ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [56]  Athakho  bhagava  gayasise  yathabhirantam viharitva yena
rajagaham tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena
sabbeheva   puranajatilehi   .   athakho  bhagava  anupubbena
carikam  caramano  yena  rajagaham  tadavasari  .  tatra sudam bhagava
rajagahe viharati latthivanuyyane 2- suppatitthe cetiye.
   [57] Assosi kho raja magadho seniyo bimbisaro samano
@Footnote: 1 vimuttamhitipi patho .  2 Ma. latathivane. ito param idisameva.
Khalu  bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito rajagaham anuppatto
rajagahe  viharati  latthivanuyyane  suppatitthe  cetiye tam kho pana
bhagavantam  gotamam  evam  kalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi
so  bhagava  araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato
lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho
bhagavati 1- so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti  so dhammam
deseti   adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  sadhu
kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.
   {57.1} Athakho raja magadho seniyo bimbisaro dvadasanahutehi
magadhikehi  brahmanagahapatikehi  parivuto  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidi . tepi kho
dvadasanahuta  magadhika  brahmanagahapatika  appekacce  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidimsu appekacce bhagavata saddhim sammodimsu
sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce
yena  bhagava  tenanjalim  panametva  ekamantam nisidimsu appekacce
bhagavato  santike namagottam savetva ekamantam nisidimsu appekacce
tunhibhuta  ekamantam  nisidimsu  .  athakho  tesam  dvadasanahutanam
@Footnote: 1 Si. Yu. itisaddo na dissati.
Magadhikanam  brahmanagahapatikanam  etadahosi  kim  nu  kho mahasamano
uruvelakassape  brahmacariyam  carati  udahu  uruvelakassapo mahasamane
brahmacariyam  caratiti . athakho bhagava tesam dvadasanahutanam magadhikanam
brahmanagahapatikanam   cetasa   cetoparivitakkamannaya   ayasmantam
uruvelakassapam gathaya ajjhabhasi
        kimeva disva uruvelavasi
        pahasi aggim kisakovadano.
        Pucchami tam kassapa etamattham
        katham pahinam tava aggihuttam 1-.
        Rupe ca sadde ca atho rase ca
        kamitthiyo cabhivadanti yanna
        etam malanti upadhisu natva
        tasma na yitthe na hute aranjim 2-.
        Ettha ca te mano na ramittha kassapati bhagava 3-
        rupesu saddesu atho rasesu
        atha kocarahi devamanussaloke
        rato mano kassapa bruhi metam 4-.
@Footnote:1-2-4 yebhuyyena itisaddo pakkhitto. Ma. Yu. idisameva .  3 sabbattha bhagava
@avocati dissati. ayampana sihalapotthakam anuvattitva sodhitoti veditabbo.
        Disva padam santamanupadhikam
        akincanam kamabhave asattam
        anannathabhavimanannaneyyam
        tasma na yitthe na hute aranjinti.
   [58]  Athakho  ayasma  uruvelakassapo utthayasana ekamsam
uttarasangam  karitva  bhagavato  padesu  sirasa  nipatitva bhagavantam
etadavoca  sattha  me  bhante  bhagava  savakohamasmi  sattha
me  bhante  bhagava  savakohamasmiti . athakho tesam dvadasanahutanam
magadhikanam   brahmanagahapatikanam   etadahosi   uruvelakassapo
mahasamane  brahmacariyam caratiti . athakho bhagava tesam dvadasanahutanam
magadhikanam   brahmanagahapatikanam   cetasa   cetoparivitakkamannaya
anupubbikatham  1-  kathesi  seyyathidam  danakatham  silakatham  saggakatham
kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesi.
   {58.1}  Yada  te  bhagava  annasi  kallacitte muducitte
vinivaranacitte  udaggacitte pasannacitte atha ya buddhanam samukkamsika
dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathapi nama
suddham  vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam patigganheyya evameva
ekadasanahutanam  magadhikanam  brahmanagahapatikanam  bimbisarappamukhanam
tasmimyevasane    virajam    vitamalam    dhammacakkhum   udapadi
yankinci   samudayadhammam   sabbantam  nirodhadhammanti  .  ekanahutam
@Footnote: 1 Ma. anupubbim katham.
Upasakattam pativedesi.
   [59]  Athakho  raja magadho seniyo bimbisaro ditthadhammo
pattadhammo    viditadhammo    pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho
vigatakathamkatho   vesarajjappatto   aparappaccayo  satthu  sasane
bhagavantam  etadavoca  pubbe  me  bhante  kumarassa  sato  panca
assasaka  ahesum  te  me  etarahi samiddha pubbe me bhante
kumarassa  sato  etadahosi  aho  vata  mam rajje abhisinceyyunti
ayam  kho  me  bhante pathamo assasako ahosi so me etarahi
samiddho  tassa  me  vijitam  araham  sammasambuddho  okkameyyati
ayam  kho  me  bhante dutiyo assasako ahosi so me etarahi
samiddho  tancaham  bhagavantam  payirupaseyyanti  ayam  kho me bhante
tatiyo  assasako  ahosi  so  me  etarahi  samiddho  so ca
me  bhagava  dhammam  deseyyati  ayam  kho  me  bhante catuttho
assasako  ahosi  so  me  etarahi  samiddho  tassa  caham
bhagavato  dhammam  ajaneyyanti  ayam  kho  me  bhante  pancamo
assasako  ahosi  so  me  etarahi samiddho pubbe me bhante
kumarassa  sato  ime  panca  assasaka ahesum te me etarahi
samiddha  abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa
va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya
Cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  evamevam  bhagavata  anekapariyayena
dhammo  pakasito  esaham  bhante  bhagavantam saranam gacchami dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhagava  dharetu  ajjatagge  panupetam
saranam  gatam  adhivasetu  ca  me  bhante  bhagava svatanaya bhattam
saddhim  bhikkhusanghenati  .  adhivasesi bhagava tunhibhavena . athakho
raja  magadho  seniyo  bimbisaro  bhagavato  adhivasanam  viditva
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [60] Athakho raja magadho seniyo bimbisaro tassa rattiya
accayena  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  bhagavato kalam
arocapesi  kalo  bhante  nitthitam  bhattanti  .  athakho bhagava
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  rajagaham  pavisi  mahata
bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena sabbeheva puranajatilehi.
   [61] Tena kho pana samayena sakko devanamindo manavakavannam
abhinimminitva buddhappamukhassa bhikkhusanghassa 1- purato purato 2- gacchati
ima gathayo gayamano 3-
   danto dantehi saha puranajatilehi vippamutto 4- vippamuttehi
   singinikkhasuvanno rajagaham pavisi bhagava.
@Footnote: 1 Si. sanghassa .   2 Si. amenditam akatam .   3 Yu. giyamano.
@4 Si. ayam patho na hoti. evam sabbattha natabbam.
   Mutto muttehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi
   singinikkhasuvanno rajagaham pavisi bhagava.
   Tinno tinnehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi
   singinikkhasuvanno rajagaham pavisi bhagava.
   Santo santehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi
   singinikkhasuvanno rajagaham pavisi bhagava 1-.
   Dasavaso dasabalo dasadhammavidu dasabhi cupeto
   so dasasataparivaro rajagaham pavisi bhagavati.
   [62] Manussa sakkam devanamindam passitva evamahamsu abhirupo
vatayam   manavako   dassaniyo  vatayam  manavako  pasadiko
vatayam  manavako  kassa  nu  kho ayam manavakoti . evam vutte
sakko devanamindo te manusse gathaya ajjhabhasi
     yo dhiro sabbadhidanto      suddho appatipuggalo
     araham sugato loke         tassaham paricarakoti.
   [63]  Athakho  bhagava  yena  ranno  magadhassa  seniyassa
bimbisarassa   nivesanam   tenupasankami   upasankamitva  pannatte
@Footnote: 1 catutthagatha sihalapotthake dutiya thapita. yuropiyapotthake pana sa nattha.
@amhakampana potthake tassa purato samiddho samiddhehitiadigatha thapita. sa
@annattha na dissati tasma idha vajjita.
Asane  nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho  raja  magadho
seniyo  bimbisaro  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena
bhojaniyena  sahattha  santappetva  sampavaretva  bhagavantam bhuttavim
onitapattapanim  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinnassa kho ranno
magadhassa  seniyassa  bimbisarassa  etadahosi  kattha nu kho bhagava
vihareyya  yam assa gamato neva atidure 1- na 2- accasanne
gamanagamanasampannam  atthikanam  3-  manussanam  abhikkamaniyam  diva
appakinnam   4-   rattim   appasaddam   appanigghosam  vijanavatam
manussarahaseyyakam patisallanasaruppanti.
   {63.1}  Athakho  ranno  magadhassa  seniyassa  bimbisarassa
etadahosi idam kho amhakam veluvanam uyyanam gamato neva atidure
na  5-  accasanne  gamanagamanasampannam  atthikanam  6-  manussanam
abhikkamaniyam  diva  appakinnam  7-  rattim  appasaddam  appanigghosam
vijanavatam  manussarahaseyyakam  patisallanasaruppam  yannunaham  veluvanam
uyyanam  buddhappamukhassa  bhikkhusanghassa  dadeyyanti  .  athakho raja
magadho  seniyo  bimbisaro  sovannamayam  bhingaram  8-  gahetva
bhagavato  onojesi  etaham  bhante veluvanam uyyanam buddhappamukhassa
bhikkhusanghassa  9-  dammiti  .  patiggahesi  bhagava  aramam .
@Footnote: 1 Yu. avidure  2-5 Ma. na. ca.  3-6 katthaci idha amenditam katam.
@4-7 Ma. Yu. appakinnam .   8 Si. Ma. Yu. bhinkaram. so pana bhrngaroti
@sakatasaddena na sameti .  9 Si. sanghassa.
Athakho  bhagava  rajanam  magadham  seniyam  bimbisaram dhammiya kathaya
sandassetva  samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana
pakkami  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane  dhammim  katham
katva bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave aramanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 64-72. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=56&items=8&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=56&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=56&items=8&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=56&items=8&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=575              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=575              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :