ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisāṇo kasi
             cundo bhavo punadeva    vasalo ca karaṇīyañca
             hemavato atha yakkho     vijayaṃ suttavaraṃ muni 2-.
  |444.1579| Seṭṭho paṭhamakaṭṭhapavaro vaggo
             dvādasasuttadharo suvibhatto
             desito cakkhumatā vimalena
             suyyati vaggavaro uragoti.
  |444.1580| Ratanāmagandho hirimaṅgalanāmo
             sūcilomakapilo ca brāhmaṇadhammo
             nāvā kiṃsīlauṭṭhāno ca
@Footnote: 1 Ma. varovaraṃ. 2 Ma. vijayasuttaṃ munisuttavaranti.
             Rāhulo ca punapi vaṅgīso
  |444.1581| sammāparibbājaniyo 1- ca tattha
             dhammikasuttavaro suvibhatto
             cuddasasuttadharo dutiyamhi
             cūḷakavaggavaroti tamāhu.
  |444.1582| Pabbajjaṃ padhānasubhāsitanāmo
             puraḷāso punareva 2- māgho ca
             sabhiyakeṇiyameva sallanāmo
             vāseṭṭhavaro kokālikopi 3- ca
  |444.1583| nāḷakasuttavaro suvibhatto
             taṃ anupassī tathā punadeva
             dvādasasuttadharo tatiyamhi
             suyyati vaggavaro mahānāmo.
  |444.1584| Kāmaguhaṭṭhakaduṭṭhaṭṭhakanāmo
             suddhaṭṭhavaro paramaṭṭhakanāmo
             jarāmettiyasuttavaro suvibhatto
             pasūramāgandiyo ca pūrabhedo 4-
  |444.1585| kalahavivādo ubho viyuhā ca
             tuvaṭakaattadaṇḍasārīputtā ca
             soḷasasuttadharo catutthamhi
@Footnote: 1 Ma. sammāparibbājanīyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kālikopica.
@4 Ma. pasūramāgaṇḍiyā purābhedo.
             Aṭṭhakavaggavaroti tamāhu.
  |444.1586| Magadhe janapade ramaṇīye
             desavare katapuññanivese
             pāsāṇakacetiyavare suvibhatte
             vasī bhagavā gaṇaseṭṭho
  |444.1587| ubhayaṃ vā puṇṇasamāgataṃ yamhi
             dvādasayojaniyā parisāya
             soḷasabrāhmaṇānaṃ kira puṭṭho
             pucchāya soḷasapañhakammiyā
             nippakāsayi dhammamadāsi
  |444.1588| atthapakāsakabyañjanapuṇṇaṃ
             dhammamadesesi parakhemajaniyaṃ
             lokahitāya jino dipadaggo.
             Suttavaraṃ bahudhammavicitraṃ
             sabbakilesamocanahetuṃ 1-
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1589| Byañjanamatthapadasamayuttaṃ
             akkharasaññitaopamaggāḷhaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
@Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetuṃ.
  |444.1590| Rāgamale amalaṃ vimalaggaṃ
             dosamale amalaṃ vimalaggaṃ
             mohamale amalaṃ vimalaggaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1591| Klesamale amalaṃ vimalaggaṃ
             duccaritamale amalaṃ vimalaggaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1592| Āsavabandhanayogakilesaṃ
             nivaraṇāni ca tīṇi ca malāni
             tassa kilesapamocanahetuṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1593| Nimmalasabbakilesapanūdanaṃ
             rāgavirāgamanejamasokaṃ
             santapaṇītasududdasadhammaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1594| Rāgañca dosañca bhañjitasantaṃ 1-
             yoni ca duggatipañcaviññāṇaṃ
             taṇhātalaratacchedanatāṇapamokkhaṃ 2-
@Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhañjitasantaṃ. 2 Ma. taṇhāratacchadanatāṇalatā ....
             Desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1595| Gambhīraduddasasaṇhanipuṇaṃ
             paṇḍitavedaniyanipuṇatthaṃ 1-
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1596| Navaṅgakusumadhuvalavebharaṇaṃ 2-
             indriyajjhānavimokkhavibhattaṃ
             aṭṭhaṅgikamaggavaraṃ varayānaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1597| Somupamaṃ vimalaṃ parisuddhaṃ
             aṇṇavamupamā ratanasucittaṃ
             pupphasamaṃ ravimūpamatejaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1598| Khemasivaṃ sukhasītalasantaṃ
             maccuttāṇaparamatthaṃ
             tassa sunibbutadassanahetuṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
               Suttanipāto niṭṭhito.
                   ------------
@Footnote: 1 Ma. -- vedaniyaṃ ---. 2 Ma. ---- mālagīveyyaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 554-558. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=444&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=444&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=444              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :