ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
      Suttanipate uragavaggassa dasamam alavakasuttam
   [310]  10  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava alaviyam
viharati  alavakassa  yakkhassa  bhavane  . atha kho alavako yakkho
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  etadavoca
nikkhama  samanati . sadhavusoti bhagava nikkhami . pavisa samanati .
Sadhavusoti  bhagava  pavisi  .  dutiyampi  kho  alavako  yakkho
bhagavantam etadavoca nikkhama samanati . sadhavusoti bhagava nikkhami .
Pavisa  samanati  .  sadhavusoti  bhagava  pavisi  . tatiyampi kho
so  3-  alavako  yakkho bhagavantam etadavoca nikkhama samanati .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kamamanam. 2 Ma. Yu. dasasata yakkha. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Sadhavusoti  bhagava nikkhami . pavisa samanati . sadhavusoti bhagava
pavisi . catutthampi kho alavako yakkho bhagavantam etadavoca nikkhama
samanati  .  na  khvaham  avuso  nikkhamissami  yante karaniyam tam
karohiti  .  panhantam  samana pucchissami sace me na  byakarissasi
cittam va te khipissami hadayam va te phalessami 1- padesu va
gahetva paragangaya khipissamiti.
   {310.1} Na khvahantam [2]- passami sadevake loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  yo  me
cittam  va  khipeyya  hadayam  va  phaleyya padesu va gahetva
paragangaya  khipeyya  api  ca  tuvam avuso puccha yadakankhasiti .
Atha kho alavako yakkho bhagavantam gathaya ajjhabhasi
   [311] |311.606| Kim sudha vittam purisassa settham
             kim su sucinnam sukhamavahati
             kim su have sadhutaram rasanam
             kathamjivim jivitamahu settham.
   |311.607| Saddhidha vittam purisassa settham
             dhammo sucinno sukhamavahati
             saccam have sadhutaram rasanam
             pannajivim jivitamahu settham.
   |311.608| Katham su tarati ogham     katham su tarati annavam
@Footnote: 1 Po. phalissami. 2 Ma. Yu. avuso.
             Katham su dukkhamacceti     katham su parisujjhati.
   |311.609| Saddhaya tarati ogham     appamadena annavam
             viriyena 1- dukkhamacceti  pannaya parisujjhati.
   |311.610| Katham su labhate pannam     katham su vindate dhanam
             katham su kittim pappoti    katham mittani ganthati
             asma loka param lokam   katham pecca na socati.
   |311.611| Saddahano arahatam      dhammam nibbanapattiya
             sussusam 2- labhate pannam  appamatto vicakkhano
   |311.612| patirupakari dhurava       utthata vindate dhanam
             saccena kittim pappoti   dadam mittani ganthati.
   |311.613| Yassete caturo dhamma    saddhassa gharamesino
             saccam dhammo dhiti cago    sa 3- ve pecca na socati.
   |311.614| Ingha annepi pucchassu  puthu samanabrahmane
             yadi sacca dama caga   khantya bhiyyodha vijjati.
   |311.615| Katham nudani puccheyyam    puthu samanabrahmane
             yoham 4- ajja pajanami  yo attho 5- samparayiko
   |311.616| atthaya vata me buddho   vasayalavimagama.
             Yoham 4- ajja pajanami  yattha dinnam mahapphalam
   |311.617| so aham vicarissami      gama gamam pura puram
             namassamano sambuddham   dhammassa ca sudhammatanti.
                    Alavakasuttam dasamam.
                       ------------
@Footnote: 1 Ma. viriyena. 2 Yu. sussusa. 3 Po. so . 4 Yu. soham. 5 Po. yo cattho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 359-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=310&items=2&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=310&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=310&items=2&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=310&items=2&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=310              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=28&A=5838              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=28&A=5838              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :