ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [1]  Tena  samayena buddho bhagava uruvelayam viharati najja
neranjaraya  tire  bodhirukkhamule  pathamabhisambuddho . athakho bhagava
bodhirukkhamule  sattaham  ekapallankena  nisidi  vimuttisukhapatisamvedi .
Athakho  bhagava  rattiya  pathamam  yamam paticcasamuppadam anulomapatilomam
manasakasi
   {1.1}  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya    namarupam    namarupapaccaya    salayatanam
salayatanapaccaya   phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
tanha  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
jati   jatipaccaya   jaramaranam   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti
avijjaya  tveva  asesaviraganirodha  sankharanirodho  sankharanirodha
vinnananirodho   vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha
salayatananirodho   salayatananirodha   phassanirodho   phassanirodha
vedananirodho   vedananirodha   tanhanirodho   tanhanirodha
Upadananirodho  upadananirodha  bhavanirodho  bhavanirodha jatinirodho
jatinirodha     jaramaranam     sokaparidevadukkhadomanassupayasa
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti.
   {1.2} Athakho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi
       yada have patubhavanti dhamma
       atapino jhayato brahmanassa
       athassa kankha vapayanti sabba
       yato pajanati sahetudhammanti.
   [2]  Athakho  bhagava  rattiya  majjhimam  yamam paticcasamuppadam
anulomapatilomam manasakasi
   {2.1}  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjaya tveva asesaviraganirodha
sankharanirodho   sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha
namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho  salayatananirodha
phassanirodho  phassanirodha  vedananirodho vedananirodha tanhanirodho
Tanhanirodha  upadananirodho  upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha
jatinirodho  jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti.
   {2.2} Athakho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi
       yada have patubhavanti dhamma
       atapino jhayato brahmanassa
       athassa kankha vapayanti sabba
       yato khayam paccayanam avediti.
   [3]  Athakho  bhagava  rattiya  pacchimam  yamam paticcasamuppadam
anulomapatilomam manasakasi
   {3.1}  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjaya tveva asesaviraganirodha
sankharanirodho   sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha
namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho  salayatananirodha
phassanirodho  phassanirodha  vedananirodho vedananirodha tanhanirodho
tanhanirodha
Upadananirodho  upadananirodha  bhavanirodho  bhavanirodha jatinirodho
jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti.
   {3.2} Athakho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi
       yada have patubhavanti dhamma
       atapino jhayato brahmanassa
       vidhupayam titthati marasenam
       suriyova 1- obhasayamantalikkhanti.
          Bodhikatha nitthita 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 1-4. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=1&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=1&items=3&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=1&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=1&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :