ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [247] Idha pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma
aparisuddhakayasamacaro    aparisuddhavacisamacaro   aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam  bhikkhu  ma  bhandanam  ma  kalaham  ma  viggaham ma vivadanti
omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma     parisuddhakayasamacaro     aparisuddhavacisamacaro
aparisuddhaajivo  balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano
anuyogam  datunti  . alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham
ma vivadanti omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.2}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma  parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva
sanghena pavaretabbam.
   {247.3}  Idha  pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Parisuddhakayasamacaro parisuddhavacisamacaro parisuddhaajivo balo abyatto na patibalo anuyunjiyamano anuyogam datunti . alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena pavaretabbam. {247.4} Idha pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa pavaranam thapeti . tance bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma parisuddhakayasamacaro parisuddhavacisamacaro parisuddhaajivo pandito byatto medhavi patibalo anuyunjiyamano anuyogam datunti . so evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno pavaranam thapesi kimhi nam thapesi silavipattiya [1]- thapesi acaravipattiya [2]- thapesi ditthivipattiya [3]- thapesiti. So ce evam vadeyya silavipattiya [4]- thapemi acaravipattiya thapemi ditthivipattiya thapemiti. {247.5} So evamassa vacaniyo janati panayasma silavipattim janati acaravipattim janati ditthivipattinti . so ce evam vadeyya janami kho aham avuso silavipattim janami acaravipattim janami ditthivipattinti . so evamassa vacaniyo katama panavuso silavipatti katama acaravipatti katama ditthivipattiti . so ce evam vadeyya cattari parajikani terasa sanghadisesa ayam silavipatti thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ayam acaravipatti micchaditthi antaggahika ditthi ayam ditthivipattiti . so evamassa vacaniyo yam kho @Footnote:1-2-3 Ma. va . 4 Ma. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Tvam avuso imassa bhikkhuno pavaranam thapesi ditthena thapesi sutena thapesi parisankaya thapesiti . so ce evam vadeyya ditthena va thapemi sutena va thapemi parisankaya va thapemiti . So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno ditthena pavaranam thapesi kinte dittham kinti te dittham kada te dittham kattha te dittham parajikam ajjhapajjanto dittho sanghadisesam ajjhapajjanto dittho thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ajjhapajjanto dittho kattha ca tvam ahosi kattha cayam bhikkhu ahosi kinci 1- tvam karosi kincayam bhikkhu karotiti. {247.6} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno ditthena pavaranam thapemi apica sutena pavaranam thapemiti . So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno sutena pavaranam thapesi kinte sutam kinti te sutam kada te sutam kattha te sutam parajikam ajjhapannoti sutam sanghadisesam ajjhapannoti sutam thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ajjhapannoti sutam bhikkhussa sutam bhikkhuniya sutam sikkhamanaya sutam samanerassa sutam samaneriya sutam upasakassa sutam upasikaya sutam rajunam sutam rajamahamattanam sutam titthiyanam sutam titthiyasavakanam sutanti . so ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno sutena pavaranam @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kinca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Thapemi apica parisankaya pavaranam thapemiti . so evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno parisankaya pavaranam thapesi kim parisankasi kinti parisankasi kada parisankasi kattha parisankasi parajikam ajjhapannoti parisankasi sanghadisesam ajjhapannoti parisankasi thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ajjhapannoti parisankasi bhikkhussa sutva parisankasi bhikkhuniya sutva parisankasi sikkhamanaya sutva parisankasi samanerassa sutva parisankasi samaneriya sutva parisankasi upasakassa sutva parisankasi upasikaya sutva parisankasi rajunam sutva parisankasi rajamahamattanam sutva parisankasi titthiyanam sutva parisankasi titthiyasavakanam sutva parisankasiti. {247.7} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno parisankaya pavaranam thapemi apica ahampi 1- na janami kenapaham 2- imassa bhikkhuno pavaranam thapemiti . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena vinnunam sabrahmacarinam cittam na aradheti ananuvado cudito bhikkhuti alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena vinnunam sabrahmacarinam cittam aradheti sanuvado cudito bhikkhuti alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu amulakena parajikena anuddhamsitam patijanati sanghadisesam aropetva sanghena pavaretabbam. @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. aham . 2 Si. Ma. Yu. kena aham. Si. Ma. Yu. kenapaham. @Si. Ma. Yu. kena panaham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

So ce bhikkhave codako bhikkhu amulakena sanghadisesena anuddhamsitam patijanati yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave codako bhikkhu amulakena thullaccayena pacittiyena patidesaniyena dukkatena dubbhasitena anuddhamsitam patijanati yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave cudito bhikkhu parajikam ajjhapannoti patijanati nasetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave cudito bhikkhu sanghadisesam ajjhapannoti patijanati sanghadisesam aropetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ajjhapannoti patijanati yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=247&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=247&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=247              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :