ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
            Udane catuttho meghiyavaggo
   [85] 1 Evamme sutam . Ekam samayam bhagava calikayam 1- viharati
calike pabbate . tena kho pana samayena ayasma meghiyo bhagavato
upatthako  hoti  .  atha  kho  ayasma  meghiyo yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi . ekamantam thito kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca
icchamaham bhante jantugame 2- pindaya pavisitunti . yassadani tvam
meghiya kalam mannasiti.
   {85.1} Atha kho ayasma meghiyo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   jantugamam  pindaya  pavisi  .  jantugame
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  kimikalaya
nadiya  tiram  tenupasankami  upasankamitva  kimikalaya  nadiya  tire
janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano  addasa  kho  ambavanam
pasadikam  ramaniyam 3- disvanassa etadahosi pasadikam vatidam ambavanam
ramaniyam  alam  vatidam  kulaputtassa  padhanatthikassa  padhanaya  sace
mam bhagava anujaneyya agaccheyyaham imam ambavanam padhanayati.
   {85.2} Atha kho ayasma meghiyo yena bhagava tenupasankami
@Footnote: 1 Po. valikayam viharati valike . 2 Ma. Yu. jantugamam . 3 Ma. manunnam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

Upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca idhaham bhante pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya jantugamam pindaya pavisim jantugame pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena kimikalaya nadiya tiram tenupasankami upasankamitva kimikalaya nadiya tire janghaviharam anucankamamano anuvicaramano addasam ambavanam pasadikam ramaniyam disvana me etadahosi pasadikam vatidam ambavanam ramaniyam alam vatidam kulaputtassa padhanatthikassa padhanaya sace mam bhagava anujaneyya agaccheyyaham imam ambavanam padhanayati sace mam bhante bhagava anujanati gaccheyyaham [1]- ambavanam padhanayati. [86] Evam vutte bhagava ayasmantam meghiyam etadavoca agamehi tava meghiya ekakomhi 2- tava yava annopi koci bhikkhu agacchatiti . dutiyampi kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca bhagavato bhante natthi kinci uttarim karaniyam 3- natthi katassa va paticayo mayham kho pana bhante atthi uttarim karaniyam atthi katassa paticayo sace mam bhante bhagava anujanati gaccheyyaham tam ambavanam padhanayati . dutiyampi kho bhagava ayasmantam meghiyam etadavoca agamehi tava meghiya ekakomhi tava yava annopi koci bhikkhu agacchatiti . tatiyampi kho ayasma meghiyo @Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Po. Yu. ekakamha. Ma. ekakamhi . 3 Ma. uttarikaraniyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Bhagavantam etadavoca bhagavato bhante natthi kinci uttarim karaniyam natthikatassa va paticayo mayham kho pana bhante atthi uttarim karaniyam atthi katassa va paticayo sace mam bhagava anujanati gaccheyyaham tam ambavanam padhanayati . padhananti kho meghiya vadamanam kintivadeyyama yassadani tvam meghiya kalam mannasiti. [87] Atha kho ayasma meghiyo utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena tam ambavanam tenupasankami upasankamitva tam ambavanam ajjhogahetva 1- annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi . atha kho ayasmato meghiyassa tasmim ambavane viharantassa yebhuyyena tayo papaka akusala vitakka samudacaranti seyyathidam kamavitakko byapadavitakko vihimsavitakko . atha kho ayasmato meghiyassa etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho saddha ca vatamhi agarasma anagariyam pabbajito atha kho 2- panimehi tihi papakehi akusalehi vitakkehi anvasato 3- seyyathidam kamavitakkena byapadavitakkena vihimsavitakkenati . atha kho ayasma meghiyo sayanhasamayam patisallana vutthito yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca idha [4]- bhante tasmim ambavane viharantassa yebhuyyena @Footnote: 1 Ma. ajjhogahetva . 2 Ma. Yu. atha ca . 3 Po. anusanta. Ma. anvasatta. @Yu. anvasanno . 4 Ma. Yu. mayham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

Tayo papaka akusala vitakka samudacaranti seyyathidam kamavitakko byapadavitakko vihimsavitakko tassa mayham bhante etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho saddha ca vatamhi agarasma anagariyam pabbajito atha kho panimehi tihi papakehi akusalehi vitakkehi anvasato seyyathidam kamavitakkena byapadavitakkena vihimsavitakkenati. [88] Aparipakkaya meghiya cetovimuttiya panca dhamma paripakaya samvattanti katame panca 1 idha meghiya bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasampavanko aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam pathamo dhammo paripakaya samvattati . 2 puna ca param meghiya bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam dutiyo dhammo paripakaya samvattati. {88.1} 3 Puna ca param meghiya bhikkhu yayam katha abhisallekhika cetovivaranasappaya ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati seyyathidam appicchakatha santutthikatha pavivekakatha asamsaggakatha viriyarambhakatha silakatha samadhikatha pannakatha vimuttikatha vimuttinanadassanakatha evarupiya kathaya nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam tatiyo dhammo paripakaya samvattati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

{88.2} 4 Puna ca param meghiya bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam uppadaya 1- thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam catuttho dhammo paripakaya samvattati. {88.3} 5 Puna ca param meghiya bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam pancamo dhammo paripakaya samvattati . aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ime panca dhamma paripakaya samvattanti . kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa yam silava bhavissati patimokkhasamvarasamvuto viharissati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikakhissati sikkhapadesu. {88.4} Kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa yam yayam katha abhisallekhika cetovivaranasappaya ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattissati seyyathidam appicchakatha santutthikatha pavivekakatha asamsaggakatha viriyarambhakatha silakatha samadhikatha pannakatha vimuttikatha vimuttinanadassanakatha evarupiya kathaya nikamalabhi bhavissati 2- akicchalabhi akasiralabhi . kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa yam araddhaviriyo @Footnote: 1 Ma. Yu. upasampadaya . 2 Yu. hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page128.

Viharissati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam uppadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu . Kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa yam pannava bhavissati udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya. [89] Tena ca pana meghiya bhikkhuna imesu pancasu 1- patitthaya cattaro dhamma uttarim 2- bhavetabba asubha bhavetabba ragassa pahanaya metta bhavetabba byapadassa pahanaya anapanassati bhavetabba vitakkupacchedaya aniccasanna bhavetabba asmimanasamugghataya . aniccasannino hi meghiya anattasanna santhati anattasanni asmimanasamugghatam papunati dittheva dhamme nibbananti. {89.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi khudda 3- vitakka sukhuma vitakka anugata manaso ubbilapa ete avidva manaso vitakke hurahuram dhavati bhantacitto. Ete ca vidva manaso vitakke atapiyo samvarati satima @Footnote: 1 Ma. Yu. pancasu dhammesu . 2 Ma. Yu. uttari . 3 Po. olara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Anugate manaso ubbilape asesamete pajahati buddhoti. Suttam pathamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 123-129. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=85&items=5&bgc=seashell&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=85&items=5&bgc=seashell&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=85&items=5&bgc=seashell&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=85&items=5&bgc=seashell&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=85&bgc=seashell              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=5138              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=5138              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :