ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [210]  Athakho  bhagava  rajagahe yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena carikam caramano yena
@Footnote: 1 Ma. panayya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page274.

Savatthi tadavasari . tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena kosalesu janapadesu udenena upasakena sangham uddissa viharo karapito hoti . so bhikkhunam santike dutam paheti 1- agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . Bhikkhu evamahamsu bhagavata avuso pannattam na vassam upagantva purimam va temasam pacchimam va temasam avasitva carika pakkamitabbati agametu udeno upasako yava bhikkhu vassam vasanti vassam vuttha gamissanti sace panassa accayikam karaniyam tattheva avasikanam bhikkhunam santike viharam patitthapetuti . udeno upasako ujjhayati khiyati vipaceti katham hi nama bhadanta maya pahite na agacchissanti aham hi dayako karako sanghupatthakoti . Assosum kho bhikkhu udenassa upasakassa ujjhayantassa khiyantassa vipacentassa. {210.1} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Athakho bhagava etasmim nidane [2]- dhammim katham katva bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave sattannam sattahakaraniyena pahite gantum na tveva appahite bhikkhussa bhikkhuniya sikkhamanaya samanerassa samaneriya upasakassa upasikaya anujanami bhikkhave imesam sattannam sattahakaraniyena pahite gantum na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. @Footnote: 1 Ma. Yu. pahesi . 2 Ma. etasmim pakarane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

{210.2} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa viharo karapito hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.3} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa addhayogo karapito hoti .pe. pasado karapito hoti. Hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako karapito hoti . upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti . Jantagharam karapitam hoti . jantagharasala karapita hoti . Pokkharani karapita hoti . mandapo karapito hoti . Aramo karapito hoti . aramavatthum karapitam hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.4} Idha pana bhikkhave upasakena sambahule bhikkhu uddissa .pe. ekam bhikkhum uddissa viharo karapito hoti . addhayogo karapito hoti . pasado karapito

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Hoti . hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . Parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti. Upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti . udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti . jantagharam karapitam hoti . jantagharasala karapita hoti . pokkharani karapita hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti . Aramavatthum karapitam hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.5} Idha pana bhikkhave upasakena bhikkhunisangham uddissa sambahula bhikkhuniyo uddissa ekam bhikkhunim uddissa sambahula sikkhamanayo uddissa ekam sikkhamanam uddissa sambahule samanere uddissa ekam samaneram uddissa sambahula samaneriyo uddissa ekam samanerim uddissa viharo karapito hoti . addhayogo karapito hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti . Upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti 1-. Cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti . Udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti . Pokkharani karapita hoti . mandapo karapito hoti . Aramo karapito hoti . aramavatthum karapitam hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.6} Idha pana bhikkhave upasakena attano atthaya nivesanam karapitam hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito karapito hoti . atto karapito hoti . malo karapito hoti . apano karapito hoti . apanasala karapita hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti . Guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti . upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . rasavati karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti. Jantagharam karapitam hoti . jantagharasala karapita hoti . pokkharani karapita hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito @Footnote: 1 Ma. Yu. ito param kiriyapadam na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Hoti . aramavatthum karapitam hoti . puttassa va vareyyam hoti dhituya va vareyyam hoti gilano va hoti abhinnatam va suttantam bhanati . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta imam suttantam pariyapunissanti purayam suttanto na 1- palujjatiti . annataram va panassa kiccam hoti karaniyam va . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.7} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa viharo karapito hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu ayya icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . Gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.8} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa addhayogo karapito hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako karapito hoti . upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti . udapano karapito hoti . udapanasala @Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Karapita hoti . jantagharam karapitam hoti . jantagharasala karapita hoti . pokkharani karapita hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti . aramavatthum karapitam hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu ayya icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . Gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.9} Idha pana bhikkhave upasikaya sambahule bhikkhu uddissa .pe. ekam bhikkhum uddissa bhikkhunisangham uddissa sambahula bhikkhuniyo uddissa ekam bhikkhunim uddissa sambahula sikkhamanayo uddissa ekam sikkhamanam uddissa sambahule samanere uddissa ekam samaneram uddissa sambahula samaneriyo uddissa ekam samanerim uddissa .pe. attano atthaya nivesanam karapitam hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito karapito hoti . Atto karapito hoti . malo karapito hoti . apano karapito hoti . apanasala karapita hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti . Upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . Rasavati karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

Hoti . udapanasala karapita hoti . Pokkharani karapita hoti. Mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti. Aramavatthum karapitam hoti . puttassa va vareyyam hoti dhituya va vareyyam hoti gilana va hoti abhinnatam va suttantam bhanati . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu ayya imam suttantam pariyapunissanti purayam suttanto na 1- palujjatiti . annataram va panassa kiccam hoti karaniyam va . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu ayya icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo. {210.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuna sangham uddissa bhikkhuniya sangham uddissa sikkhamanaya sangham uddissa samanerena sangham uddissa samaneriya sangham uddissa sambahule bhikkhu uddissa ekam bhikkhum uddissa bhikkhunisangham uddissa sambahula bhikkhuniyo uddissa ekam bhikkhunim uddissa sambahula sikkhamanayo uddissa ekam sikkhamanam uddissa sambahule samanere uddissa ekam samaneram uddissa sambahula samaneriyo uddissa ekam samanerim uddissa .pe. attano atthaya viharo karapito hoti . Addhayogo karapito hoti . pasado karapito hoti . Hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . Parivenam karapitam @Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

Hoti . kotthako karapito hoti . upatthanasala karapita hoti . aggisala karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti . Cankamanasala karapita hoti . udapano karapito hoti . Udapanasala karapita hoti . pokkharani karapita hoti . Mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti . Aramavatthum karapitam hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu ayya icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabboti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 273-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=210&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=210&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :