ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [161] Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca
veditabbo  attho  ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā
atthañca  yathā  dhammo  yathā attho tathā paṭipajjitabbanti idamavoca
bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {161.1} Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave
veditabbo  dhammo  ca  anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho
tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi {161.2} ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā 1- mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā mahākaccāno byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā āyasmatā mahākaccānena saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavocuṃ {161.3} idaṃ kho no āvuso kaccāna bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti tesaṃ no āvuso amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho @Footnote: 1 Ma. cāyasmā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti {161.4} tesaṃ no āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā mahākaccāno byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti vibhajatāyasmā 1- mahākaccānoti seyyathāpi āvuso puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva mūlaṃ atikkamma khandhaṃ sākhāpalāse sāraṃ pariyesitabbaṃ maññeyya evaṃ sampadamidaṃ āyasmantānaṃ satthari sammukhībhūte taṃ bhagavantaṃ atisitvā amhe etamatthaṃ paṭipucchitabbaṃ maññatha 2- so hi āvuso bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmī tathāgato so ceva panetassa kālo ahosi yaṃ tumhe bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha 3- yathā no 4- bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti {161.5} addhāvuso 5- kaccāna bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā @Footnote: 1 Po. Ma. vibhajatu āyasmā. 2 Po. maññeyyātha. Yu. maññetha. @3 Ma. paṭipuccheyyātha. 4 Ma. vo.. 5 Ma. addhā āvuso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Amatassa dātā dhammasāmī tathāgato so ceva panetassa kālo ahosi yaṃ mayaṃ bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāma yathā no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma apicāyasmā mahākaccāno satthuceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ vibhajatāyasmā mahākaccāno agarukatvāti 1-. {161.6} Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti. Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa paccassosuṃ . Āyasmā 2- mahākaccāno etadavoca yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti {161.7} katamo cāvuso adhammo katamo ca dhammo katamo ca anattho katamo ca attho pāṇātipāto āvuso adhammo pāṇātipātā veramaṇī dhammo ye ca pāṇātipātapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho pāṇātipātā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . adinnādānaṃ āvuso adhammo adinnādānā veramaṇī dhammo ye ca adinnādānapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā @Footnote: 1 Po. Ma. agaruṃ karitvāti. Yu. agarukaritvā. 2 athāyasumā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Sambhavanti ayaṃ anattho adinnādānā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . kāmesu micchācāro āvuso adhammo kāmesu micchācārā veramaṇī dhammo ye ca kāmesu micchācārapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho kāmesu micchācārā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho. {161.8} Musāvādo āvuso adhammo musāvādā veramaṇī dhammo ye ca musāvādapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho musāvādā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . pisuṇā vācā āvuso adhammo pisuṇāya vācāya veramaṇī dhammo ye ca pisuṇā vācāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho pisuṇāya vācāya veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . pharusā vācā āvuso adhammo pharusāya vācāya veramaṇī dhammo ye ca pharusavācāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . samphappalāpo āvuso adhammo samphappalāpā veramaṇī dhammo ye ca samphappalāpapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho samphappalāpā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Ayaṃ attho. {161.9} Abhijjhā āvuso adhammo anabhijjhā dhammo ye ca abhijjhāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho anabhijjhāpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . byāpādo āvuso adhammo abyāpādo dhammo ye ca byāpādapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho abyāpādapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . micchādiṭṭhi āvuso adhammo sammādiṭṭhi dhammo ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho sammādiṭṭhipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho. {161.10} Yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti imassapi 1- kho ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhajitvā evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi ākaṅkhamānā capana tumhe āvuso bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha yathā no 2- bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti. {161.11} Evamāvusotikho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā @Footnote: 1 Ma. Yu. imassa. 2 Ma. Yu. vo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no bhante bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti {161.12} tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti {161.13} tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā mahākaccāno byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti athakho mayaṃ bhante yenāyasmā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

Mahākaccāno tenupasaṅkamimhā upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etamatthaṃ pucchimhā 1- tesaṃ no bhante āyasmatā mahākaccānena imehi ākārehi imehi padehi imehi byañjanehi attho suvibhattoti. {161.14} Sādhu sādhu bhikkhave paṇḍito bhikkhave mahākaccāno mahāpañño bhikkhave mahākaccāno maṃ cepi tumhe bhikkhave upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha ahampicetaṃ evameva byākareyyaṃ yathātaṃ mahākaccānena byākataṃ esoceva tassa 2- attho evañca naṃ dhāreyyāthāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 274-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=161&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=161&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=161              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :