ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [250]  Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  kosalesu  janapadesu  annatarasmim avase vassam upagacchimsu .
Tesam  samanta  anne bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka
bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  vassam  upagacchimsu  mayam  tesam
bhikkhunam vassam vutthanam pavaranaya pavaranam thapessamati.
   {250.1} Assosum kho te bhikkhu amhakam kira samanta anne
bhikkhu  bhandanakaraka  kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka sanghe
adhikaranakaraka  vassam  upagata  mayam  tesam  bhikkhunam  vassam vutthanam
pavaranaya pavaranam thapessamati katham nu kho amhehi patipajjitabbanti.
Bhagavato etamattham arocesum.
   {250.2}  Idha  pana  bhikkhave  sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  annatarasmim  avase  vassam  upagacchanti  . tesam samanta
anne   bhikkhu   bhandanakaraka   kalahakaraka   vivadakaraka
Bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  vassam  upagacchanti  mayam  tesam
bhikkhunam vassam vutthanam pavaranaya pavaranam thapessamati . anujanami
bhikkhave  tehi  bhikkhuhi dve tayo uposathe catuddasike katum katham
mayam tehi bhikkhuhi pathamataram pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu
bhandanakaraka   kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe
adhikaranakaraka  [1]- avasam agacchanti tehi bhikkhave avasikehi
bhikkhuhi  lahum  lahum  sannipatitva  pavaretabbam  pavaretva vattabba
pavarita  kho  mayam  avuso yatha ayasmanto 2- mannanti tatha
karontuti.
   {250.3}  Te  ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka
vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  asamvihita  tam
avasam  agacchanti  tehi  bhikkhave  avasikehi  bhikkhuhi  asanam
pannapetabbam   padodakam   padapitham   padakathalikam  upanikkhipitabbam
paccuggantva  pattacivaram  patiggahetabbam  paniyena pucchitabba 3- .
Tesam vikkhitva nissimam gantva pavaretabbam . pavaretva vattabba
pavarita  kho  mayam  avuso  yatha  ayasmanto  mannanti  tatha
karontuti  .  evancetam  labhetha  iccetam  kusalam no ce labhetha
avasikena bhikkhuna byattena patibalena avasika bhikkhu napetabba
   {250.4}  sunantu  me ayasmanto avasika yadayasmantanam
pattakallam  idani  uposatham  kareyyama  patimokkham  uddiseyyama
agame kale pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
@Footnote: 1 Ma. tam . 2 Ma. Yu. ayasmanta. evamupari . 3 Ma. paripucchitabba.
Kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka
te bhikkhu evam vadeyyum sadhu avuso idaneva no pavarethati.
Te  evamassu  vacaniya  anissara  kho  tumhe  avuso amhakam
pavaranaya  na tava mayam pavaressamati 1- . te ce bhikkhave
bhikkhu  bhandanakaraka  kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka sanghe
adhikaranakaraka tam kalam anuvaseyyum avasikena [2]- bhikkhuna byattena
patibalena avasika bhikkhu napetabba
   {250.5}  sunantu  me ayasmanto avasika yadayasmantanam
pattakallam  idani  uposatham  kareyyama  patimokkham  uddiseyyama
agame junhe pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka te
bhikkhu evam vadeyyum sadhu avuso idaneva no pavarethati 3-. Te
evamassu  vacaniya anissara kho tumhe avuso amhakam pavaranaya
na tava mayam pavaressamati 4-. Te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe adhikaranakaraka tampi
junham  anuvaseyyum  tehi  bhikkhave bhikkhuhi sabbeheva agame junhe
komudiya  catumasiniya  akama pavaretabbam . tehi ce bhikkhave
bhikkhuhi  pavariyamane  gilano  agilanassa  pavaranam  thapeti  so
evamassa  vacaniyo ayasma kho gilano gilano ca ananuyogakkhamo
vutto  bhagavata  agamehi  avuso  yava  arogo hosi arogo
@Footnote: 1 Ma. pavareyyamati. 2 Ma. Yu. bhikkhave. 3 Ma. pavareyyathati.
@4 Ma. pavareyyamati.
Akankhamano  codessasiti  .  evanca  vuccamano  codeti
anadariye  pacittiyam  .  tehi  ce bhikkhave bhikkhuhi pavariyamane
agilano  gilanassa pavaranam thapeti so evamassa vacaniyo ayam kho
avuso  bhikkhu  gilano  gilano ca ananuyogakkhamo vutto bhagavata
agamehi  avuso yavayam bhikkhu arogo hoti arogam akankhamano
codessasiti . evance vuccamano codeti anadariye pacittiyam .
Tehi  ce  bhikkhave bhikkhuhi pavariyamane gilano gilanassa pavaranam
thapeti  so  evamassa  vacaniyo  ayasmanta kho gilana gilano
ca  ananuyogakkhamo  vutto  bhagavata  agamehi  avuso  yava
aroga hotha arogo arogam akankhamano codessasiti . evance
vuccamano  codeti  anadariye  pacittiyam  .  tehi ce bhikkhave
bhikkhuhi  pavariyamane  agilano agilanassa pavaranam thapeti . ubho
sanghena  samanuyunjitva samanuggahitva yathadhammam karapetva sanghena
pavaretabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 355-358. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=250&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=250&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=250&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=250&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=250              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :