ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [1]  Kusalā  dhammā  akusalā  dhammā  abyākatā  dhammā
sukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā  dukkhāyavedanāyasampayuttā  dhammā
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā vipākā dhammā vipākadhammadhammā
nevavipākanavipākadhammadhammā     upādinnupādāniyā     dhammā
anupādinnupādāniyā  dhammā  anupādinnānupādāniyā dhammā saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā
dhammā   savitakkasavicārā   dhammā   avitakkavicāramattā  dhammā
avitakkāvicārā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  sukhasahagatā  dhammā
upekkhāsahagatā  dhammā  dassanenapahātabbā dhammā bhāvanāyapahātabbā
dhammā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   dhammā   dassanena-
pahātabbahetukā dhammā bhāvanāyapahātabbahetukā dhammā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā    dhammā   ācayagāmino   dhammā
apacayagāmino   dhammā   nevācayagāminonāpacayagāmino   dhammā
sekkhā dhammā asekkhā dhammā nevasekkhānāsekkhā dhammā parittā
dhammā  mahaggatā  dhammā  appamāṇā  dhammā parittārammaṇā dhammā
Mahaggatārammaṇā  dhammā  appamāṇārammaṇā  dhammā  hīnā  dhammā
majjhimā  dhammā  paṇītā  dhammā  micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā
dhammā  aniyatā  dhammā  maggārammaṇā  dhammā  maggahetukā dhammā
maggādhipatino  dhammā  uppannā dhammā anuppannā dhammā uppādino
dhammā  atītā  dhammā  anāgatā  dhammā  paccuppannā  dhammā
atītārammaṇā  dhammā  anāgatārammaṇā  dhammā  paccuppannārammaṇā
dhammā  ajjhattā  dhammā  bahiddhā  dhammā  ajjhattabahiddhā  dhammā
ajjhattārammaṇā  dhammā  bahiddhārammaṇā  dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā
dhammā   sanidassanasappaṭighā   dhammā   anidassanasappaṭighā  dhammā
anidassanāppaṭighā dhammā.
           Bāvīsati tikamātikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=1&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :