ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [15]  Vijjabhagino  dhamma  avijjabhagino dhamma vijjupama
dhamma  vajirupama  dhamma  bala  dhamma  pandita  dhamma kanha
dhamma  sukka  dhamma  tapaniya  dhamma atapaniya dhamma adhivacana
dhamma  adhivacanapatha  dhamma  nirutti  dhamma  niruttipatha  dhamma
pannatti  dhamma  pannattipatha  dhamma  namanca  rupanca avijja ca
bhavatanha ca bhavaditthi ca vibhavaditthi ca sassataditthi ca ucchedaditthi ca
antavaditthi   ca   anantavaditthi   ca   pubbantanuditthi   ca
aparantanuditthi  ca  ahirikanca  anottappanca  hiri  ca  ottappanca
dovacassata  ca  papamittata  ca sovacassata ca kalyanamittata ca
apattikusalata  ca  apattivutthanakusalata  ca  samapattikusalata  ca
samapattivutthanakusalata   ca   dhatukusalata  ca  manasikarakusalata
Ca  ayatanakusalata  ca  paticcasamuppadakusalata  ca  thanakusalata
ca  atthanakusalata  ca  ajjavo  ca  maddavo  ca  khanti  ca
soraccanca  sakhalyanca  patisantharo  ca  indriyesuaguttadvarata ca
bhojane  amattannuta  ca  indriyesu  guttadvarata  ca  bhojane
mattannuta  ca  mutthasaccanca  asampajannanca  sati  ca  sampajannanca
patisankhanabalanca   bhavanabalanca   samatho   ca  vipassana  ca
samathanimittanca    paggahanimittanca    paggahoca   avikkhepoca
silavipatti ca ditthivipatti ca silasampada ca ditthisampada ca silavisuddhi ca
ditthivisuddhi  ca  ditthivisuddhi  kho  pana  yathaditthissa  ca  padhanam
samvego ca samvejaniyesu thanesu samviggassa ca yoniso padhanam asantutthata
ca kusalesu dhammesu appativanita ca padhanasmim vijja ca vimutti ca
khaye nanam anuppade nananti.
             Suttantamatika.
             Matika nitthita
                -------
             Cittuppadakandam
              padabhajaniyam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 7-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=15&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=15              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :