ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1116]  Pancannam  khandhanam  kati  savitakkasavicara  kati
avitakkavicaramatta  kati avitakkaavicara .pe. sattannam cittanam kati
savitakkasavicara  kati  avitakkavicaramatta  kati  avitakkaavicara .
Rupakkhandho  avitakkaavicaro  tayo  khandha  siya  savitakkasavicara
siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara  sankharakkhandho
siya  savitakkasavicaro siya avitakkavicaramatto siya avitakkaavicaro
siya   na  vattabbo  savitakkasavicarotipi  avitakkavicaramattotipi
avitakkaavicarotipi.
   {1116.1}  Dasayatana  avitakkaavicara  manayatanam  siya
savitakkasavicaram   siya  avitakkavicaramattam  siya  avitakkaavicaram
dhammayatanam  siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya
avitakkaavicaram  siya  na  vattabbam savitakkasavicarantipi avitakkavicara-
mattantipi  avitakkaavicarantipi  .  pannarasadhatuyo  avitakkaavicara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page586.

Manodhatu savitakkasavicara manovinnanadhatu siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara dhammadhatu siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara siya na vattabba savitakkasavicaratipi avitakkavicaramattatipi avitakkaavicaratipi . samudayasaccam savitakkasavicaram nirodhasaccam avitakkaavicaram maggasaccam siya savitakkasavicaram siya avitakka- vicaramattam siya avitakkaavicaram dukkhasaccam siya savitakkasavicaram siya avitakkavicaramattam siya avitakkaavicaram siya na vattabbam savitakkasavicarantipi avitakkavicaramattantipi avitakkaavicarantipi. {1116.2} Navindriya avitakkaavicara domanassindriyam savitakkasavicaram upekkhindriyam siya savitakkasavicaram siya avitakkaavicaram ekadasindriya siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara . tayo akusalahetu savitakkasavicara cha hetu siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara . Kabalinkaro aharo avitakkaavicaro tayo ahara siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara . Panca phassa avitakkaavicara manodhatusamphasso savitakkasavicaro manovinnanadhatusamphasso siya savitakkasavicaro siya avitakka- vicaramatto siya avitakkaavicaro . panca vedana panca sanna panca cetana panca citta avitakkaavicara manodhatu savitakkasavicara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page587.

Manovinnanadhatu siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 585-587. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :