ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī
             Vinayapiṭake bhikkhunīvibhaṅgo
                   ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
               Paṭhamapārājikaṃ 1-
   [1] Tena  samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena sāḷho migāranattā
bhikkhunīsaṅghassa vihāraṃ kattukāmo hoti . athakho sāḷho migāranattā
bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavoca  icchāmahaṃ  ayye bhikkhunīsaṅghassa
vihāraṃ kātuṃ detha me navakammikaṃ bhikkhuninti.
   {1.1} Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunīsu pabbajitā
honti nandā nandavatī sundarīnandā thullanandāti. Tāsu sundarīnandā 2-
bhikkhunī  taruṇapabbajitā  abhirūpā  hoti  dassanīyā pāsādikā paṇḍitā
byattā  medhāvinī  dakkhā analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā
alaṃ  kātuṃ  alaṃ  saṃvidhātuṃ . athakho bhikkhunīsaṅgho sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ
sammannitvā  sāḷhassa  migāranattuno  navakammikaṃ  adāsi  .  tena
kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī sāḷhassa migāranattuno nivesanaṃ
abhikkhaṇaṃ gacchati vāsiṃ detha pharasuṃ 3- detha kuṭhāriṃ 4- detha kuddālaṃ
detha  nikhādanaṃ  dethāti  .  sāḷhopi  migāranattā  bhikkhunūpassayaṃ
@Footnote: 1 ayaṃ sikkhāpadagaṇanā bhikkhūhi asādhāraṇāpattivasena veditabbā . 2 Ma. sabbattha
@sundarinandanāti dissati . 3 Ma. kudhāriṃ . 4 Ma. pharasuṃ.
Abhikkhaṇaṃ  gacchati  katākataṃ  jānituṃ  .  te  abhiṇhaṃ dassanena 1-
paṭibaddhacittā ahesuṃ.
   {1.2}  Athakho sāḷho migāranattā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ
okāsaṃ  alabhamāno etadeva atthāya bhikkhunīsaṅghassa bhattaṃ akāsi .
Athakho  sāḷho migāranattā bhattagge āsanaṃ paññāpento ettakā
bhikkhuniyo  ayyāya  sundarīnandāya  vuḍḍhatarāti  ekamantaṃ  āsanaṃ
paññāpesi  ettakā  navakatarāti  ekamantaṃ  āsanaṃ  paññāpesi
paṭicchanne  okāse  nikuḍḍe  sundarīnandāya  bhikkhuniyā  āsanaṃ
paññāpesi yathā therā bhikkhuniyo jāneyyuṃ navakānaṃ bhikkhunīnaṃ santike
nisinnāti  navakāpi  bhikkhuniyo  jāneyyuṃ  therānaṃ  bhikkhunīnaṃ santike
nisinnāti.
   {1.3} Athakho sāḷho migāranattā bhikkhunīsaṅghassa kālaṃ ārocāpesi
kālo ayye niṭṭhitaṃ bhattanti . sundarīnandā bhikkhunī sallakkhetvā na
bahukato  sāḷho  migāranattā  bhikkhunīsaṅghassa  bhattaṃ akāsi maṃ so
dūsetukāmo  sacāhaṃ  gamissāmi  vissaro  me bhavissatīti antevāsiniṃ
bhikkhuniṃ 2- āṇāpesi gaccha me piṇḍapātaṃ nīhara yo ca maṃ pucchati
gilānāti paṭivedehīti . evaṃ ayyeti kho sā bhikkhunī sundarīnandāya
bhikkhuniyā paccassosi . tena kho pana samayena sāḷho migāranattā
bahidvārakoṭṭhake  ṭhito  hoti  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ paripucchanto 3-
kahaṃ  ayye ayyā sundarīnandā kahaṃ ayye ayyā sundarīnandāti .
@Footnote: 1 Ma. abhiṇhadassanena . 2 Yu. antevāsibhikkhuniṃ. Ma. antevāsiṃ bhikkhuniṃ.
@3 Ma. Yu. paṭipucchanto.
Evaṃ  vutte  sundarīnandāya  bhikkhuniyā  antevāsinī  bhikkhunī sāḷhaṃ
migāranattāraṃ  etadavoca  gilānāvuso  piṇḍapātaṃ  nīharissāmīti .
Athakho  sāḷho  migāranattā  yaṃpāhaṃ  1-  bhikkhunīsaṅghassa  bhattaṃ
akāsiṃ  ayyāya  sundarīnandāya  kāraṇāti  manusse  āṇāpetvā
bhikkhunīsaṅghaṃ  bhattena  parivisathāti  vatvā  yena  bhikkhunūpassayo
tenupasaṅkami  .  tena  kho  pana  samayena  sundarīnandā  bhikkhunī
bahārāmakoṭṭhake ṭhitā hoti sāḷhaṃ migāranattāraṃ paṭimānentī.
   {1.4} Addasā 2- kho sundarīnandā bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ
dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna upassayaṃ pavisitvā sasīsaṃ pārupitvā
mañcake  nipajji  .  athakho sāḷho migāranattā yena sundarīnandā
bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ  etadavoca
kinte  ayye  aphāsu  kissa  nipannāsīti  . evaṃ hetaṃ āvuso
hoti  yā  anicchantaṃ  icchatīti  . kyāhantaṃ ayye na icchissāmi
apicāhaṃ  okāsaṃ  na  labhāmi  taṃ  dūsetunti  avassuto avassutāya
sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajji.
   {1.5} Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī jarādubbalā caraṇagilānā
sundarīnandāya  bhikkhuniyā avidūre nipannā hoti . addasā kho sā
bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ [3]- avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā
@Footnote: 1 ito paraṃ atthāyāti tesu potthakesu dissati. 2 Ma. Yu. addasa. 3 Ma. Yu. ito
@paraṃ avassutanti tesu potthakesu dissati.
Kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantaṃ  disvāna  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ
hi  nāma  ayyā  sundarīnandā  avassutā  avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ  sādiyissatīti  .  athakho  sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ
ārocesi  .  yā  tā  bhikkhuniyo  appicchā santuṭṭhā lajjiniyo
kukkuccikā  sikkhākāmā  tā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ
hi  nāma  ayyā  sundarīnandā  avassutā  avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatīti.
   {1.6} Athakho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Te bhikkhū
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma sundarīnandā bhikkhunī
avassutā  avassutassa  purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyissatīti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi
saccaṃ kira bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ sādiyatīti 1- . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
ananucchavikaṃ  2- bhikkhave sundarīnandāya bhikkhuniyā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī
avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissati netaṃ bhikkhave
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. sādiyīti . 2 Ma. Yu. ananucchaviyaṃ . 3 Ma. Yu. athakho taṃ.
Bhikkhave  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti.
   {1.7} Athakho bhagavā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya  dupposatāya  mahicchatāya  asantuṭṭhatāya  1-  saṅgaṇikāya
kosajjassa  avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena  subharatāya suposatāya
appicchassa  2-  santuṭṭhassa sallekhassa dhūtassa pāsādikassa apacayassa
viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpessāmi  dasa  atthavase  paṭicca  saṅghasuṭṭhutāya  saṅghaphāsutāya
dummaṅkūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhunīnaṃ  phāsuvihārāya
diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {1.8} yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ
ubbhajānumaṇḍalaṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ
vā sādiyeyya ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ubbhajānumaṇḍalikāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 1-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=3&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=3&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10689              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10689              Contents of The Tipitaka Volume 3 http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :