ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [210]  Athakho  bhagava  rajagahe yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena carikam caramano yena
@Footnote: 1 Ma. panayya.
Savatthi  tadavasari  .  tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena kosalesu
janapadesu  udenena  upasakena  sangham  uddissa viharo karapito
hoti  . so bhikkhunam santike dutam paheti 1- agacchantu bhadanta
icchami  dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti .
Bhikkhu  evamahamsu  bhagavata  avuso  pannattam  na vassam upagantva
purimam  va  temasam  pacchimam  va  temasam  avasitva  carika
pakkamitabbati  agametu  udeno upasako yava bhikkhu vassam vasanti
vassam  vuttha  gamissanti  sace  panassa  accayikam  karaniyam tattheva
avasikanam  bhikkhunam  santike  viharam  patitthapetuti  .  udeno
upasako  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham hi nama bhadanta maya
pahite  na agacchissanti aham hi dayako karako sanghupatthakoti .
Assosum  kho  bhikkhu  udenassa  upasakassa  ujjhayantassa khiyantassa
vipacentassa.
   {210.1} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Athakho
bhagava  etasmim  nidane [2]- dhammim katham katva bhikkhu amantesi
anujanami  bhikkhave  sattannam  sattahakaraniyena  pahite  gantum  na
tveva  appahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  upasakassa  upasikaya  anujanami  bhikkhave  imesam
sattannam  sattahakaraniyena  pahite  gantum  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pahesi .  2 Ma. etasmim pakarane.
   {210.2} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa viharo karapito
hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta
icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.3} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa addhayogo
karapito hoti .pe. pasado karapito hoti. Hammiyam karapitam
hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti.
Udapano  karapito  hoti  .  udapanasala karapita hoti .
Jantagharam  karapitam  hoti  .  jantagharasala karapita hoti .
Pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo  karapito  hoti .
Aramo  karapito  hoti . aramavatthum karapitam hoti . so
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu bhadanta icchami
dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti  . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.4}  Idha  pana  bhikkhave  upasakena  sambahule  bhikkhu
uddissa  .pe.  ekam  bhikkhum  uddissa  viharo  karapito
hoti  .  addhayogo  karapito  hoti  .  pasado karapito
Hoti  .  hammiyam  karapitam  hoti  . guha karapita hoti .
Parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti. Upatthanasala
karapita  hoti  .  aggisala  karapita  hoti  . kappiyakuti
karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito
hoti  .  cankamanasala  karapita  hoti . udapano karapito
hoti  .  udapanasala  karapita  hoti  . jantagharam karapitam
hoti  .  jantagharasala  karapita hoti . pokkharani karapita
hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti .
Aramavatthum  karapitam  hoti  .  so  ce  bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  bhadanta  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.5}  Idha  pana  bhikkhave upasakena bhikkhunisangham uddissa
sambahula  bhikkhuniyo  uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula
sikkhamanayo   uddissa  ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule
samanere   uddissa   ekam   samaneram  uddissa  sambahula
samaneriyo   uddissa   ekam   samanerim  uddissa  viharo
karapito  hoti  .  addhayogo  karapito  hoti  . pasado
karapito  hoti  .  hammiyam  karapitam hoti . guha karapita
hoti  . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti .
Upatthanasala  karapita  hoti  .  aggisala  karapita
Hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti 1-.
Cankamo  karapito  hoti  .  cankamanasala  karapita hoti .
Udapano  karapito  hoti  .  udapanasala karapita hoti .
Pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo  karapito  hoti .
Aramo  karapito  hoti . aramavatthum karapitam hoti . so
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu bhadanta icchami
dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti  . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.6}  Idha  pana  bhikkhave  upasakena  attano atthaya
nivesanam  karapitam  hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito
karapito  hoti  . atto karapito hoti . malo karapito
hoti  .  apano  karapito  hoti  .  apanasala karapita
hoti  .  pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti .
Guha  karapita  hoti  .  parivenam karapitam hoti . kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita  hoti . rasavati karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti.
Udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti. Jantagharam
karapitam  hoti  .  jantagharasala  karapita hoti . pokkharani
karapita hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito param kiriyapadam na dissati.
Hoti  .  aramavatthum  karapitam  hoti . puttassa va vareyyam
hoti  dhituya  va  vareyyam  hoti  gilano va hoti abhinnatam
va  suttantam  bhanati  .  so  ce bhikkhunam santike dutam pahineyya
agacchantu   bhadanta   imam  suttantam  pariyapunissanti  purayam
suttanto  na  1-  palujjatiti  . annataram va panassa kiccam hoti
karaniyam  va  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
bhadanta  icchami  dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca
passitunti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena pahite na tveva
appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.7} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa viharo
karapito hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
ayya  icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
   {210.8} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa addhayogo
karapito  hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam
hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti  .  cankamo  karapito  hoti  . cankamanasala karapita
hoti   .  udapano  karapito  hoti  .  udapanasala
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Karapita  hoti  .  jantagharam  karapitam hoti . jantagharasala
karapita  hoti  .  pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo
karapito  hoti  .  aramo  karapito  hoti . aramavatthum
karapitam hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
ayya  icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
   {210.9} Idha pana bhikkhave upasikaya sambahule bhikkhu uddissa
.pe.  ekam  bhikkhum uddissa bhikkhunisangham uddissa sambahula bhikkhuniyo
uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula  sikkhamanayo  uddissa
ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule  samanere  uddissa  ekam
samaneram   uddissa   sambahula  samaneriyo  uddissa  ekam
samanerim  uddissa  .pe.  attano  atthaya  nivesanam  karapitam
hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito karapito hoti .
Atto  karapito  hoti  .  malo karapito hoti . apano
karapito  hoti  .  apanasala  karapita  hoti . pasado
karapito  hoti  .  hammiyam  karapitam hoti . guha karapita
hoti  . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti .
Upatthanasala  karapita  hoti . aggisala karapita hoti .
Rasavati  karapita  hoti  . vaccakuti karapita hoti . cankamo
karapito hoti . cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito
Hoti . udapanasala karapita hoti . Pokkharani karapita hoti.
Mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti. Aramavatthum
karapitam hoti . puttassa va vareyyam hoti dhituya va vareyyam
hoti  gilana va hoti abhinnatam va suttantam bhanati . sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu  ayya  imam suttantam
pariyapunissanti  purayam  suttanto  na  1-  palujjatiti  . annataram
va panassa kiccam hoti karaniyam va . sa ce bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  ayya  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuna sangham uddissa bhikkhuniya
sangham  uddissa  sikkhamanaya  sangham  uddissa  samanerena  sangham
uddissa  samaneriya  sangham  uddissa  sambahule  bhikkhu  uddissa
ekam  bhikkhum  uddissa  bhikkhunisangham  uddissa  sambahula  bhikkhuniyo
uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula  sikkhamanayo  uddissa
ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule  samanere  uddissa  ekam
samaneram  uddissa  sambahula  samaneriyo  uddissa ekam samanerim
uddissa  .pe.  attano  atthaya  viharo  karapito  hoti .
Addhayogo  karapito  hoti  .  pasado  karapito  hoti .
Hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . Parivenam karapitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Hoti  .  kotthako  karapito hoti . upatthanasala karapita
hoti  .  aggisala  karapita  hoti  .  kappiyakuti karapita
hoti  . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti .
Cankamanasala  karapita  hoti  .  udapano karapito hoti .
Udapanasala  karapita  hoti  .  pokkharani karapita hoti .
Mandapo  karapito  hoti  .  aramo  karapito  hoti .
Aramavatthum  karapitam  hoti  .  sa  ce  bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  ayya  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 273-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=210&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=210&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :