ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [1]  Kusala  dhamma  akusala  dhamma  abyakata  dhamma
sukhayavedanayasampayutta  dhamma  dukkhayavedanayasampayutta  dhamma
adukkhamasukhayavedanayasampayutta  dhamma vipaka dhamma vipakadhammadhamma
nevavipakanavipakadhammadhamma     upadinnupadaniya     dhamma
anupadinnupadaniya  dhamma  anupadinnanupadaniya dhamma sankilittha-
sankilesika dhamma asankilitthasankilesika dhamma asankilitthasankilesika
dhamma   savitakkasavicara   dhamma   avitakkavicaramatta  dhamma
avitakkavicara  dhamma  pitisahagata  dhamma  sukhasahagata  dhamma
upekkhasahagata  dhamma  dassanenapahatabba dhamma bhavanayapahatabba
dhamma   nevadassanenanabhavanayapahatabba   dhamma   dassanena-
pahatabbahetuka dhamma bhavanayapahatabbahetuka dhamma nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka    dhamma   acayagamino   dhamma
apacayagamino   dhamma   nevacayagaminonapacayagamino   dhamma
sekkha dhamma asekkha dhamma nevasekkhanasekkha dhamma paritta
dhamma  mahaggata  dhamma  appamana  dhamma parittarammana dhamma
Mahaggatarammana  dhamma  appamanarammana  dhamma  hina  dhamma
majjhima  dhamma  panita  dhamma  micchattaniyata dhamma sammattaniyata
dhamma  aniyata  dhamma  maggarammana  dhamma  maggahetuka dhamma
maggadhipatino  dhamma  uppanna dhamma anuppanna dhamma uppadino
dhamma  atita  dhamma  anagata  dhamma  paccuppanna  dhamma
atitarammana  dhamma  anagatarammana  dhamma  paccuppannarammana
dhamma  ajjhatta  dhamma  bahiddha  dhamma  ajjhattabahiddha  dhamma
ajjhattarammana  dhamma  bahiddharammana  dhamma ajjhattabahiddharammana
dhamma   sanidassanasappatigha   dhamma   anidassanasappatigha  dhamma
anidassanappatigha dhamma.
           Bavisati tikamatika.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=1&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=1&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :