ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 6 : Abhi. Yamakaṃ (2)
   [1365]  Yo  cakkhundriyam  na parijanittha so domanassindriyam
nappajahitthati:  dve  puggala  cakkhundriyam  na  parijanittha no ca
domanassindriyam  nappajahittha  cha  puggala cakkhundriyanca na parijanittha
domanassindriyanca  nappajahittha  .  yo  va  pana  domanassindriyam
nappajahittha so cakkhundriyam na parijanitthati: amanta.
   [1366] Yo cakkhundriyam na parijanittha so anannatannassamitindriyam
na  bhavitthati:  cha  puggala  cakkhundriyam  na  parijanittha no ca
anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  dve  puggala  cakkhundriyanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page530.

Na parijanittha anannatannassamitindriyanca na bhavittha . Yo va pana anannatannassamitindriyam na bhavittha so cakkhundriyam na parijanitthati: amanta. [1367] Yo cakkhundriyam na parijanittha so annindriyam na bhavitthati: amanta . yo va pana annindriyam na bhavittha so cakkhundriyam na parijanitthati: amanta. [1368] Yo cakkhundriyam na parijanittha so annatavindriyam na sacchikaritthati: amanta . yo va pana annatavindriyam na sacchikarittha so cakkhundriyam na parijanitthati: yo aggaphalam sacchikaroti so annatavindriyam na sacchikarittha no ca cakkhundriyam na parijanittha attha puggala annatavindriyanca na sacchikarittha cakkhundriyanca na parijanittha. [1369] Yo domanassindriyam nappajahittha so anannatannassamitindriyam na bhavitthati: cattaro puggala domanassindriyam nappajahittha no ca anannatannassamitindriyam na bhavittha dve puggala domanassindriyanca nappajahittha anannatannassamitindriyanca na bhavittha . yo va pana anannatannassamitindriyam na bhavittha so domanassindriyam nappajahitthati: amanta. [1370] Yo domanassindriyam nappajahittha so annindriyam na bhavitthati: amanta . yo va pana annindriyam na bhavittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page531.

So domanassindriyam nappajahitthati: dve puggala annindriyam na bhavittha no ca domanassindriyam nappajahittha cha puggala annindriyanca na bhavittha domanassindriyanca nappajahittha. [1371] Yo domanassindriyam nappajahittha so annatavindriyam na sacchikaritthati: amanta . yo va pana annatavindriyam na sacchikarittha so domanassindriyam nappajahitthati: tayo puggala annatavindriyam na sacchikarittha no ca domanassindriyam nappajahittha cha puggala annatavindriyanca na sacchikarittha domanassindriyanca nappajahittha. [1372] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annindriyam na bhavitthati: amanta . yo va pana annindriyam na bhavittha so anannatannassamitindriyam na bhavitthati: cha puggala annindriyam na bhavittha no ca anannatannassamitindriyam na bhavittha dve puggala annindriyanca na bhavittha anannatannassamitindriyanca na bhavittha. [1373] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annatavindriyam na sacchikaritthati: amanta . yo va pana annatavindriyam na sacchikarittha so anannatannassamitindriyam na bhavitthati: satta puggala annatavindriyam na sacchikarittha no ca anannatannassamitindriyam na bhavittha dve puggala annatavindriyanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page532.

Na sacchikarittha anannatannassamitindriyanca na bhavittha. [1374] Yo annindriyam na bhavittha so annatavindriyam na sacchikaritthati: amanta . yo va pana annatavindriyam na sacchikarittha so annindriyam na bhavitthati: yo aggaphalam sacchikaroti so annatavindriyam na sacchikarittha no ca annindriyam na bhavittha attha puggala annatavindriyanca na sacchikarittha annindriyanca na bhavittha. ---------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 529-532. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=39&item=1365&items=10&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :