ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [248]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavaranaya thullaccayam
ajjhapanno  hoti  .  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino  honti
ekacce bhikkhu sanghadisesaditthino honti . ye te bhikkhave bhikkhu
thullaccayaditthino  tehi  so  bhikkhave  bhikkhu  ekamantam  apanetva
yathadhammam  karapetva  sangham  upasankamitva  evamassa vacaniyo yam
kho  so  avuso  bhikkhu  apattim  apanno  sassa  yathadhammam
patikata yadi sanghassa pattakallam sangho pavareyyati.
   {248.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya thullaccayam ajjhapanno
hoti  .  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino honti ekacce bhikkhu
Pacittiyaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino  honti
ekacce  bhikkhu  patidesaniyaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  dukkataditthino  honti
ekacce   bhikkhu   thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
dubbhasitaditthino  honti  . ye te bhikkhave bhikkhu thullaccayaditthino
tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva
sangham  upasankamitva  evamassa  vacaniyo yam kho so avuso bhikkhu
apattim  apanno  sassa yathadhammam patikata yadi sanghassa pattakallam
sangho pavareyyati.
   {248.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya pacittiyam
ajjhapanno   hoti  patidesaniyam  ajjhapanno  hoti  dukkatam
ajjhapanno  hoti  dubbhasitam  ajjhapanno  hoti  .  ekacce
bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  sanghadisesaditthino
honti . ye te bhikkhave bhikkhu dubbhasitaditthino tehi so bhikkhave
bhikkhu   ekamantam  apanetva  yathadhammam  karapetva  sangham
upasankamitva  evamassa vacaniyo yam kho so avuso bhikkhu apattim
apanno  sassa  yathadhammam  patikata  yadi  sanghassa  pattakallam
sangho pavareyyati.
   {248.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya dubbhasitam
ajjhapanno  hoti  .  ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti
ekacce   bhikkhu   thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
dubbhasitaditthino   honti   ekacce   bhikkhu   pacittiyaditthino
Honti  ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
patidesaniyaditthino   honti   ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino
honti  ekacce  bhikkhu  dukkataditthino honti . ye te bhikkhave
bhikkhu  dubbhasitaditthino tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantam apanetva
yathadhammam  karapetva  sangham  upasankamitva  evamassa vacaniyo yam
kho  so  avuso  bhikkhu  apattim  apanno  sassa  yathadhammam
patikata yadi sanghassa pattakallam sangho pavareyyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 352-354. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=248&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=248&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=248&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=248&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :