ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [136]  4  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. gacchanti . 2 Po. oyayissami. Ma. osarissami . 3 Po.
@pariharissantiti. Yu. paricarissantiti. Ma. paricaressantiti . 4 Po.
@Ma. vanim. 5 Ma. bhavanaparipurigate. Yu. paripurikate.
Sambahula    nanatitthiya    samanabrahmana    paribbajaka
savatthiyam   1-   pativasanti   nanaditthika   nanakhantika
nanarucika    nanaditthinissayanissita    .    santeke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  1  sassato  loko
idameva  saccam  moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  2  asassato  loko  idameva  saccam
moghamannanti   .   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  3  antava  loko  idameva  saccam  moghamannanti .
Santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino   evamditthino
4 anantava loko idameva saccam moghamannanti.
   {136.1}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
5  tam  jivam tam sariram idameva saccam moghamannanti . santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  6  annam  jivam  annam
sariram  idameva  saccam  moghamannanti  .  santeke  samanabrahmana
evamvadino evamditthino 7 hoti tathagato parammarana idameva saccam
moghamannanti . santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino
8  na  hoti  tathagato  parammarana idameva saccam moghamannanti .
Santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino 9 hoti ca na
ca  hoti  tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti . santi
paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  10 neva hoti
na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti . te
@Footnote: 1 Yu. savatthim pindaya pavisanti.
Bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 179-181. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=136&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=136&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=136&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=136&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :