ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisano kasi
             cundo bhavo punadeva    vasalo ca karaniyanca
             hemavato atha yakkho     vijayam suttavaram muni 2-.
  |444.1579| Settho pathamakatthapavaro vaggo
             dvadasasuttadharo suvibhatto
             desito cakkhumata vimalena
             suyyati vaggavaro uragoti.
  |444.1580| Ratanamagandho hirimangalanamo
             sucilomakapilo ca brahmanadhammo
             nava kimsilautthano ca
@Footnote: 1 Ma. varovaram. 2 Ma. vijayasuttam munisuttavaranti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page555.

Rahulo ca punapi vangiso |444.1581| sammaparibbajaniyo 1- ca tattha dhammikasuttavaro suvibhatto cuddasasuttadharo dutiyamhi culakavaggavaroti tamahu. |444.1582| Pabbajjam padhanasubhasitanamo puralaso punareva 2- magho ca sabhiyakeniyameva sallanamo vasetthavaro kokalikopi 3- ca |444.1583| nalakasuttavaro suvibhatto tam anupassi tatha punadeva dvadasasuttadharo tatiyamhi suyyati vaggavaro mahanamo. |444.1584| Kamaguhatthakadutthatthakanamo suddhatthavaro paramatthakanamo jaramettiyasuttavaro suvibhatto pasuramagandiyo ca purabhedo 4- |444.1585| kalahavivado ubho viyuha ca tuvatakaattadandasariputta ca solasasuttadharo catutthamhi @Footnote: 1 Ma. sammaparibbajaniyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kalikopica. @4 Ma. pasuramagandiya purabhedo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page556.

Atthakavaggavaroti tamahu. |444.1586| Magadhe janapade ramaniye desavare katapunnanivese pasanakacetiyavare suvibhatte vasi bhagava ganasettho |444.1587| ubhayam va punnasamagatam yamhi dvadasayojaniya parisaya solasabrahmananam kira puttho pucchaya solasapanhakammiya nippakasayi dhammamadasi |444.1588| atthapakasakabyanjanapunnam dhammamadesesi parakhemajaniyam lokahitaya jino dipadaggo. Suttavaram bahudhammavicitram sabbakilesamocanahetum 1- desayi suttavaram dipadaggo. |444.1589| Byanjanamatthapadasamayuttam akkharasannitaopamaggalham lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. @Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page557.

|444.1590| Ragamale amalam vimalaggam dosamale amalam vimalaggam mohamale amalam vimalaggam lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1591| Klesamale amalam vimalaggam duccaritamale amalam vimalaggam lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1592| Asavabandhanayogakilesam nivaranani ca tini ca malani tassa kilesapamocanahetum desayi suttavaram dipadaggo. |444.1593| Nimmalasabbakilesapanudanam ragaviragamanejamasokam santapanitasududdasadhammam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1594| Raganca dosanca bhanjitasantam 1- yoni ca duggatipancavinnanam tanhatalaratacchedanatanapamokkham 2- @Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhanjitasantam. 2 Ma. tanharatacchadanatanalata ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page558.

Desayi suttavaram dipadaggo. |444.1595| Gambhiraduddasasanhanipunam panditavedaniyanipunattham 1- lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1596| Navangakusumadhuvalavebharanam 2- indriyajjhanavimokkhavibhattam atthangikamaggavaram varayanam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1597| Somupamam vimalam parisuddham annavamupama ratanasucittam pupphasamam ravimupamatejam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1598| Khemasivam sukhasitalasantam maccuttanaparamattham tassa sunibbutadassanahetum desayi suttavaram dipadaggo. Suttanipato nitthito. ------------ @Footnote: 1 Ma. -- vedaniyam ---. 2 Ma. ---- malagiveyyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 554-558. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=444&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=444&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=444              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :