattim janati
lahukam  apattim  janati garukam apattim janati silava hoti .pe.
Samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  catunnam  jhananam  .pe. akasiralabhi
asavanam  khaya .pe. sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannagato bhikkhu 1- vinayadharo sobhatiti.
   [77]  Sattahi  bhikkhave dhammehi samannagato vinayadharo sobhati
katamehi  sattahi  apattim  janati anapattim janati lahukam apattim
janati  garukam  apattim  janati ubhayani kho panassa patimokkhani
vittharena  svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani
suttaso  anubyanjanaso  catunnam  jhananam .pe. akasiralabhi asavanam
khaya  .pe.  sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannagato vinayadharo sobhatiti.
   [78] Sattahi bhikkhave dhammehi samannagato vinayadharo sobhati.
Katamehi  sattahi  apattim  janati anapattim janati lahukam apattim
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Janati garukam apattim janati vinaye kho pana thito hoti asamhiro
catunnam  jhananam .pe. akasiralabhi asavanam khaya .pe. sacchikatva
upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannagato
vinayadharo sobhatiti.
   [79] Sattahi bhikkhave dhammehi samannagato vinayadharo sobhati.
Katamehi  sattahi  apattim  janati  anapattim  janati  lahukam
apattim  janati  garukam  apattim  janati  anekavihitam pubbenivasam
anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe. iti
sakaram  sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  .pe.  yathakammupage satte pajanati
asavanam  khaya .pe. sacchikatva upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannagato vinayadharo sobhatiti.
   [80]  Athakho  ayasma  upali  yena  bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho ayasma upali bhagavantam etadavoca sadhu me bhante
bhagava  sankhittena  dhammam  desetu  yamaham  bhagavato  dhammam  sutva
eko vupakattho appamatto atapi pahitatto vihareyyanti . Ye kho
tvam  upali  dhamme  janeyyasi  ime dhamma na ekantanibbidaya
viragaya  nirodhaya  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
Samvattantiti  ekamsena  upali  dhareyyasi  neso  dhammo  neso
vinayo  netam  satthusasananti  ye  ca  kho  tvam  upali  dhamme
janeyyasi  ime  dhamma  ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya
upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattantiti  ekamsena
upali dhareyyasi eso dhammo eso vinayo etam satthusasananti.
   [81]  Sattime  bhikkhave adhikaranasamatha dhamma uppannuppannanam
adhikarananam samathaya vupasamaya . katame satta sammukhavinayo databbo
sativinayo  databbo  amulhavinayo  databbo  patinnatakaranam  [1]-
yebhuyyasika [2]- tassa papiyasika [3]- tinavattharako [4]-. Ime kho
bhikkhave satta adhikaranasamatha dhamma uppannuppannanam adhikarananam samathaya
vupasamayati.
           Vinayavaggo tatiyo
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 142-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=72&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=72&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=72&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=72&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=72              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4684              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4684              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :