ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [232] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahupavāraṇāya
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  athakho  tassa  bhikkhuno  etadahosi
bhagavatā  paññattaṃ  na  sāpattikena  pavāretabbanti  ahañcamhi
āpattiṃ  āpanno  kathaṃ  nu  kho mayā paṭipajjitabbanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {232.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  āpattiṃ
āpanno  hoti . tena bhikkhave bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso  itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno
taṃ  paṭidesemīti  . tena vattabbo passasīti . āma passāmīti .
Āyatiṃ saṃvareyyāsīti.
   {232.2}  Idha  pana bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya āpattiyā
vematiko  hoti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  ekaṃ  bhikkhuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo ahaṃ āvuso itthannāmāya āpattiyā vematiko yadā nibbematiko bhavissāmi tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmīti vatvā pavāretabbaṃ . na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabboti. {232.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pavārayamāno āpattiṃ sarati . athakho tassa bhikkhuno etadahosi bhagavatā paññattaṃ na sāpattikena pavāretabbanti ahañcamhi āpattiṃ āpanno kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. {232.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu pavārayamāno āpattiṃ sarati. Tena bhikkhave bhikkhunā sāmanto bhikkhu evamassa vacanīyo ahaṃ āvuso itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno ito vuṭṭhahitvā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmīti vatvā pavāretabbaṃ . na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo. {232.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu pavārayamāno āpattiyā vematiko hoti . tena bhikkhave bhikkhunā sāmanto bhikkhu evamassa vacanīyo ahaṃ āvuso itthannāmāya āpattiyā vematiko yadā nibbematiko bhavissāmi tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmīti vatvā pavāretabbaṃ . Na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabboti . tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti . athakho tesaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Bhikkhūnaṃ etadahosi bhagavatā paññattaṃ na sabhāgā āpatti desetabbā na sabhāgā āpatti paṭiggahetabbāti ayañca sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. {232.6} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti . tehi bhikkhave bhikkhūhi eko bhikkhu samantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo gacchāvuso taṃ āpattiṃ paṭikaritvā āgaccha mayaṃ te santike taṃ āpattiṃ paṭikarissāmāti . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo {232.7} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno yadā aññaṃ bhikkhuṃ suddhaṃ anāpattikaṃ passissati tadā tassa santike taṃ āpattiṃ paṭikarissatīti patvā pavāretabbaṃ . Na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo. {232.8} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya sabbo saṅgho sabhāgāya āpattiyā vematiko hoti byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo {232.9} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgāya āpattiyā vematiko yadā nibbematiko bhavissati tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissatīti vatvā pavāretabbaṃ . na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabboti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 325-328. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=232&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=232&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=232&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=232&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=232              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :