ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 6 : Abhi. Yamakaṃ (2)
   [1365]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānittha so domanassindriyaṃ
nappajahitthāti:  dve  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha no ca
domanassindriyaṃ  nappajahittha  cha  puggalā cakkhundriyañca na parijānittha
domanassindriyañca  nappajahittha  .  yo  vā  pana  domanassindriyaṃ
nappajahittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [1366] Yo cakkhundriyaṃ na parijānittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvitthāti:  cha  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha no ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  dve  puggalā  cakkhundriyañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page530.

Na parijānittha anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha . Yo vā pana anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: āmantā. [1367] Yo cakkhundriyaṃ na parijānittha so aññindriyaṃ na bhāvitthāti: āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: āmantā. [1368] Yo cakkhundriyaṃ na parijānittha so aññātāvindriyaṃ na sacchikaritthāti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti so aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca cakkhundriyaṃ na parijānittha aṭṭha puggalā aññātāvindriyañca na sacchikarittha cakkhundriyañca na parijānittha. [1369] Yo domanassindriyaṃ nappajahittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvitthāti: cattāro puggalā domanassindriyaṃ nappajahittha no ca anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha dve puggalā domanassindriyañca nappajahittha anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha . yo vā pana anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so domanassindriyaṃ nappajahitthāti: āmantā. [1370] Yo domanassindriyaṃ nappajahittha so aññindriyaṃ na bhāvitthāti: āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page531.

So domanassindriyaṃ nappajahitthāti: dve puggalā aññindriyaṃ na bhāvittha no ca domanassindriyaṃ nappajahittha cha puggalā aññindriyañca na bhāvittha domanassindriyañca nappajahittha. [1371] Yo domanassindriyaṃ nappajahittha so aññātāvindriyaṃ na sacchikaritthāti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha so domanassindriyaṃ nappajahitthāti: tayo puggalā aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca domanassindriyaṃ nappajahittha cha puggalā aññātāvindriyañca na sacchikarittha domanassindriyañca nappajahittha. [1372] Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so aññindriyaṃ na bhāvitthāti: āmantā . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvitthāti: cha puggalā aññindriyaṃ na bhāvittha no ca anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha dve puggalā aññindriyañca na bhāvittha anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha. [1373] Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so aññātāvindriyaṃ na sacchikaritthāti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvitthāti: satta puggalā aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha dve puggalā aññātāvindriyañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page532.

Na sacchikarittha anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha. [1374] Yo aññindriyaṃ na bhāvittha so aññātāvindriyaṃ na sacchikaritthāti: āmantā . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha so aññindriyaṃ na bhāvitthāti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti so aññātāvindriyaṃ na sacchikarittha no ca aññindriyaṃ na bhāvittha aṭṭha puggalā aññātāvindriyañca na sacchikarittha aññindriyañca na bhāvittha. ---------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 529-532. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :