ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [1]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  athakho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam
etadavoca  kimatthiyani  bhante  kusalani  silani  kimanisamsaniti .
Avippatisaratthani kho ananda kusalani silani avippatisaranisamsani 1-.
Avippatisaro pana bhante kimatthiyo kimanisamsoti. Avippatisaro kho ananda
pamujjattho pamujjanisamso 2- . pamujjam 3- pana bhante kimatthiyam
kimanisamsanti . pamujjam kho ananda pitattham pitanisamsam 4-. Piti pana
bhante  kimatthiya  kimanisamsati  .  piti  kho ananda passaddhattha
passaddhanisamsa 5-. Passaddhi pana bhante kimatthiya kimanisamsati. Passaddhi
@Footnote:1-2-4-5 Ma. Yu. itisaddo atthi .   3 pamojjantipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Kho ananda sukhattha sukhanisamsa 1-. Sukham pana bhante kimatthiyam kimanisamsanti. Sukham kho ananda samadhattham samadhanisamsam 2- . samadhi pana bhante kimatthiyo kimanisamsoti . samadhi kho ananda yathabhutananadassanattho yathabhutananadassananisamso 3- . yathabhutananadassanam pana bhante kimatthiyam kimanisamsanti . yathabhutananadassanam kho ananda nibbidaviragattham nibbidaviraganisamsam 4- . nibbidavirago pana bhante kimatthiyo kimanisamsoti . nibbidavirago kho ananda vimuttinanadassanattho vimuttinanadassananisamso 5- iti kho ananda kusalani silani avippatisaratthani avippatisaranisamsani avippatisaro pamujjattho pamujjanisamso pamujjam pitattham pitanisamsam piti passaddhattha passaddhanisamsa passaddhi sukhattha sukhanisamsa sukham samadhattham samadhanisamsam samadhi yathabhutananadassanattho yathabhutananadassananisamso yathabhutananadassanam nibbidaviragattham nibbidaviraganisamsam nibbidavirago vimuttinanadassanattho vimuttinanadassananisamso iti kho ananda kusalani silani anupubbena arahattaya 6- purentiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7151              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7151              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :