ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [987]  Ekodibhūto  vihane  tamaṃ  soti  bhagavāti ekodīti
ekaggacitto  avikkhittacitto  avisāhaṭamānasoti  ekodibhūto .
Vihane tamaṃ soti rāgatamaṃ dosatamaṃ mohatamaṃ mānatamaṃ diṭṭhitamaṃ kilesatamaṃ
duccaritatamaṃ   andhakaraṇaṃ   acakkhukaraṇaṃ   añāṇakaraṇaṃ  paññānirodhikaṃ
vighātapakkhikaṃ   anibbānasaṃvattanikaṃ   haneyya  vihaneyya  pajaheyya
@Footnote: 1 Yu. nimittamupalakkhiye.
Vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṅgameyya . bhagavāti gāravādhivacanaṃ .
Apica  bhaggarāgoti  bhagavā  .  bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti
bhagavā . bhaggamānoti bhagavā . bhaggadiṭṭhīti bhagavā . bhaggakaṇṭakoti
bhagavā . bhaggakilesoti bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji 1- dhammaratananti
bhagavā  .  bhavānaṃ  antakaroti  bhagavā . bhāvitakāyoti bhagavā .
Bhāvitasīloti  bhāvitacittoti  bhāvitapaññoti  bhagavā  .  bhaji  vā
bhagavā   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni  appasaddāni
appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni   paṭisallāna-
sārūpānīti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti bhagavā.
   {987.1} Bhāgī vā bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisīlassa  adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā
catunnaṃ  jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ  arūpasamāpattīnanti
bhagavā . bhāgī vā bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ aṭṭhannaṃ abhibhāyatanānaṃ
navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnanti bhagavā . bhāgī vā bhagavā dasannaṃ
saññābhāvanānaṃ   dasannaṃ   kasiṇasamāpattīnaṃ   ānāpānassatisamādhissa
asubhasamāpattiyāti  bhagavā  . bhāgī vā bhagavā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhippādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ
pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa
maggassāti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  tathāgatabalānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. pavibhaji.
Catunnaṃ  vesārajjānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ
buddhadhammānanti  bhagavā  .  bhagavāti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na
pitarā  kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi kataṃ
na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na devatāhi
kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  bodhiyā  mūle  saha
sabbaññutañāṇassa  paṭilābhā  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavā. Tenāha bhagavā
        etesu dhammesu vineyya chandaṃ
        bhikkhu satīmā suvimuttacitto
        kālena so sammā dhammaṃ parivīmaṃsamāno
        ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavāti.
        Soḷasamo sārīputtasuttaniddeso.
       Aṭṭhakavaggikamhi 1- soḷasa suttaniddesā
            samattā.
          ---------------
@Footnote: 1 Po. Ma. aṭṭhakavaggamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 628-630. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=987&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=987&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=29&item=987&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=29&item=987&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=987              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=10208              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=10208              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :