ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī
             Vinayapitake bhikkhunivibhango
                   ------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
               Pathamaparajikam 1-
   [1] Tena  samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tena kho pana samayena salho migaranatta
bhikkhunisanghassa viharam kattukamo hoti . athakho salho migaranatta
bhikkhuniyo  upasankamitva  etadavoca  icchamaham  ayye bhikkhunisanghassa
viharam katum detha me navakammikam bhikkhuninti.
   {1.1} Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunisu pabbajita
honti nanda nandavati sundarinanda thullanandati. Tasu sundarinanda 2-
bhikkhuni  tarunapabbajita  abhirupa  hoti  dassaniya pasadika pandita
byatta  medhavini  dakkha analasa tatrupayaya vimamsaya samannagata
alam  katum  alam  samvidhatum . athakho bhikkhunisangho sundarinandam bhikkhunim
sammannitva  salhassa  migaranattuno  navakammikam  adasi  .  tena
kho pana samayena sundarinanda bhikkhuni salhassa migaranattuno nivesanam
abhikkhanam gacchati vasim detha pharasum 3- detha kutharim 4- detha kuddalam
detha  nikhadanam  dethati  .  salhopi  migaranatta  bhikkhunupassayam
@Footnote: 1 ayam sikkhapadaganana bhikkhuhi asadharanapattivasena veditabba . 2 Ma. sabbattha
@sundarinandanati dissati . 3 Ma. kudharim . 4 Ma. pharasum.
Abhikkhanam  gacchati  katakatam  janitum  .  te  abhinham dassanena 1-
patibaddhacitta ahesum.
   {1.2}  Athakho salho migaranatta sundarinandam bhikkhunim dusetum
okasam  alabhamano etadeva atthaya bhikkhunisanghassa bhattam akasi .
Athakho  salho migaranatta bhattagge asanam pannapento ettaka
bhikkhuniyo  ayyaya  sundarinandaya  vuddhatarati  ekamantam  asanam
pannapesi  ettaka  navakatarati  ekamantam  asanam  pannapesi
paticchanne  okase  nikudde  sundarinandaya  bhikkhuniya  asanam
pannapesi yatha thera bhikkhuniyo janeyyum navakanam bhikkhuninam santike
nisinnati  navakapi  bhikkhuniyo  janeyyum  theranam  bhikkhuninam santike
nisinnati.
   {1.3} Athakho salho migaranatta bhikkhunisanghassa kalam arocapesi
kalo ayye nitthitam bhattanti . sundarinanda bhikkhuni sallakkhetva na
bahukato  salho  migaranatta  bhikkhunisanghassa  bhattam akasi mam so
dusetukamo  sacaham  gamissami  vissaro  me bhavissatiti antevasinim
bhikkhunim 2- anapesi gaccha me pindapatam nihara yo ca mam pucchati
gilanati pativedehiti . evam ayyeti kho sa bhikkhuni sundarinandaya
bhikkhuniya paccassosi . tena kho pana samayena salho migaranatta
bahidvarakotthake  thito  hoti  sundarinandam  bhikkhunim paripucchanto 3-
kaham  ayye ayya sundarinanda kaham ayye ayya sundarinandati .
@Footnote: 1 Ma. abhinhadassanena . 2 Yu. antevasibhikkhunim. Ma. antevasim bhikkhunim.
@3 Ma. Yu. patipucchanto.
Evam  vutte  sundarinandaya  bhikkhuniya  antevasini  bhikkhuni salham
migaranattaram  etadavoca  gilanavuso  pindapatam  niharissamiti .
Athakho  salho  migaranatta  yampaham  1-  bhikkhunisanghassa  bhattam
akasim  ayyaya  sundarinandaya  karanati  manusse  anapetva
bhikkhunisangham  bhattena  parivisathati  vatva  yena  bhikkhunupassayo
tenupasankami  .  tena  kho  pana  samayena  sundarinanda  bhikkhuni
baharamakotthake thita hoti salham migaranattaram patimanenti.
   {1.4} Addasa 2- kho sundarinanda bhikkhuni salham migaranattaram
durato  va  agacchantam  disvana upassayam pavisitva sasisam parupitva
mancake  nipajji  .  athakho salho migaranatta yena sundarinanda
bhikkhuni  tenupasankami  upasankamitva  sundarinandam  bhikkhunim  etadavoca
kinte  ayye  aphasu  kissa  nipannasiti  . evam hetam avuso
hoti  ya  anicchantam  icchatiti  . kyahantam ayye na icchissami
apicaham  okasam  na  labhami  tam  dusetunti  avassuto avassutaya
sundarinandaya bhikkhuniya kayasamsaggam samapajji.
   {1.5} Tena kho pana samayena annatara bhikkhuni jaradubbala caranagilana
sundarinandaya  bhikkhuniya avidure nipanna hoti . addasa kho sa
bhikkhuni salham migaranattaram [3]- avassutaya sundarinandaya bhikkhuniya
@Footnote: 1 ito param atthayati tesu potthakesu dissati. 2 Ma. Yu. addasa. 3 Ma. Yu. ito
@param avassutanti tesu potthakesu dissati.
Kayasamsaggam  samapajjantam  disvana  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham
hi  nama  ayya  sundarinanda  avassuta  avassutassa purisapuggalassa
kayasamsaggam  sadiyissatiti  .  athakho  sa bhikkhuni bhikkhuninam etamattham
arocesi  .  ya  ta  bhikkhuniyo  appiccha santuttha lajjiniyo
kukkuccika  sikkhakama  ta  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham
hi  nama  ayya  sundarinanda  avassuta  avassutassa purisapuggalassa
kayasamsaggam sadiyissatiti.
   {1.6} Athakho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. Te bhikkhu
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama sundarinanda bhikkhuni
avassuta  avassutassa  purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyissatiti .
Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Athakho bhagava etasmim
nidane  etasmim  pakarane bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi
saccam kira bhikkhave sundarinanda bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa
kayasamsaggam sadiyatiti 1- . saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava
ananucchavikam  2- bhikkhave sundarinandaya bhikkhuniya ananulomikam appatirupam
assamanakam akappiyam akaraniyam katham hi nama bhikkhave sundarinanda bhikkhuni
avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyissati netam bhikkhave
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya athakhvetam 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. sadiyiti . 2 Ma. Yu. ananucchaviyam . 3 Ma. Yu. athakho tam.
Bhikkhave  appasannananceva  appasadaya  pasannananca  ekaccanam
annathattayati.
   {1.7} Athakho bhagava sundarinandam bhikkhunim anekapariyayena vigarahitva
dubbharataya  dupposataya  mahicchataya  asantutthataya  1-  sanganikaya
kosajjassa  avannam  bhasitva  anekapariyayena  subharataya suposataya
appicchassa  2-  santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa
viriyarambhassa  vannam  bhasitva  bhikkhunam  tadanucchavikam tadanulomikam dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi  tenahi  bhikkhave bhikkhuninam sikkhapadam
pannapessami  dasa  atthavase  paticca  sanghasutthutaya  sanghaphasutaya
dummankunam  bhikkhuninam  niggahaya  pesalanam  bhikkhuninam  phasuviharaya
ditthadhammikanam  asavanam  samvaraya  samparayikanam asavanam patighataya
appasannanam  pasadaya  pasannanam  bhiyyobhavaya  saddhammatthitiya
vinayanuggahaya evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {1.8} ya pana bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam
ubbhajanumandalam amasanam va paramasanam va gahanam va chupanam va patipilanam
va sadiyeyya ayampi parajika hoti asamvasa ubbhajanumandalikati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 1-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=3&item=1&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=3&item=1&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10689              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10689              Contents of The Tipitaka Volume 3 http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :