ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [65]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ  āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā  taṃ
āvuso bhaddiya āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yenāyasmā  bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  bhaddiyaṃ  kāḷigodhāya  puttaṃ  etadavoca
satthā taṃ āvuso bhaddiya āmantetīti . evamāvusoti kho āyasmā
bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto tassa bhikkhuno paṭissutvā yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {65.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaddiyaṃ kāḷigodhāya
puttaṃ  bhagavā  etadavoca  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhaddiya  araññagatopi
rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi   abhikkhaṇaṃ   udānaṃ   udānesi
aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  . evaṃ bhanteti . kaṃ 1- pana tvaṃ
bhaddiya   atthavasaṃ   sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kiṃ pana.
Suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti . pubbe me bhante agārikabhūtassa rajjasukhaṃ 1- kārentassa
antopi  antepure  rakkhā  saṃvidahitā 2- ahosi bahipi antepure
rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā
ahosi  bahipi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi janapade
rakkhā saṃvidahitā ahosi bahipi janapade rakkhā saṃvidahitā ahosi.
   {65.2} So kho ahaṃ bhante evaṃ rakkhito gopito santo bhīto
ubbiggo  ussaṅkī utrāsī 3- vihāsiṃ etarahi kho panāhaṃ bhante
araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi  ekako  4-  abhīto
anubbiggo  anussaṅkī  anutrāsī  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhūtena cetasā viharāmi. Imaṃ kho ahaṃ bhante atthavasaṃ
sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānesiṃ aho sukhaṃ aho sukhanti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassantarato na santi kopā
        iti bhavābhavatañca vītivatto
        taṃ vigatabhayaṃ sukhiṃ asokaṃ
        devā nānubhavanti dassanāyāti. Dasamaṃ.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjaṃ. Yu. rajjasukhaṃ karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavāresu
@susaṃvihitā. 3 Po. utrāso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddānaṃ
    muccalindo rājā daṇḍena  sakkāro upāsakena ca
    gabbhinī ekaputto ca       suppavāsā visākhā ca
            kāḷigodhāya bhaddiyoti.
                -------------
           Udāne tatiyo nandavaggo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 100-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=65&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=65&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=65&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=65&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=65              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3768              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3768              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :