ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [970]   Katame   dhamma  dassanenapahatabba  cattaro
ditthigatasampayutta  cittuppada  vicikicchasahagato  cittuppado  ime
dhamma  dassanenapahatabba  .  cattaro  ditthigatavippayuttalobhasahagata
cittuppada   dve   domanassasahagata   cittuppada   ime

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Dhamma siya dassanenapahatabba siya nadassanenapahatabba . Katame dhamma nadassanenapahatabba uddhaccasahagato cittuppado catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma nadassanenapahatabba. [971] Katame dhamma bhavanayapahatabba uddhaccasahagato cittuppado ime dhamma bhavanayapahatabba . cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata cittuppada ime dhamma siya bhavanayapahatabba siya nabhavanayapahatabba . katame dhamma nabhavanayapahatabba cattaro ditthigatasampayutta cittuppada vicikicchasahagato cittuppado catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma nabhavanayapahatabba. [972] Katame dhamma dassanenapahatabbahetuka cattaro ditthigatasampayutta cittuppada vicikicchasahagato cittuppado etthuppannam moham thapetva ime dhamma dassanenapahatabbahetuka . Cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata cittuppada ime dhamma siya dassanena- pahatabbahetuka siya nadassanenapahatabbahetuka . katame dhamma nadassanenapahatabbahetuka vicikicchasahagato moho uddhaccasahagato cittuppado catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma nadassanenapahatabbahetuka. [973] Katame dhamma bhavanayapahatabbahetuka uddhaccasahagato cittuppado etthuppannam moham thapetva ime dhamma bhavanaya- pahatabbahetuka . cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata cittuppada ime dhamma siya bhavanayapahatabbahetuka siya nabhavanayapahatabbahetuka . katame dhamma nabhavanayapahatabbahetuka cattaro ditthigatasampayutta cittuppada vicikicchasahagato cittuppado uddhaccasahagato moho catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma nabhavanayapahatabbahetuka. [974] Katame dhamma savitakka kamavacarakusalam akusalam kamavacara- kusalassa vipakato ekadasa cittuppada akusalassa vipakato dve kiriyato ekadasa rupavacaram pathamam jhanam kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaram pathamam jhanam kusalato ca vipakato ca etthuppannam vitakkam thapetva ime dhamma savitakka . Katame dhamma avitakka dve pancavinnanani rupavacaratikacatukkajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Kusalato ca vipakato ca vitakko ca rupanca nibbananca ime dhamma avitakka. [975] Katame dhamma savicara kamavacarakusalam akusalam kamavacarakusalassa vipakato ekadasa cittuppada akusalassa vipakato dve kiriyato ekadasa rupavacaraekadukajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaraekadukajjhana kusalato ca vipakato ca etthuppannam vicaram thapetva ime dhamma savicara . Katame dhamma avicara dve pancavinnanani rupavacaratikatikajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaratikatikajjhana kusalato ca vipakato ca vicaro ca rupanca nibbananca ime dhamma avicara. [976] Katame dhamma sappitika kamavacarakusalato cattaro somanassasahagata cittuppada akusalato cattaro kamavacarakusalassa vipakato panca kiriyato panca rupavacaradukatikajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhana kusalato ca vipakato ca etthuppannam pitim thapetva ime dhamma sappitika . Katame dhamma appitika kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata cittuppada akusalato attha kamavacarakusalassa vipakato ekadasa akusalassa vipakato satta kiriyato cha rupavacaradukadukajjhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukadukajjhana kusalato ca vipakato ca piti ca rupanca nibbananca ime dhamma appitika. [977] Katame dhamma pitisahagata kamavacarakusalato cattaro somanassasahagata cittuppada akusalato cattaro kamavacarakusalassa vipakato panca kiriyato panca rupavacaradukatikajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhana kusalato ca vipakato ca etthuppannam pitim thapetva ime dhamma pitisahagata . Katame dhamma napitisahagata kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata cittuppada akusalato attha kamavacarakusalassa vipakato ekadasa akusalassa vipakato satta kiriyato cha rupavacaradukadukajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukadukajjhana kusalato ca vipakato ca piti ca rupanca nibbananca ime dhamma napitisahagata. [978] Katame dhamma sukhasahagata kamavacarakusalato cattaro somanassasahagata cittuppada akusalato cattaro kamavacarakusalassa vipakato cha kiriyato panca rupavacaratikacatukkajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhana kusalato ca vipakato ca etthuppannam sukham thapetva ime

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

Dhamma sukhasahagata . katame dhamma nasukhasahagata kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata cittuppada akusalato attha kamavacarakusalassa vipakato dasa akusalassa vipakato satta kiriyato cha rupavacaram catuttham jhanam kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaram catuttham jhanam kusalato ca vipakato ca sukhanca rupanca nibbananca ime dhamma nasukhasahagata. [979] Katame dhamma upekkhasahagata kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata cittuppada akusalato cha kamavacarakusalassa vipakato dasa akusalassa vipakato cha kiriyato cha rupavacaram catuttham jhanam kusalato ca vipakato ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaram catuttham jhanam kusalato ca vipakato ca etthuppannam upekkham thapetva ime dhamma upekkhasahagata . katame dhamma naupekkhasahagata kamavacarakusalato cattaro somanassasahagata cittuppada akusalato cha kamavacarakusalassa vipakato cha akusalassa vipakato eko kiriyato panca rupavacaratikacatukkajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhana kusalato ca vipakato ca upekkha ca rupanca nibbananca ime dhamma naupekkhasahagata. [980] Katame dhamma kamavacara kamavacarakusalam akusalam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Sabbo kamavacarassa vipako kamavacarakiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma kamavacara . katame dhamma nakamavacara rupavacara arupavacara apariyapanna ime dhamma nakamavacara. [981] Katame dhamma rupavacara rupavacaracatukkapancakajjhana kusalato ca vipakato ca kiriyato ca ime dhamma rupavacara . Katame dhamma narupavacara kamavacara arupavacara apariyapanna ime dhamma narupavacara. [982] Katame dhamma arupavacara cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca ime dhamma arupavacara . katame dhamma naarupavacara kamavacara rupavacara apariyapanna ime dhamma naarupavacara. [983] Katame dhamma pariyapanna tisu bhumisu kusalam akusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma pariyapanna . katame dhamma apariyapanna cattaro magga apariyapanna cattari ca samannaphalani nibbananca ime dhamma apariyapanna. [984] Katame dhamma niyyanika cattaro magga apariyapanna ime dhamma niyyanika . katame dhamma aniyyanika tisu bhumisu kusalam akusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma aniyyanika.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

[985] Katame dhamma niyata cattaro ditthigatasampayutta cittuppada dve domanassasahagata cittuppada ime dhamma siya niyata siya aniyata cattaro magga apariyapanna ime dhamma niyata. Katame dhamma aniyata cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada vicikicchasahagato cittuppado uddhaccasahagato cittuppado tisu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma aniyata. [986] Katame dhamma sauttara tisu bhumisu kusalam akusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma sauttara . katame dhamma anuttara cattaro magga apariyapanna cattari ca samannaphalani nibbananca ime dhamma anuttara. [987] Katame dhamma sarana dvadasa akusalacittuppada ime dhamma sarana . katame dhamma arana catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma aranati. Dhammasanganippakaranam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 374-381. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=970&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=970&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=970&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=970&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=970              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :