ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 6 : Abhi. Yamakaṃ (2)
   [1365]  Yo  cakkhundriyam  na parijanittha so domanassindriyam
nappajahitthati:  dve  puggala  cakkhundriyam  na  parijanittha no ca
domanassindriyam  nappajahittha  cha  puggala cakkhundriyanca na parijanittha
domanassindriyanca  nappajahittha  .  yo  va  pana  domanassindriyam
nappajahittha so cakkhundriyam na parijanitthati: amanta.
   [1366] Yo cakkhundriyam na parijanittha so anannatannassamitindriyam
na  bhavitthati:  cha  puggala  cakkhundriyam  na  parijanittha no ca
anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  dve  puggala  cakkhundriyanca
Na   parijanittha  anannatannassamitindriyanca  na  bhavittha  .
Yo  va  pana  anannatannassamitindriyam na bhavittha so cakkhundriyam
na parijanitthati: amanta.
   [1367]  Yo  cakkhundriyam  na  parijanittha  so  annindriyam
na  bhavitthati:  amanta . yo va pana annindriyam na bhavittha
so cakkhundriyam na parijanitthati: amanta.
   [1368]  Yo  cakkhundriyam na parijanittha so annatavindriyam
na  sacchikaritthati:  amanta  .  yo  va  pana annatavindriyam
na sacchikarittha so cakkhundriyam na parijanitthati: yo aggaphalam sacchikaroti
so annatavindriyam na sacchikarittha no ca cakkhundriyam na parijanittha
attha  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha  cakkhundriyanca
na parijanittha.
   [1369] Yo domanassindriyam nappajahittha so anannatannassamitindriyam
na  bhavitthati:  cattaro  puggala  domanassindriyam nappajahittha no
ca   anannatannassamitindriyam   na   bhavittha  dve  puggala
domanassindriyanca     nappajahittha    anannatannassamitindriyanca
na   bhavittha  .  yo  va  pana  anannatannassamitindriyam
na bhavittha so domanassindriyam nappajahitthati: amanta.
   [1370]  Yo  domanassindriyam  nappajahittha  so  annindriyam
na  bhavitthati:  amanta . yo va pana annindriyam na bhavittha
So  domanassindriyam  nappajahitthati:  dve  puggala  annindriyam
na  bhavittha  no  ca  domanassindriyam  nappajahittha  cha  puggala
annindriyanca na bhavittha domanassindriyanca nappajahittha.
   [1371]  Yo  domanassindriyam nappajahittha so annatavindriyam
na  sacchikaritthati:  amanta  .  yo  va  pana annatavindriyam
na   sacchikarittha   so  domanassindriyam  nappajahitthati:  tayo
puggala  annatavindriyam  na  sacchikarittha  no  ca  domanassindriyam
nappajahittha   cha  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha
domanassindriyanca nappajahittha.
   [1372]  Yo  anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  so
annindriyam  na  bhavitthati:  amanta . yo va pana annindriyam
na  bhavittha  so  anannatannassamitindriyam  na  bhavitthati:  cha
puggala  annindriyam  na  bhavittha  no  ca anannatannassamitindriyam
na   bhavittha   dve  puggala  annindriyanca  na  bhavittha
anannatannassamitindriyanca na bhavittha.
   [1373]  Yo  anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  so
annatavindriyam  na  sacchikaritthati:  amanta  .  yo  va pana
annatavindriyam   na  sacchikarittha  so  anannatannassamitindriyam
na bhavitthati:  satta puggala annatavindriyam na sacchikarittha no ca
anannatannassamitindriyam  na bhavittha dve puggala annatavindriyanca
Na sacchikarittha anannatannassamitindriyanca na bhavittha.
   [1374]  Yo  annindriyam  na  bhavittha so annatavindriyam
na  sacchikaritthati:  amanta  .  yo  va  pana annatavindriyam
na sacchikarittha so annindriyam na bhavitthati: yo aggaphalam sacchikaroti
so  annatavindriyam  na  sacchikarittha  no  ca  annindriyam
na  bhavittha  attha  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha
annindriyanca na bhavittha.
               ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 529-532. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=39&item=1365&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :