ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [185] Tena kho pana samayena annatarasmim avase tadahuposathe
cattaro  bhikkhu  viharanti  .  athakho  tesam  bhikkhunam  etadahosi
bhagavata  pannattam  uposatho  katabboti  mayancamha  1-  cattaro
jana  katham  nu  kho  amhehi  uposatho  katabboti  . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  catunnam  patimokkham
uddisitunti  .  tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahuposathe  tayo bhikkhu viharanti . athakho tesam bhikkhunam etadahosi
bhagavata  anunnatam  catunnam  patimokkham  uddisitum  mayancamha  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. mayancamha. sabbattha idisameva.
Tayo  jana  katham nu kho amhehi uposatho katabboti . bhagavato
etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave tinnannam annamannam 1-
parisuddhiuposatham  katum  .  evanca  pana  bhikkhave  katabbo .
Byattena  bhikkhuna  patibalena  te  bhikkhu  napetabba  sunantu
me   ayasmanta   ajjuposatho   pannaraso   yadayasmantanam
pattakallam mayam annamannam 1- parisuddhiuposatham kareyyamati.
   {185.1} Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam
nisiditva  anjalim paggahetva te bhikkhu evamassu vacaniya parisuddho
aham avuso parisuddhoti mam dharetha parisuddho aham avuso parisuddhoti
mam dharetha parisuddho aham avuso parisuddhoti mam dharethati. Navakena
bhikkhuna  ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  te  bhikkhu  evamassu  vacaniya  parisuddho aham bhante
parisuddhoti  mam dharetha parisuddho aham bhante parisuddhoti mam dharetha
parisuddho aham bhante parisuddhoti mam dharethati.
   {185.2}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahuposathe  dve bhikkhu viharanti . athakho tesam bhikkhunam etadahosi
bhagavata   anunnatam   catunnam   patimokkham  uddisitum  tinnannam
annamannam  1-  parisuddhiuposatham  katum  mayancamha  dve  jana
katham  nu  kho  amhehi  uposatho katabboti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  dvinnam  parisuddhiuposatham
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Katum  .  evanca  pana  bhikkhave  katabbo  . therena bhikkhuna
ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva
navo  bhikkhu  evamassa  vacaniyo  parisuddho aham avuso parisuddhoti
mam  dharehi  parisuddho  aham  avuso  parisuddhoti  mam  dharehi
parisuddho  aham  avuso  parisuddhoti  mam  dharehiti  .  navakena
bhikkhuna  ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  thero  bhikkhu  evamassa  vacaniyo  parisuddho  aham
bhante  parisuddhoti  mam  dharetha  parisuddho  aham bhante parisuddhoti
mam dharetha parisuddho aham bhante parisuddhoti mam dharethati.
   {185.3}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahuposathe eko bhikkhu viharati . athakho tassa bhikkhuno etadahosi
bhagavata   anunnatam   catunnam   patimokkham  uddisitum  tinnannam
annamannam   parisuddhiuposatham   katum   dvinnam   parisuddhiuposatham
katum  ahancamhi ekako katham nu kho maya uposatho katabboti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  idha  pana  bhikkhave annatarasmim
avase tadahuposathe eko bhikkhu viharati . tena bhikkhave bhikkhuna
yattha  bhikkhu  patikkamanti upatthanasalaya va mandape va rukkhamule
va  so  deso sammajjitva 1- paniyam paribhojaniyam upatthapetva
@Footnote: 1 so deso sammajjitvati tam desam sammajjitva. upayogatthe paccattanti
@tabbannana.
Asanam  pannapetva  padipam  katva  nisiditabbam  .  sace  anne
bhikkhu agacchanti tehi saddhim uposatho katabbo no ce agacchanti
ajja  me  uposathoti  adhitthatabbo no ce adhitthaheyya apatti
dukkatassa . tatra bhikkhave yattha cattaro bhikkhu viharanti na ekassa
parisuddhim  aharitva  tihi  patimokkham  uddisitabbam  uddiseyyunce
apatti  dukkatassa  . tatra bhikkhave yattha tayo bhikkhu viharanti na
ekassa  parisuddhim  aharitva  dvihi  parisuddhiuposatho  katabbo
kareyyunce  apatti  dukkatassa . tatra bhikkhave yattha dve bhikkhu
viharanti  na  ekassa  parisuddhim  aharitva  ekena adhitthatabbo
adhitthaheyya ce apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 242-245. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=185&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=185&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=185&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=185&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=185              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :