ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [191] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatiṃsu cattāro vā atirekā vā .
Te  na  jāniṃsu atthaññe 1- āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  akaṃsu
pātimokkhaṃ  uddisiṃsu . tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe 2-
āvāsikā bhikkhū āgacchiṃsu bahutarā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {191.1}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā
te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddissamāne pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.2} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā . te na
jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te dhammasaññino
@Footnote: 1 atthi aññeti padacchedo .  2 atha aññeti padacchedo.
Vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  karonti  pātimokkhaṃ
uddisanti  .  tehi  uddissamāne  pātimokkhe athaññe āvāsikā
bhikkhū  āgacchanti  samasamā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  avasesaṃ
sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.3}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddissamāne pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ
suuddiṭṭhaṃ avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.4}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.5}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
Dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  karonti
pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi  uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe
āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  samasamā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ
tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.6}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ
suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ  santike  pārisuddhi  ārocetabbā . uddesakānaṃ
anāpatti.
   {191.7}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
avuṭṭhitāya  parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
anāpatti.
   {191.8}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
Vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
avuṭṭhitāya   parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.9}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.10} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭhaṃ tesaṃ santike pārisuddhi
ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.11} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.12} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
         Anāpattipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 251-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=191&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=191&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=191&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=191&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3221              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3221              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :