ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [960]  Tattha  katamo  ayoniso manasikaro anicce niccanti
ayoniso  manasikaro  dukkhe  sukhanti  ayoniso manasikaro anattani
attati  ayoniso  manasikaro  asubhe  subhanti ayoniso manasikaro
saccavippatikulena  va  cittassa  avajjana  anavajjana  abhogo
samannaharo  manasikaro  ayam  vuccati  ayoniso  manasikaro .
Tattha  katama  kummaggasevana  tattha  katamo  kummaggo  micchaditthi
micchasankappo   micchavaca   micchakammanto   micchaajivo
micchavayamo  micchasati  micchasamadhi  ayam  vuccati  kummaggo ya
imassa  kummaggassa  sevana  nisevana  samsevana  bhajana sambhajana
bhatti  sambhatti  tamsampavankata  ayam  vuccati  kummaggasevana .
Tattha  katamam  cetaso  linattam  ya  cittassa akalyata akammannata
oliyana  salliyana  linam  liyana  liyitattam  thinam  thiyana  thiyitattam
cittassa idam vuccati cetaso linattam.
             Tikam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 504. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=960&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=960&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=960&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=960&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=960              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :