ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [137]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {137.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassato  loko idameva
saccaṃ   moghamaññanti   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino antavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   anantavā  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  idameva saccaṃ moghamaññanti santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  aññaṃ  jīvaṃ
aññaṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke samaṇabrāhmaṇā
Evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  ca
na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   {137.2}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ  na  jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na
jānanti  te  atthaṃ  ajānantā anatthaṃ ajānantā dhammaṃ ajānantā
adhammaṃ   ajānantā   bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 181-182. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=137&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=137&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=137&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=137&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=137              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :