ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [387] |387.1084| Purisassa hi jātassa kuṭhārī jāyate mukhe
             yāya chindati attānaṃ      bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.
  |387.1085| Yo nindiyaṃ pasaṃsati
             taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo
             vicināti mukhena so kaliṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. parikkhayaṃ . 2 Po. padume kho pana bhikkhu niraye.
             Kalinā tena sukhaṃ na vindati.
  |387.1086| Appamatto ayaṃ kali 1-
             yo akkhesu dhanapparājayo
             (sabbassāpi sahāpi attanā)
             ayameva mahattaro kali
             yo sugatesu manaṃ padosaye.
  |387.1087| Sataṃ sahassānaṃ nirabbudānaṃ
             chattiṃsa 2- ca pañca ca abbudāni
             yamariyagarahī nirayaṃ upeti
             vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakaṃ.
  |387.1088| Abhūtavādī nirayaṃ upeti
             yo vāpi katvā na karomīti 3- cāha
             ubhopi te pecca samā bhavanti
             nihīnakammā manujā hi 4- parattha.
  |387.1089| Yo appaduṭṭhassa narassa dussati
             suddhassa posassa anaṅgaṇassa
             tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ
             sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto.
  |387.1090| Yo lobhaguṇe 5- anuyutto
             so vacasā paribhāsati aññe
@Footnote: 1 Po. kalī. 2 Ma. chattiṃsati pañca ca. 3 Ma. karomi cāha. 4 Ma. Yu. hisaddo
@natthi. 5 Po. kāmaguṇehi.
             Asaddho kadariyo avadaññū
             macchari pesuṇiyasmiṃ 1- anuyutto.
  |387.1091| Mukhadugga vibhūtamanariya
             bhūnahata 2- pāpaka dukkatakāri
             purisanta 3- kali avajāte
             mā bahubhāṇidha nerayikosi.
  |387.1092| Rajamākirasi 4- ahitāya
             sante garahasi kibbissakārī 5-
             bahūni [6]- duccaritāni caritvā
             gacchasi kho papataṃ cirarattaṃ.
  |387.1093| Na hi nassati kassaci kammaṃ
             eti ha taṃ labhateva suvāmi
             dukkhaṃ mando paraloke
             attani passati kibbissakārī.
  |387.1094| Ayosaṅkusamāhataṭṭhānaṃ
             tiṇhadhāraṃ ayasūlamupeti
             atha tattaṃ ayoguḷasannibhaṃ
             bhojanamatthi tathā paṭirūpaṃ.
  |387.1095| Na hi vaggu vadanti vadantā
             nābhijavanti na tāṇamupenti
@Footnote: 1 Po. pesuṇiyañca. Ma. pesuṇiyaṃ. 2 Ma. Yu. bhūnahu. 3 Po. purisantimaalajātamāhu.
@4 Ma. rajamākirasī . 5 Ma. Yu. kibbisakārī . 6 Yu. bahuni ca.
             Aṅgāre santhate senti 1-
             agginisamaṃ pajjalitaṃ pavisanti 2-.
  |387.1096| Jālena ca onahiyānā
             tattha hananti ayomayakūṭehi
             andhaṃ va timisamāyanti
             taṃ vitataṃ [3]- yathā mahikāyo.
  |387.1097| Atha lohamayaṃ pana kumbhiṃ
             agginisamaṃ pajjalitaṃ pavisanti
             paccanti hi tāsu cirarattaṃ
             agginisamāsu samuppilavāsā 4-.
  |387.1098| Atha pubbalohitamisse
             tattha kiṃ paccati 5- kibbissakārī
             yaṃ yandisataṃ adhiseti
             tattha kilissati samphussamāno.
  |387.1099| Puḷavāvasathe salilasmiṃ
             tattha kiṃ paccati kibbissakārī
             gantuṃ na hi tīramapatthi
             sabbasamā hi samantakapallā 6-.
  |387.1100| Asipattavanaṃ 7- pana tiṇhaṃ
             taṃ pavisanti samucchinnagattā
@Footnote: 1 Ma. sayanti. 2 Po. sabbatthavāresu aggi nisaṃ pajjalitaṃ. Ma. ginisampajjalitaṃ.
@3 Ma. Yu. hi . 4 Ma. .. pilavāte. Yu. .. pilalāso . 5 Po. tattha kilissati.
@6 Po. samantaphullā. 7 Po. asitavanaṃ puṇṇatiṇṇaṃ.
             Jivhaṃ baḷisena gahetvā
             āracayāracayā vihananti 1-.
  |387.1101| Atha vettaraṇiṃ pana duggaṃ
             tiṇhadhāraṃ khuradhāramupenti 2-
             tattha mandā papatanti
             pāpakārā 3- pāpāni katvā 4-.
  |387.1102| Khādanti hi tattha rudante
             sāmā sabalā kākolagaṇā ca
             soṇā siṅgālā paṭigijjhā
             kulalā vāyasā ca vitudanti.
  |387.1103| Kicchā vatāyaṃ idha vutti
             yaṃ jano passati 5- kibbissakārī
             tasmā idha jīvitasese
             kiccakaro siyā naro na ca majje 6-.
  |387.1104| Te gaṇitā vidūhi tilavāhā
             ye padume niraye upanītā
             nahutāni hi koṭiyo pañca bhavanti
             dvādasa koṭisatāni punaññā 7-.
  |387.1105| Yāva dukkhā nirayā idha vuttā
             tatthapi tāva ciraṃ vasitabbaṃ
@Footnote: 1 Po. ārapayā viharanti. Ma. ārajayārajayā ... . 2 Ma. tiṇhadhārakhura ....
@3 Ma. Yu. pāpakarā. 4 Ma. Yu. karitvā . 5 Ma. phusati. 6 Po. na pamajjare.
@Ma. na appamajje. 7 Po. punaññe.
              Tasmā sucipesalasādhuguṇesu
              vācaṃ manaṃ pakataṃ 1- parirakkheti.
                 Kokālikasuttaṃ dasamaṃ.
                     ---------
    Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa ekādasamaṃ nālakasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 461-466. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=387&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=387&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=387&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=387&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=387              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=6830              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=6830              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :