ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [346] Yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo)
           tanha yassa na vijjati
           kathankatha ca yo tinno
           vimokkho tassa kidiso.
   [347]  Yasmim  kama  na  vasantiti yasmim kama na vasanti
na samvasanti na asavanti [1]- . iccayasma todeyyoti iccati
padasandhi  .pe.  padanupubbakametam  iccati  .  ayasmati piyavacanam
garuvacanam  sagaravasappatissadhivacanametam  ayasmati  .  todeyyoti
tassa   brahmanassa   namam  .pe.  abhilapoti  iccayasma
todeyyo.
   [348] Tanha yassa na vijjatiti tanha yassa natthi [2]- na
samvijjati  nupalabbhati  pahina  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina daddhati tanha yassa na vijjati.
   [349]  Kathankatha  ca yo tinnoti kathankatha ca yo tinno
uttinno   nittinno   atikkanto   samatikkanto   vitivattoti
kathankatha ca yo tinno.
   [350]  Vimokkho  tassa  kidisoti  vimokkho  tassa  kidiso
kimsanthito  kimpakaro  kimpatibhago  icchitabboti  vimokkham  pucchatiti
@Footnote: 1 Ma. na parivasantiti yasmim kama na vasanti. 2 Ma. na sati. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Vimokkho tassa kidiso. Tenaha so brahmano yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa kidisoti. [351] Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa naparo. [352] Yasmim kama na vasantiti yasminti [1]- arahante khinasave . kamati uddanato dve kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. ime vuccanti kilesakama . na vasantiti yasmim kama na vasanti na samvasanti na avasantiti [2]- yasmim kama na vasanti . todeyyati bhagavati todeyyati bhagava tam brahmanam namena alapati . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati todeyyati bhagava. [353] Tanha yassa na vijjatiti tanhati rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . Yassati arahato khinasavassa . tanha yassa na vijjatiti tanha @Footnote: 1 Ma. yasmim puggale. 2 Ma. parivasantiti. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Yassa natthi na samvijjati nupalabbhati pahina vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddhati tanha yassa na vijjati. [354] Kathankatha ca yo tinnoti kathankatha vuccati vicikiccha dukkhe kankha .pe. chambhitattam cittassa manovilekho . yoti yo so [1]- khinasavo . kathankatha ca yo tinnoti kathankatha ca yo tinno uttinno nittinno atikkanto samatikkanto vitivattoti kathankatha ca yo tinno. [355] Vimokkho tassa naparoti natthi tassa aparo vimokkho yena vimokkhena vimucceyya [2]- katham tassa vimokkhena karaniyanti vimokkho tassa naparo. Tenaha bhagava yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa naparoti. [356] Nirasaso so uda asasano pannanava so uda pannakappi munim aham sakka yatha vijannam tamme viyacikkha samantacakkhu. [357] Nirasaso so uda asasanoti nittanho so @Footnote: 1 Ma. araham. 2 Ma. vimutto so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Udahu satanho rupam asimsati sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam labham yasam pasamsam sukham civarapindapatasenasana- gilanapaccayabhesajjaparikkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam arupabhavam sannabhavam asannabhavam nevasannanasannabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam pancavokarabhavam atitam anagatam paccuppannam ditthasutamutavinnatabbe dhamme asimsati icchati 1- sadiyati pattheti piheti abhijappatiti nirasaso so uda asasano. [358] Pannanava so uda pannakappiti pannanava soti pandito pannava buddhima nani vibhavi medhavi . uda pannakappiti udahu atthasamapattinanena va pancabhinnananena va micchananena va tanhakappam va ditthikappam va kappeti janeti sanjaneti nibbatteti abhinibbattetiti pannanava so uda pannakappi. [359] Munim aham sakka yatha vijannanti sakkati sakko. Athava 2- sakyakula pabbajitotipi sakko . athava addho mahaddhano dhanavatipi sakko . tassimani dhanani seyyathidam saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam sutadhanam cagadhanam pannadhanam satipatthanadhanam sammappadhanadhanam iddhippadadhanam indriyadhanam baladhanam bojjhangadhanam maggadhanam phaladhanam nibbanadhanam . tehi anekavidhehi @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. ayam saddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

Dhanaratanehi addho mahaddhano dhanavatipi sakko . athava pahu visavi alamatto suro viro vikkanto abhiru acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko . munim aham sakka yatha vijannanti yam 1- sakka munim janeyyam vijaneyyam pativijaneyyam pativijjheyyanti 2- munim aham sakka yatha vijannam. [360] Tamme viyacikkha samantacakkhuti tanti yam pucchami yam yacami yam ajjhesami yam pasademi . viyacikkhati acikkha desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehi . samantacakkhuti samantacakkhu vuccati sabbannutananam .pe. Tathagato tena samantacakkhuti tamme viyacikkha samantacakkhu . Tenaha so brahmano nirasaso so uda asasano pannanava so uda pannakappi munim aham sakka yatha vijannam tamme viyacikkha samantacakkhuti. [361] Nirasaso so na ca asasano pannanava so na ca pannakappi evampi todeyya munim vijana akincanam kamabhave asattam. [362] Nirasaso so na ca asasanoti nittanho so na [3]- @Footnote: 1-2 Ma. sakka yathaham munim janeyyam ajaneyyam vijaneyyam .... evamidisesu @thanesu. 3 Ma. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Satanho rupam 1- nasimsati sadde gandhe .pe. ditthasutamuta- vinnatabbe dhamme nasimsati na icchati na sadiyati na pattheti na piheti nabhijappatiti nirasaso so na ca asasano. [363] Pannanava so na ca pannakappiti pannanava soti pandito pannava buddhima nani vibhavi medhavi . na ca pannakappiti atthasamapattinanena va pancabhinnananena va micchananena va tanhakappam va ditthikappam va na kappeti na janeti na sanjaneti na nibbatteti nabhinibbattetiti pannanava so na ca pannakappi. [364] Evampi todeyya munim vijanati muninti monam vuccati nanam .pe. sangajalamaticca so muni . evampi todeyya munim vijanati todeyya evam munim jana vijana 2- pativijanati [3]- evampi todeyya munim vijana. [365] Akincanam kamabhave asattanti akincananti ragakincanam dosakincanam mohakincanam manakincanam ditthikincanam kilesakincanam duccaritakincanam yassete 4- kincana pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddha 4- so vuccati akincano . kamabhaveti 5- kamati uddanato dve kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. ime vuccanti kilesakama . bhavati dve bhava @Footnote: 1 Ma. rupe. 2 Ma. patijana. 3 Ma. pativijjhati. 4-4 Ma. yassetani @kincanani ... daddhani. 5 ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Kammabhavo ca patisandhiko ca punabbhavo .pe. ayam patisandhiko punabbhavo . akincanam kamabhave asattanti akincanam kame ca bhave ca asattam alaggam alaggitam apalibuddham nikkhantam nissattham vippamuttam visamyuttam vimariyadikatena cetasa viharantanti akincanam kamabhave asattam. Tenaha bhagava nirasaso so na ca asasano pannanava so na ca pannakappi evampi todeyya munim vijana akincanam kamabhave asattanti. Saha gathapariyosana .pe. Sattha me bhante bhagava savakohamasmiti. Todeyyamanavakapanhaniddeso navamo. ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Kappamanavakapanhaniddeso


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 169-176. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=346&items=20&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=346&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=346&items=20&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=30&item=346&items=20&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=346              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=860              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=860              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :