ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [926] Tattha katamani tini akusalamulani lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rago  sarago  anunayo  anurodho
nandi  nandirago  cittassa  sarago  iccha  muccha  ajjhosanam
gedho  paligedho  sango  panko  eja  maya  janika sanjanani
sibbini  jalini  sarita  visattika  suttam  visata  ayuhani  dutiya
panidhi  bhavanetti  vanam  vanatho  santhavo  sineho apekkha patibandhu
asa  asimsana  asimsitattam  rupasa  saddasa gandhasa rasasa
photthabbasa  labhasa  dhanasa puttasa jivitasa jappa pajappa
abhijappa  jappa  jappana  jappitattam  loluppam  loluppayana
loluppayitattam  puncikata  sadhukamyata  adhammarago  visamalobho
nikanti  nikamana  patthana  pihana  sampatthana kamatanha bhavatanha
vibhavatanha  rupatanha  arupatanha  nirodhatanha  rupatanha saddatanha
gandhatanha   rasatanha   photthabbatanha   dhammatanha   ogho
yogo  gantho  upadanam avaranam nivaranam chadanam bandhanam upakkileso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page490.

Kileso anusayo pariyutthanam lata veviccham dukkhamulam dukkhanidanam dukkhappabhavo marapaso marabalisam maravisayo tanhanadi tanhajalam tanhagaddulam tanhasamuddo abhijjha lobho akusalamulam ayam vuccati lobho. {926.1} Tattha katamo doso anattham me acariti aghato jayati anattham me caratiti aghato jayati anattham me carissatiti aghato jayati piyassa me manapassa anattham acari anattham carati anattham carissatiti aghato jayati appiyassa me amanapassa attham acari attham carati attham carissatiti aghato jayati atthane va pana aghato jayati yo evarupo cittassa aghato patighato patigham pativirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byapatti manopadoso kodho kujjhana kujjhitattam doso dusana dusitattam byapatti byapajjana byapajjitattam virodho pativirodho candikkam assuropo anattamanata cittassa ayam vuccati doso. {926.2} Tattha katamo moho dukkhe annanam dukkhasamudaye annanam dukkhanirodhe annanam dukkhanirodhagaminiya patipadaya annanam pubbante annanam aparante annanam pubbantaparante annanam idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu annanam yam evarupam annanam adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati moho. Imani tini akusalamulani.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 489-490. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=926&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=926&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=926              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :