ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [701] Vivekam santipadanca mahesinti vivekoti 1- tayo viveka
@Footnote: 1 Ma. vivekati.
Kayaviveko cittaviveko upadhiviveko.
   {701.1} Katamo kayaviveko . Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajati
arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham susanam vanapattham abbhokasam
palalapunjam kayena ca vivitto viharati so eko gacchati eko titthati
eko nisidati eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko
patikkamati  eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko carati
viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti ayam kayaviveko.
   {701.2} Katamo cittaviveko. Pathamam jhanam samapannassa nivaranehi
cittam  vivittam  hoti  dutiyam  jhanam samapannassa vitakkavicarehi cittam
vivittam  hoti  tatiyam  jhanam  samapannassa pitiya cittam vivittam hoti
catuttham  jhanam  samapannassa  sukhadukkhehi  cittam  vivittam  hoti
akasanancayatanam    samapannassa   rupasannaya   patighasannaya
nanattasannaya  cittam  vivittam  hoti  vinnanancayatanam  samapannassa
akasanancayatanasannaya  cittam  vivittam  hoti  akincannayatanam
samapannassa   vinnanancayatanasannaya   cittam   vivittam   hoti
nevasannanasannayatanam    samapannassa    akincannayatanasannaya
cittam  vivittam  hoti  sotapannassa  sakkayaditthiya  vicikicchaya
silabbattaparamasa  ditthanusaya  vicikicchanusaya  tadekatthehi  ca
kilesehi cittam vivittam hoti sakadagamissa olarika kamaragasannojana
Patighasannojana    olarika   kamaraganusaya   patighanusaya
tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam  vivittam  hoti  anagamissa
anusahagata   kamaragasannojana   patighasannojana   anusahagata
kamaraganusaya  patighanusaya  tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam
vivittam hoti arahato ruparaga aruparaga mana uddhacca avijjaya
mananusaya  bhavaraganusaya  avijjanusaya  tadekatthehi ca kilesehi
bahiddha ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti ayam cittaviveko.
   {701.3} Katamo upadhiviveko . upadhi vuccanti 1- kilesa ca
khandha ca abhisankhara ca . upadhiviveko vuccati amatam nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam ayam upadhiviveko.
   {701.4} Kayaviveko ca vupakatthakayanam 2- nekkhammabhiratanam
cittaviveko  ca  parisuddhacittanam  paramavodanappattanam upadhiviveko ca
nirupadhinam puggalanam visankharagatanam.
   {701.5} Santiti ekena akarena santipi santipadampi tanneva
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  vuttam  hetam  bhagavata
santametam  padam  panitametam  padam  yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhi-
patinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti  . athava
@Footnote: 1 Ma. vuccati. 2 Ma. vivekatthakayanam.
Aparena  akarena  ye  dhamma  santadhigamaya  santiphusanaya
santisacchikiriyaya   samvattanti   seyyathidam  cattaro  satipatthana
cattaro   sammappadhana  cattaro  iddhippada  pancindriyani
panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko  maggo ime
vuccanti  santipadam  tanapadam  lenapadam  saranapadam  abhayapadam  accutapadam
amatapadam nibbanapadam.
   {701.6} Mahesinti mahesi bhagava . Mahantam silakkhandham esi 1-
gavesi  pariyesiti  mahesi . mahantam samadhikkhandham mahantam pannakkhandham
mahantam  vimuttikkhandham  mahantam  vimuttinanadassanakkhandham  esi  gavesi
pariyesiti mahesi . mahato tamokayassa padalanam mahato vippallasassa
pabhedanam  2-  mahato  tanhasallassa  abbuhanam  3-  mahato
ditthisanghatassa  vinivedhanam  mahato  manaddhajassa  pavahanam 4- mahato
abhisankharassa  vupasamanam  5- mahato oghassa nittharanam mahato bharassa
nikkhepanam  mahato  samsaravattassa  upacchedam  mahato  santapassa
nibbapanam  mahato  parilahassa  patippassaddhim  mahato  dhammaddhajassa
ussapanam  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi . mahante satipatthane
mahante  sammappadhane  mahante  iddhippade  mahantani  indriyani
mahantani  balani  mahante  bojjhange  mahantam  ariyam  atthangikam
maggam  mahantam  paramattham  amatam  nibbanam  esi  gavesi  pariyesiti
mahesi  .  mahesakkhehi  va sattehi esito gavesito pariyesito
@Footnote: 1 Ma. esi gavesi pariyesi. 2 Ma. bhedanam. 3 Ma. abbahanam. 4 Ma. papatanam.
@5 Po. Ma. vupasamam.
Kaham buddho kaham bhagava kaham devadevo kaham narasabhoti mahesiti vivekam
santipadanca mahesim.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 411-415. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=701&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=701&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=29&item=701&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=29&item=701&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8634              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8634              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :