ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [5]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho annatara devata
abhikkantaya   rattiya   abhikkantavanna   kevalakappam   jetavanam
obhasetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  atthasi  ekamantam thita kho sa devata
bhagavantam gathaya ajjhabhasi.
   [6] |6.1| Bahu deva manussa ca     mangalani acintayum
          akankhamana sotthanam  bruhi mangalamuttamam.
     |6.2| Asevana ca balanam      panditananca sevana
         puja ca pujaniyanam 2-     etammangalamuttamam.
     |6.3| Patirupadesavaso ca       pubbe ca katapunnata
@Footnote: 1 Ma. kumarapanha .  2 Ma. pujaneyyanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Attasammapanidhi ca etammangalamuttamam. |6.4| Bahusaccanca sippanca vinayo ca susikkhito subhasita ca ya vaca etammangalamuttamam. |6.5| Matapituupatthanam puttadarassa sangaho anakula ca kammanta etammangalamuttamam. |6.6| Dananca dhammacariya ca natakananca sangaho anavajjani kammani etammangalamuttamam. |6.7| Arati virati papa majjapana ca sannamo appamado ca dhammesu etammangalamuttamam. |6.8| Garavo ca nivato ca santutthi ca katannuta kalena dhammassavanam etammangalamuttamam. |6.9| Khanti ca sovacassata samanananca dassanam kalena dhammasakaccha etammangalamuttamam. |6.10| Tapo ca brahmacariyanca ariyasaccanadassanam nibbanasacchikiriya ca etammangalamuttamam. |6.11| Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati asokam virajam khemam etammangalamuttamam. |6.12| Etadisani katvana sabbatthamaparajita sabbattha sotthim gacchanti tantesam mangalamuttamanti. Mangalasuttam nitthitam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Khuddakapathe ratanasuttam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 3-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=5&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=5&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=5&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=5&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=5              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=2022              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=2022              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :