ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
          Vinayapiṭake mahāvaggassa
            paṭhamo bhāgo
            ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Mahākhandhakaṃ
   [1]  Tena  samayena buddho bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā
nerañjarāya  tīre  bodhirukkhamūle  paṭhamābhisambuddho . athakho bhagavā
bodhirukkhamūle  sattāhaṃ  ekapallaṅkena  nisīdi  vimuttisukhapaṭisaṃvedī .
Athakho  bhagavā  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ anulomapaṭilomaṃ
manasākāsi
   {1.1}  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā   phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti
avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
Upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā jātinirodho
jātinirodhā     jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   {1.2} Athakho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi
       yadā have pātubhavanti dhammā
       ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
       athassa kaṅkhā vapayanti sabbā
       yato pajānāti sahetudhammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :