ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1115]  Pancannam  khandhanam  kati  upadinnupadaniya  kati
anupadinnupadaniya  kati  anupadinnaanupadaniya  .pe.  sattannam
cittanam  kati  upadinnupadaniya  kati  anupadinnupadaniya  kati
anupadinnaanupadaniya  .  rupakkhandho siya upadinnupadaniyo siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page584.

Anupadinnupadaniyo cattaro khandha siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya . pancayatana upadinnupadaniya saddayatanam anupadinnupadaniyam cattarayatana siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya dve ayatana siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya. {1115.1} Dasa dhatuyo upadinnupadaniya saddadhatu anupadinnupadaniya panca dhatuyo siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya dve dhatuyo siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya . Samudayasaccam anupadinnupadaniyam dve sacca anupadinna- anupadaniya dukkhasaccam siya upadinnupadaniyam siya anupadinnupadaniyam . navindriya upadinnupadaniya domanassindriyam anupadinnupadaniyam tinindriya anupadinna- anupadaniya navindriya siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya. {1115.2} Tayo akusalahetu anupadinnupadaniya tayo kusalahetu siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya tayo abyakatahetu siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya . kabalinkaro aharo siya upadinnupadaniyo siya anupadinnupadaniyo tayo ahara siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page585.

Anupadinnaanupadaniya . panca phassa upadinnupadaniya manodhatusamphasso siya upadinnupadaniyo siya anupadinnupadaniyo manovinnanadhatusamphasso siya upadinnupadaniyo siya anupadinnupadaniyo siya anupadinnaanupadaniyo . panca vedana panca sanna panca cetana panca citta upadinnupadaniya manodhatu siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya manovinnanadhatu siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 583-585. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1115&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1115&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1115&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1115&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1115              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :