ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [221] 14 Athakho ayasma subhuti saddhena bhikkhuna saddhim yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam nisinnam kho ayasmantam subhutim bhagava etadavoca
ko nama ayam subhuti bhikkhuti . saddho namayam bhante bhikkhu saddhassa 2-
upasakassa  putto  saddha  agarasma  anagariyam  pabbajitoti .
Kacci  panayam  subhuti saddho bhikkhu saddhassa upasakassa putto saddha
agarasma  anagariyam  pabbajito  sandissati  saddhapadanesuti .
Etassa  bhagava  kalo  etassa  sugata  kalo  bhagava  saddhassa
saddhapadanani  bhaseyya  idanaham  janissami yadi va ayam bhikkhu
sandissati saddhapadanesu yadi va noti . tenahi subhuti sunahi sadhukam
manasikarohi bhasissamiti . evam bhanteti kho ayasma subhuti bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccavamati. 2 Ma. sudattassa. ito param evam natabbam.
Paccassosi  .  bhagava  etadavoca  idha  subhuti bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya sikkhati sikkhapadesu yampi subhuti bhikkhu
silava  hoti  .pe.  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu idampi subhuti
saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.1} Puna caparam subhuti bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti tatharupassa
dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya
suppatividdha  yampi  subhuti  bhikkhu  bahussuto  hoti  .pe. ditthiya
suppatividdha idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.2} Puna caparam subhuti bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo
kalyanasampavanko yampi subhuti bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo
kalyanasampavanko idampi 1- saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.3} Puna caparam subhuti bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi
dhammehi  samannagato  khamo  padakkhinaggahi  anusasanim  yampi  subhuti
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaranehi  dhammehi  samannagato khamo
padakkhinaggahi anusasanim idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.4} Puna caparam subhuti bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani
kimkaraniyani  tattha  dakkho  hoti  analaso  tatrupayaya  vimamsaya
@Footnote: 1 Ma. etthantare subhutiti dissati.
Samannagato  alam  katum alam samvidhatum yampi subhuti bhikkhu yani tani
sabrahmacarinam  .pe.  alam katum alam samvidhatum idampi subhuti saddhassa
saddhapadanam hoti.
   {221.5} Puna caparam subhuti bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo
abhidhamme abhivinaye ularapamujjo yampi subhuti bhikkhu dhammakamo hoti
piyasamudaharo  abhidhamme  abhivinaye  ularapamujjo  idampi  subhuti
saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.6} Puna caparam subhuti bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam
dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu yampi subhuti bhikkhu araddhaviriyo viharati .pe.
Idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.7} Puna caparam subhuti bhikkhu catunnam jhananam abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam   nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi
yampi  subhuti  bhikkhu catunnam jhananam abhicetasikanam ditthadhammasuviharanam
nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi  idampi  subhuti  saddhassa
saddhapadanam hoti.
   {221.8} Puna caparam subhuti bhikkhu anekavihitam pubbenivasam anussarati
seyyathidam  ekampi  jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi
jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo
cattalisampi  jatiyo  pannasampi  jatiyo  jatisatampi jatisahassampi
jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe  anekepi  vivattakappe
Anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto
evamvanno  evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so
tatocuto amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
idhuppannoti  iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati
yampi  subhuti  bhikkhu  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam
ekampi jatim dvepi jatiyo .pe. iti sakaram sauddesam anekavihitam
pubbenivasam anussarati idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.9}  Puna  caparam subhuti bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana
bhonto  satta  kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata
manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika
sammaditthikammasamadana   te   kayassa   bheda   parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapannati  iti  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   satte   passati   cavamane  upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
Satte pajanati yampi subhuti bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena .pe.
Yathakammupage satte pajanati idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hoti.
   {221.10} Puna caparam subhuti bhikkhu asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharati yampi subhuti bhikkhu asavanam khaya .pe. sacchikatva upasampajja
viharati idampi subhuti saddhassa saddhapadanam hotiti.
   Evam vutte ayasma subhuti bhagavantam etadavoca yanimani bhante
bhagavata  saddhassa  saddhapadanani  bhasitani  samvijjanti tani imassa
bhikkhuno ayanca bhikkhu etesu sandissati ayam bhante bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno anumattesu vajjesu
bhayadassavi  samadaya sikkhati sikkhapadesu ayam bhante bhikkhu bahussuto
hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana
pariyosanakalyana   sattham   sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti dhata
vacasa  paricita  manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha ayam bhante
bhikkhu   kalyanamitto  [1]-  kalyanasahayo  kalyanasampavanko
ayam bhante bhikkhu suvaco [2]- sovacassakaranehi dhammehi samannagato
khamo   padakkhinaggahi  anusasanim  ayam  bhante  bhikkhu  yani
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. hoti.
Tani  sabrahmacarinam  uccavacani  kimkaraniyani  tattha  dakkho  hoti
analaso  tatrupayaya  vimamsaya  samannagato alam katum alam samvidhatum
ayam bhante bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye
ularapamujjo  ayam  bhante  bhikkhu  araddhaviriyo  viharati  thamava
dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  ayam  bhante  bhikkhu
catunnam  jhananam  abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi
hoti  akicchalabhi  akasiralabhi  ayam  bhante  bhikkhu  anekavihitam
pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe.
Iti  sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati ayam bhante
bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena .pe. Yathakammupage
satte pajanati ayam bhante bhikkhu asavanam khaya .pe. sacchikatva
upasampajja  viharati  yanimani bhante bhagavata saddhassa saddhapadanani
bhasitani  samvijjanti  tani  imassa  bhikkhuno  ayanca bhikkhu etesu
sandissatiti  .  sadhu sadhu subhuti tenahi tvam subhuti imina saddhena
bhikkhuna saddhim vihareyyasi yada ca tvam subhuti akankheyyasi tathagatam
dassanaya  imina ca saddhena bhikkhuna saddhim upasankameyyasi tathagatam
dassanayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 365-370. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=221&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=221&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=221&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=221&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8608              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8608              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :