ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [136]  4  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. gacchanti . 2 Po. oyāyissāmi. Ma. osārissāmi . 3 Po.
@pariharissantīti. Yu. paricārissantīti. Ma. paricāressantīti . 4 Po.
@Ma. vaṇiṃ. 5 Ma. bhāvanāpāripūrīgate. Yu. pāripurikate.
Sambahulā    nānātitthiyā    samaṇabrāhmaṇā    paribbājakā
sāvatthiyaṃ   1-   paṭivasanti   nānādiṭṭhikā   nānākhantikā
nānārucikā    nānādiṭṭhinissayanissitā    .    santeke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  1  sassato  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  2  asassato  loko  idameva  saccaṃ
moghamaññanti   .   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  3  antavā  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
4 anantavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {136.1}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti . santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  6  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ
sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7 hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti . santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
8  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti .
Santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 9 hoti ca na
ca  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  10 neva hoti
na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . te
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiṃ piṇḍāya pavisanti.
Bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 179-181. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=136&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=136&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=136&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=136&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :