ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Saccakathā
   [1090] Cattāri saccāni asaṅkhatānīti . āmantā . Cattāri
tāṇāni  cattāri  leṇāni  cattāri  saraṇāni  cattāri  parāyanāni
cattāri accutāni cattāri amatāni cattāri nibbānānīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe. cattāri nibbānānīti . āmantā . atthi catunnaṃ
nibbānānaṃ  uccanīcatā  hīnappaṇītatā  ukkaṃsāvakaṃso sīmā vā bhedo
vā rāji vā antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1091] Dukkhasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā. Dukkhaṃ asaṅkhatanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  dukkhasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā .
Kāyikaṃ   dukkhaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
asaṅkhatāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. samudayasaccaṃ asaṅkhatanti .
Āmantā  .  samudayo  asaṅkhatoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Samudayasaccaṃ  asaṅkhatanti  .  āmantā  .  kāmataṇhā  bhavataṇhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Vibhavataṇhā asaṅkhatāti . na hevaṃ vattabbe .pe. maggasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā . maggo asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. maggasaccaṃ asaṅkhatanti . āmantā . sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi asaṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe. [1092] Dukkhaṃ saṅkhatanti . āmantā . dukkhasaccaṃ saṅkhatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe. kāyikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ sokaparideva- dukkhadomanassupāyāsā saṅkhatāti . āmantā . dukkhasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Samudayo saṅkhatoti. Āmantā. Samudayasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā saṅkhatāti . āmantā . samudayasaccaṃ saṅkhatanti . Na hevaṃ vattabbe .pe. maggo saṅkhatoti . āmantā . Maggasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. sammādiṭṭhi .pe. sammā samādhi saṅkhatoti . āmantā . maggasaccaṃ saṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. [1093] Nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho asaṅkhatoti . Āmantā. Dukkhasaccaṃ asaṅkhataṃ dukkhaṃ asaṅkhatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho asaṅkhatoti . āmantā . samudayasaccaṃ asaṅkhataṃ samudayo asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho asaṅkhatoti . āmantā . maggasaccaṃ asaṅkhataṃ maggo asaṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

[1094] Dukkhasaccaṃ asaṅkhataṃ dukkhaṃ saṅkhatanti . āmantā . Nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Samudayasaccaṃ asaṅkhataṃ samudayo saṅkhatoti . āmantā . nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. maggasaccaṃ asaṅkhataṃ maggo saṅkhatoti . āmantā . nirodhasaccaṃ asaṅkhataṃ nirodho saṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe. [1095] Na vattabbaṃ cattāri saccāni asaṅkhatānīti. Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā cattārimāni bhikkhave tathāni avitathāni anaññathāni. Katamāni cattāri . idaṃ dukkhanti bhikkhave tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ .pe. ayaṃ dukkhasamudayoti .pe. ayaṃ dukkhanirodhoti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ imāni kho bhikkhave cattāri tathāni avitathāni anaññathānīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi cattāri saccāni asaṅkhatānīti. Saccakathā. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 350-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1090&items=6&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1090              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4907              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4907              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :