ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [701] Vivekaṃ santipadañca mahesinti vivekoti 1- tayo vivekā
@Footnote: 1 Ma. vivekāti.
Kāyaviveko cittaviveko upadhiviveko.
   {701.1} Katamo kāyaviveko . Idha bhikkhu vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ kāyena ca vivitto viharati so eko gacchati eko tiṭṭhati
eko nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati eko
paṭikkamati  eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati
viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti ayaṃ kāyaviveko.
   {701.2} Katamo cittaviveko. Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  dutiyaṃ  jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārehi cittaṃ
vivittaṃ  hoti  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa pītiyā cittaṃ vivittaṃ hoti
catutthaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  sukhadukkhehi  cittaṃ  vivittaṃ  hoti
ākāsānañcāyatanaṃ    samāpannassa   rūpasaññāya   paṭighasaññāya
nānattasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa
ākāsānañcāyatanasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ
samāpannassa   viññāṇañcāyatanasaññāya   cittaṃ   vivittaṃ   hoti
nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samāpannassa    ākiñcaññāyatanasaññāya
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhiyā  vicikicchāya
sīlabbattaparāmāsā  diṭṭhānusayā  vicikicchānusayā  tadekaṭṭhehi  ca
kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti sakadāgāmissa oḷārikā kāmarāgasaññojanā
Paṭighasaññojanā    oḷārikā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  anāgāmissa
aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā   paṭighasaññojanā   aṇusahagatā
kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ
vivittaṃ hoti arahato rūparāgā arūparāgā mānā uddhaccā avijjāya
mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā  tadekaṭṭhehi ca kilesehi
bahiddhā ca sabbanimittehi cittaṃ vivittaṃ hoti ayaṃ cittaviveko.
   {701.3} Katamo upadhiviveko . upadhi vuccanti 1- kilesā ca
khandhā ca abhisaṅkhārā ca . upadhiviveko vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ ayaṃ upadhiviveko.
   {701.4} Kāyaviveko ca vūpakaṭṭhakāyānaṃ 2- nekkhammābhiratānaṃ
cittaviveko  ca  parisuddhacittānaṃ  paramavodānappattānaṃ upadhiviveko ca
nirūpadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ.
   {701.5} Santīti ekena ākārena santipi santipadaṃpi taññeva
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā
santametaṃ  padaṃ  paṇītametaṃ  padaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhi-
paṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  . athavā
@Footnote: 1 Ma. vuccati. 2 Ma. vivekaṭṭhakāyānaṃ.
Aparena  ākārena  ye  dhammā  santādhigamāya  santiphusanāya
santisacchikiriyāya   saṃvattanti   seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro   sammappadhānā  cattāro  iddhippādā  pañcindriyāni
pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo ime
vuccanti  santipadaṃ  tāṇapadaṃ  leṇapadaṃ  saraṇapadaṃ  abhayapadaṃ  accutapadaṃ
amatapadaṃ nibbānapadaṃ.
   {701.6} Mahesinti mahesī bhagavā . Mahantaṃ sīlakkhandhaṃ esi 1-
gavesi  pariyesīti  mahesī . mahantaṃ samādhikkhandhaṃ mahantaṃ paññākkhandhaṃ
mahantaṃ  vimuttikkhandhaṃ  mahantaṃ  vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  esi  gavesi
pariyesīti mahesī . mahato tamokāyassa padālanaṃ mahato vippallāsassa
pabhedanaṃ  2-  mahato  taṇhāsallassa  abbūhanaṃ  3-  mahato
diṭṭhisaṅghātassa  vinivedhanaṃ  mahato  mānaddhajassa  pavāhanaṃ 4- mahato
abhisaṅkhārassa  vūpasamanaṃ  5- mahato oghassa nittharaṇaṃ mahato bhārassa
nikkhepanaṃ  mahato  saṃsāravaṭṭassa  upacchedaṃ  mahato  santāpassa
nibbāpanaṃ  mahato  pariḷāhassa  paṭippassaddhiṃ  mahato  dhammaddhajassa
ussāpanaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī . mahante satipaṭṭhāne
mahante  sammappadhāne  mahante  iddhippāde  mahantāni  indriyāni
mahantāni  balāni  mahante  bojjhaṅge  mahantaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  mahantaṃ  paramatthaṃ  amataṃ  nibbānaṃ  esi  gavesi  pariyesīti
mahesī  .  mahesakkhehi  vā sattehi esito gavesito pariyesito
@Footnote: 1 Ma. esī gavesī pariyesī. 2 Ma. bhedanaṃ. 3 Ma. abbahanaṃ. 4 Ma. papātanaṃ.
@5 Po. Ma. vūpasamaṃ.
Kahaṃ buddho kahaṃ bhagavā kahaṃ devadevo kahaṃ narāsabhoti mahesīti vivekaṃ
santipadañca mahesiṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 411-415. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=701&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=701&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=29&item=701&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=29&item=701&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8634              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8634              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :