ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1116]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  savitakkasavicārā  kati
avitakkavicāramattā  kati avitakkaavicārā .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati
savitakkasavicārā  kati  avitakkavicāramattā  kati  avitakkaavicārā .
Rūpakkhandho  avitakkaavicāro  tayo  khandhā  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā  saṅkhārakkhandho
siyā  savitakkasavicāro siyā avitakkavicāramatto siyā avitakkaavicāro
siyā   na  vattabbo  savitakkasavicārotipi  avitakkavicāramattotipi
avitakkaavicārotipi.
   {1116.1}  Dasāyatanā  avitakkaavicārā  manāyatanaṃ  siyā
savitakkasavicāraṃ   siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā  avitakkaavicāraṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ  siyā  na  vattabbaṃ savitakkasavicārantipi avitakkavicāra-
mattantipi  avitakkaavicārantipi  .  paṇṇarasadhātuyo  avitakkaavicārā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page586.

Manodhātu savitakkasavicārā manoviññāṇadhātu siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā dhammadhātu siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā siyā na vattabbā savitakkasavicārātipi avitakkavicāramattātipi avitakkaavicārātipi . samudayasaccaṃ savitakkasavicāraṃ nirodhasaccaṃ avitakkaavicāraṃ maggasaccaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakka- vicāramattaṃ siyā avitakkaavicāraṃ dukkhasaccaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkavicāramattaṃ siyā avitakkaavicāraṃ siyā na vattabbaṃ savitakkasavicārantipi avitakkavicāramattantipi avitakkaavicārantipi. {1116.2} Navindriyā avitakkaavicārā domanassindriyaṃ savitakkasavicāraṃ upekkhindriyaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkaavicāraṃ ekādasindriyā siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā . tayo akusalahetū savitakkasavicārā cha hetū siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā . Kabaḷiṅkāro āhāro avitakkaavicāro tayo āhārā siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā . Pañca phassā avitakkaavicārā manodhātusamphasso savitakkasavicāro manoviññāṇadhātusamphasso siyā savitakkasavicāro siyā avitakka- vicāramatto siyā avitakkaavicāro . pañca vedanā pañca saññā pañca cetanā pañca cittā avitakkaavicārā manodhātu savitakkasavicārā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page587.

Manoviññāṇadhātu siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 585-587. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :