ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

page1.

Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ paṭhamo bhāgo ------ namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Mātikānikkhepavāro 1- [1] Hetupaccayo ārammaṇapaccayo adhipatipaccayo anantarapaccayo samanantarapaccayo sahajātapaccayo aññamaññapaccayo nissayapaccayo upanissayapaccayo purejātapaccayo pacchājātapaccayo āsevanapaccayo kammapaccayo vipākapaccayo āhārapaccayo indriyapaccayo jhānapaccayo maggapaccayo sampayuttapaccayo vippayuttapaccayo atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayo. Paccayavibhaṅgavāro 2- [2] Hetupaccayoti hetu hetusampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayoti. [3] Ārammaṇapaccayoti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo saddāyatanaṃ @Footnote: 1 paccayuddesotipi . 2 paccayaniddesotipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo sabbe dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayoti. [4] Adhipatipaccayoti chandādhipati chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo viriyādhipati viriyasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo cittādhipati cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo vīmaṃsādhipati vīmaṃsasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

[5] Anantarapaccayoti cakkhuviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.1} sotaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.2} ghānaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.3} jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.4} kāyaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.6} purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.7} purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo {5.8} purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ anantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayoti. [6] Samanantarapaccayoti cakkhuviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.1} sotaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapacyena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.2} ghānaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.3} jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.4} kāyaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.6} purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.7} purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo {6.8} purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ samanantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayoti. [7] Sahajātapaccayoti cattāro dhammā arūpino aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo rūpino dhammā arūpīnaṃ dhammānaṃ kañci kālaṃ sahajātapaccayena paccayo kañci kālaṃ nasahajātapaccayena paccayoti. [8] Aññamaññapaccayoti cattāro khandhā arūpino aññamaññapaccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññapaccayena paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena paccayoti. [9] Nissayapaccayoti cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayoti. [10] Upanissayapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ kesañci upanissayapaccayena paccayo {10.1} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo {10.2} purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kesañci upanissayapaccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Paccayo purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo puggalopi upanissayapaccayena paccayo senāsanaṃpi upanissayapaccayena paccayoti. [11] Purejātapaccayoti cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo {11.1} rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ kañci kālaṃ purejātapaccayena paccayo kañci kālaṃ napurejātapaccayena paccayoti. [12] Pacchājātapaccayoti pacchājātā cittacetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayoti. [13] Āsevanapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo purimā purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayoti. [14] Kammapaccayoti kusalākusalaṃ kammaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo cetanāsampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayoti. [15] Vipākapaccayoti vipākā cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ vipākapaccayena paccayoti. [16] Āhārapaccayoti kabaḷiṅkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo arūpino āhārā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

[17] Indriyapaccayoti cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo sotindriyaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo ghānindriyaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo jivhindriyaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo kāyindriyaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo arūpino indriyā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayoti. [18] Jhānapaccayoti jhānaṅgāni jhānasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayoti. [19] Maggapaccayoti maggaṅgāni maggasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayoti. [20] Sampayuttapaccayoti cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ sampayuttapaccayena paccayoti. [21] Vippayuttapaccayoti rūpino dhammā arūpīnaṃ dhammānaṃ vippayuttapaccayena paccayo arūpino dhammā rūpīnaṃ dhammānaṃ vippayuttapaccayena paccayoti. [22] Atthipaccayoti cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Atthipaccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo {22.1} cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo {22.2} rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayoti. [23] Natthipaccayoti samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ natthipaccayena paccayoti. [24] Vigatapaccayoti samanantaravigatā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ vigatapaccayena paccayoti. [25] Avigatapaccayoti cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigatapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ avigatapaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayoti. Paccayavibhaṅgavāro niṭṭhito. ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Anulomatikapaṭṭhānaṃ kusalattikaṃ ------- paṭiccavāro [26] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [27] Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [28] Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [29] Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca @Footnote: 1 uddesavārotipi pucchāvārotipi paṇṇattivārotipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [30] Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [31] Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [32] Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. [33] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Ārammaṇapaccayā . yathā hetupaccayo vitthārito evaṃ ārammaṇapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena. [34] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya adhipatipaccayā . anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā pacchājātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā. [35] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca . kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca . Kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya akusalo dhammo uppajjeyya abyākato dhammo uppajjeyya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ kusalo ca akusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ avigatapaccayā . yathā hetupaccayo vitthārito evaṃ avigatapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena. Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

[36] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā .pe. siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā ārammaṇapaccayā. [37] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā adhipatipaccayā .pe. hetupaccayā anantarapaccayā . Hetupaccayā samanantarapaccayā .pe. Hetupaccayā avigatapaccayā. Dumūlakaṃ. [38] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā . hetupaccayā ārammaṇapaccayā anantarapaccayā .pe. hetupaccayā ārammaṇapaccayā avigatapaccayā. Timūlakaṃ. [39] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā .pe. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā avigatapaccayā. Catumūlakaṃ. [40] Pañcamūlakādikā saṅkhittā . ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ. Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

[41] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya ārammaṇapaccayā hetupaccayā . ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .pe. ārammaṇapaccayā avigatapaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā .. . Avigatapaccayā hetupaccayā . avigatapaccayā ārammaṇapaccayā . Avigatapaccayā adhipatipaccayā. Avigatapaccayā vigatapaccayā. [42] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . avigatapaccayā hetupaccayā adhipatipaccayā . avigatapaccayā hetupaccayā anantarapaccayā. Avigatapaccayā hetupaccayā vigatapaccayā. [43] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā . Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā anantarapaccayā .. . Vigatapaccayā. [44] Ekekassa padassa ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ. Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ dukattikañceva tikaddukañca tikattikañceva dukaddukañca cha anulomamhi nayā sugambhirā. [45] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Nahetupaccayā . yathā anulome hetupaccayo vitthārito evaṃ paccanīyepi nahetupaccayo vitthāretabbo. [46] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya naārammaṇapaccayā . naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā. [47] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . yathā anulome ekekassa padassa ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ yāva tevīsatimūlakaṃ evaṃ paccanīyepi vitthāretabbaṃ. Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ dukattikañceva tikaddukañca tikattikañceva dukaddukañca cha paccanīyamhi nayā sugambhirā. [48] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naārammaṇapaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naārammaṇapaccayā . Yathā anulome hetupaccayo vitthārito evaṃ anulomapaccanīyepi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Padaṃ vitthāretabbaṃ. [49] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naadhipatipaccayā . hetupaccayā naanantarapaccayā .pe. Hetupaccayā noavigatapaccayā. [50] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā . hetupaccayā ārammaṇapaccayā naanantarapaccayā .pe. hetupaccayā ārammaṇapaccayā noavigatapaccayā . hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā naanantarapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā noavigatapaccayā . hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā nasamanantarapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā noavigatapaccayā . hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā .. Sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā pacchājātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā .. Noavigatapaccayā. [51] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā .pe. avigatapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Nahetupaccayā . avigatapaccayā naārammaṇapaccayā .pe. Avigatapaccayā novigatapaccayā . avigatapaccayā hetupaccayā naārammaṇapaccayā avigatapaccayā hetupaccayā novigatapaccayā . Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā novigatapaccayā . Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā .pe. .. Novigatapaccayā. Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ dukattikañceva tikaddukañca tikattikañceva dukaddukañca cha anulomapaccanīyamhi nayā sugambhirā. [52] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā ārammaṇapaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā adhipatipaccayā .pe. Nahetupaccayā avigatapaccayā. [53] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .pe. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā avigatapaccayā . nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā .. naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā .pe. noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā .. Avigatapaccayā. [54] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Naārammaṇapaccayā hetupaccayā. [55] Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya naārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .pe. naārammaṇapaccayā avigatapaccayā .pe. noavigatapaccayā hetupaccayā . noavigatapaccayā ārammaṇapaccayā .pe. noavigatapaccayā vigatapaccayā . Noavigatapaccayā nahetupaccayā ārammaṇapaccayā noavigatapaccayā nahetupaccayā vigatapaccayā . noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .. naadhipatipaccayā .pe. noatthipaccayā nonatthipaccayā .. Vigatapaccayā. Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ dukattikañceva tikaddukañca tikattikañceva dukaddukañca cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhirā. Paṇṇattivāro 1- niṭṭhito. [56] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca @Footnote: 1 paṭiccavārassa uddeso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {56.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. {56.2} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {56.3} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Upādārūpaṃ. {56.4} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [57] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. {57.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. {57.2} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ paṭicca khandhā. [58] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {58.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {58.2} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ . Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [59] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati anantarapaccayā samanantarapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Anantaraṃpi samanantaraṃpi ārammaṇapaccayasadisaṃ. [60] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {60.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {60.2} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {60.4} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [61] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca tayo khandhe paṭicca eko khandho vatthu ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . bāhiraṃ . āhārasamuṭṭhānaṃ . utusamuṭṭhānaṃ . Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. [62] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nissayapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . nissayapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ. [63] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . upanissayapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ. [64] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. [65] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. [66] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ asaññasattānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [67] Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [68] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā akusalaṃ ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Khandhaṃ paṭicca tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [69] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati indriyapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca. Indriyapaccayaṃ kammapaccayasadisaṃ. [70] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā .. Maggapaccayā. Jhānapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisaṃ. [71] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Sampayuttapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ. [72] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā . kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {72.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Dhammo uppajjati vippayuttapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā vatthu khandhe vippayuttapaccayā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {72.2} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

[73] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā . saṅkhittaṃ . atthipaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ. [74] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati natthipaccayā .. Vigatapaccayā. Natthipaccayampi vigatapaccayampi ārammaṇapaccayasadisaṃ. [75] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Avigatapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ. Ime tevīsati paccayā sajjhāyantena vitthāretabbā. [76] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [77] Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi .. adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [78] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi .. Anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [79] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .. Anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kamme tīṇi .. āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [80] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā .pe. āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate tīṇi. [81] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā .pe. purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ .. indriye ekaṃ jhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [82] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā .pe. purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ. Hetumūlakagaṇanā niṭṭhitā. Ārammaṇe ṭhitena sabbattha tīṇiyeva pañhā. [83] Ārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi .. adhipatiyā tīṇi .pe. Avigate tīṇi . adhipatipaccayā hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi .pe. avigate nava . anantarapaccayā samanantarapaccayā hetuyā tīṇi .pe. avigate tīṇi . sahajātapaccayā hetuyā nava .pe. Aññamaññapaccayā hetuyā tīṇi . nissayapaccayā hetuyā nava . Upanissayapaccayā hetuyā tīṇi. Purejātapaccayā hetuyā tīṇi. [84] Āsevanapaccayā hetuyā tīṇi .. ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi . asevanamūlake vipākaṃ natthi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Kammapaccayā hetuyā nava. [85] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ .. Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . vipākamūlake āsevanaṃ natthi . āhārapaccayā hetuyā nava . indriyapaccayā hetuyā nava . jhānapaccayā hetuyā nava . maggapaccayā hetuyā nava . sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi. Vippayuttapaccayā hetuyā nava . atthipaccayā hetuyā nava . Natthipaccayā hetuyā tīṇi. Vigatapaccayā hetuyā tīṇi. [86] Avigatapaccayā hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava natthiyā tīṇi .. Avigate tīṇi. Ekekaṃ paccayaṃ mūlaṃ kātūna sajjhāyamaggena gaṇetabbāti. Anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [87] Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

Rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ .. Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [88] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

Paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [89] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {89.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {89.2} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {89.3} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [90] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . naanantarapaccayampi nasamanantarapaccayampi naārammaṇapaccayasadisaṃ. [91] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. {91.1} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhire mahābhūte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Paṭicca upādārūpaṃ āhārasamuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ utusamuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {91.2} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [92] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naupanissayapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Naupanissayapaccayaṃ naārammaṇapaccayasadisaṃ. [93] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Rūpaṃ. {93.1} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ .. Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {93.2} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [94] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe. [95] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi naadhipatipaccayasadisaṃ. [96] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā kusale khandhe paṭicca kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā akusale khandhe paṭicca akusalā cetanā . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā kiriyābyākate khandhe paṭicca kiriyābyākatā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. [97] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā. Tīṇi. {97.1} Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ .. Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {97.2} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [98] Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naāhārapaccayā bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [99] Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [100] Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

Dve khandhā bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [101] Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhe ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [102] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Naārammaṇapaccayasadisaṃ. [103] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [104] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nonatthipaccayā ... novigatapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Naārammaṇapaccayasadisaṃ. [105] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

[106] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [107] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [108] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā ... Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā ... Novigate ekaṃ. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

[109] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca novigate pañca. [110] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantare ekaṃ ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [111] Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [112] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

[113] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [114] Naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā ... Naaññamaññapaccayā ... Naupanissayapaccayā .... Naārammaṇapaccayasadisaṃ. [115] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā satta naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napacchājāte satta naāsevane satta nakamme tīṇi navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [116] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [117] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

[118] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [119] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [120] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [121] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [122] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [123] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [124] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [125] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [126] Naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā ... Najhānapaccayā ... namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Novigate ekaṃ. [127] Nasampayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca. Naārammaṇapaccayasadisaṃ. ... Novigate pañca. [128] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [129] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [130] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [131] Nonatthipaccayā novigatapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca. [132] Novigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [133] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [134] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [135] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [136] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

Samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [137] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... Nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [138] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi. [139] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [140] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [141] Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [142] Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [143] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [144] Adhipatipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . anantarapaccayā samanantarapaccayā yathā ārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbā. [145] Sahajātapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [146] Sahajātapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [147] Sahajātapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ. [148] Aññamaññapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [149] Aññamaññapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [150] Aññamaññapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ. [151] Nissayapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca. Nissayapaccayā ... yathā sahajātamūlakaṃ . upanissayapaccayā ... yathā ārammaṇamūlakaṃ. [152] Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ. [153] Purejātapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... pacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [154] Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [155] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ. [156] Kammapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [157] Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [158] Kammapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ. [159] Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [160] Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Adhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

[161] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navippayutte ekaṃ. [162] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte ekaṃ ... napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navippayutte ekaṃ. [163] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [164] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [165] Āhārapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [166] Āhārapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [167] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [168] Indriyapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [169] Indriyapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

Naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [170] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [171] Jhānapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [172] Jhānapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [173] Maggapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

Pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [174] Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [175] Maggapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [176] Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [177] Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ. [178] Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava anantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

Pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [179] Vippayuttapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [180] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [181] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [182] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [183] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

Kammapaccayā āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi. [184] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [185] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [186] Atthipaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [187] Atthipaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [188] Atthipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

Nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [189] Natthipaccayā ... vigatapaccayā nahetuyā dve ... Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [190] Avigatapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [191] Avigatapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

[192] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [193] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [194] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ). [195] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā . Yāvāsevanā sabbaṃ sadisaṃ . nakamme gaṇite pañca pañhā honti . ... nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [196] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [197] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [198] Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca. [199] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ... Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Avigate ekaṃ. Yathā nahetumūlakaṃ. [200] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [201] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [202] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [203] Naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā ... Naaññamaññapaccayā ... naupanissayapaccayā hetuyā pañca ... Adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca. [204] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ... Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [205] Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā satta anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta upanissaye tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta. [206] Napurejātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [207] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

Ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [208] Napacchājātapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [209] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve [210] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [211] Naāsevanapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

Aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [212] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [213] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [214] Nakammapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

[215] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [216] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [217] Navipākapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [218] Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page77.

[219] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [220] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [221] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [222] Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [223] Namaggapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page78.

Avigate ekaṃ. [224] Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [225] Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca. [226] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ... Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [227] Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [228] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page79.

... Anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [229] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [230] Nonatthipaccayā ... novigatapaccayā hetuyā pañca ... Adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca. [231] Novigatapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ... Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [232] Novigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Ekaṃ avigate ekaṃ. [233] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate. [234] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [235] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāro [236] Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe sahajāto eko khandho dve khandhe sahajātā dve khandhā . Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ sahajāto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

Kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [237] Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe sahajāto eko khandho dve khandhe sahajātā dve khandhā . Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [238] Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Kaṭattā ca rūpaṃ khandhe sahajātaṃ vatthu vatthuṃ sahajātā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā tayo mahābhūte sahajātaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā mahābhūte sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [239] Kusalañca abyākatañca dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ. [240] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Anulomaṃ niṭṭhitaṃ. Yathā paṭiccavāragaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. [241] Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe sahajāto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [242] Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe sahajātaṃ vatthu vatthuṃ sahajātā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā tayo mahābhūte sahajātaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā mahābhūte sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā .pe. Mahābhūte sahajātaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ. [243] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page84.

Naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [244] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [245] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Sahajātavāro niṭṭhito. Paṭiccatthaṃ nāma sahajātatthaṃ sahajātatthaṃ nāma paṭiccatthaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page85.

Paccayavāro [246] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [247] Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . Akusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page86.

[248] Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paccayā eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paccayā ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. {248.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page87.

[249] Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [250] Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhā ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page88.

Khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [251] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā. [252] Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ paccayā khandhā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sotāyatanaṃ paccayā sotaviññāṇaṃ ghānāyatanaṃ paccayā ghānaviññāṇaṃ jivhāyatanaṃ paccayā jivhāviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. [253] Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page89.

Dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā. [254] Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. [255] Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. [256] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . yathā hetupaccayaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page90.

Evaṃ vitthāretabbaṃ. [257] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati anantarapaccayā ... samanantarapaccayā ... . yathā ārammaṇapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [258] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. Kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . yathā hetupaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [259] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā ekaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā ekaṃ . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākābyākataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page91.

Kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā vatthu ca .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā vatthu ca khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. Dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā. Yathā ārammaṇapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [260] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nissayapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā . yathā sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [261] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ. [262] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page92.

Dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. {262.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. {262.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. {262.3} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. [263] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page93.

Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā .pe. akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā .pe. abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā khandhā . Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā . Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā .pe. akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. [264] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā .pe. paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page94.

Vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. {264.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā .pe. akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā .pe. akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [265] Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā .pe. Paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā khandhā. [266] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā .pe. paṭisandhikkhaṇe .pe. āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. Kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page95.

Kiriyābyākatā khandhā. Paripuṇṇaṃ. [267] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati indriyapaccayā .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā indriyapaccayā. Yathā kammapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ. [268] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā maggapaccayā . jhānapaccayāpi maggapaccayāpi . Yathā hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ. [269] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ. [270] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page96.

Rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {270.1} Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {270.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā vatthu khandhe vippayuttapaccayā ekaṃ mahābhūtaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page97.

Paccayā .pe. mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. {270.3} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {270.4} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page98.

Abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {270.5} Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. Dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. {270.6} Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page99.

[271] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā .pe. atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ kātabbaṃ . Natthipaccayā vigatapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ . avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ. [272] Hetuyā sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta āsevane satta kamme sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. [273] Hetupaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa .pe. Avigate sattarasa. [274] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta (sabbattha satta) ... Vipāke ekaṃ avigate satta. [275] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kamme satta ... Āhāre satta avigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page100.

[276] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate satta. [277] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ ... Avigate ekaṃ. [278] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ. Hetumūlakaṃ. [279] Ārammaṇapaccayā hetuyā satta ... Adhipatiyā satta .pe. Ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [280] Adhipatipaccayā hetuyā sattarasa . anantarapaccayā ... Samanantarapaccayā hetuyā satta . sahajātapaccayā ... Aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā ... āsevanapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe satta adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta sahajāte satta aññamaññe satta nissaye satta upanissaye satta purejāte satta kamme satta āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte satta vippayutte satta atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [281] Kammapaccayā ... Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page101.

Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [282] Āhārapaccayā ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā ... Avigatapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe satta vigate satta. Paccayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [283] Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. {283.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page102.

Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. {283.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [284] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Yathā paṭiccavāre naārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ. [285] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā paṭisandhikkhaṇe .pe. Abyākataṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā vatthuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page103.

Paccayā kusalā khandhā .pe. yathā anulome sahajātapaccayaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. [286] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā ... . yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ. [287] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi paripuṇṇaṃ sattarasa. Yathā anulome sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [288] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā kusale khandhe paccayā kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā akusale khandhe paccayā akusalā cetanā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā kiriyābyākate khandhe paccayā kiriyābyākatā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. mahābhūte paccayā upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā cetanā. {288.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā cetanā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page104.

Vatthuṃ paccayā akusalā cetanā . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā kusale khandhe ca vatthuñca paccayā kusalā cetanā . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā akusale khandhe ca vatthuñca paccayā akusalā cetanā. [289] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā tīṇi . abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā. Vipākaṃ ṭhapetvā sabbattha vitthāretabbaṃ. [290] Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā ... najhānapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page105.

Najhāne imaṃ nānākaraṇaṃ . ... namaggapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā namagge imaṃ nānākaraṇaṃ . avasesaṃ yathā paṭiccavāre paccanīyaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā . Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati novigatapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ. [291] Nahetuyā cattāri naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [292] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme ekaṃ navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page106.

Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [293] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [294] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca novigate pañca. [295] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... Novigate ekaṃ. [296] Naadhipatipaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [297] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page107.

Ekaṃ napurejāte dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme ekaṃ navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [298] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) . naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ. [299] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā satta naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napacchājāte satta naāsevane satta nakamme tīṇi navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [300] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page108.

Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ. [301] Napacchājātapaccayā ... Naāsevanapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [302] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte cattāri nakamme ekaṃ navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... novigate ekaṃ. [303] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page109.

Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ. [304] Navipākapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [305] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve ... nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ. [306] Naāhārapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... novigate ekaṃ. Naindriyapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ). Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) . namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ). Nasampayuttapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page110.

[307] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [308] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthipaccayā novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ. Paccayavāre paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [309] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page111.

[310] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta ... napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta navippayutte tīṇi. [311] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte satta ... Naāsevane satta nakamme satta navipāke satta. [312] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte satta ... Nakamme satta navipāke satta. [313] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte satta ... Navipāke satta. [314] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [315] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā .pe. avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naasevane ekaṃ. [316] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page112.

Napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [317] Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā satta ... Napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. [318] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . adhipatipaccayā hetupaccayā saṅkhittaṃ . anantarapaccayā hetupaccayā samanantarapaccayā yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [319] Sahajātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [320] Sahajātapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page113.

Saṅkhittaṃ . ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . sahajātapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. [321] Aññamaññapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [322] Aññamaññapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . aññamaññapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. Saṅkhittaṃ. [323] Nissayapaccayā nahetuyā cattāri . nissayapaccayā yathā sahajātapaccayā . upanissayapaccayā nahetuyā cattāri . Uppanissayapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ. [324] Purejātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke

--------------------------------------------------------------------------------------------- page114.

Satta najhāne ekaṃ namagge ekaṃ .pe. purejātapaccayā hetupaccayā .pe. [325] Āsevanapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta napurejāte tīṇi napacchājāte satta nakamme satta navipāke satta namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [326] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā satta ... napurejāte tīṇi napacchājāte satta nakamme satta navipāke satta navippayutte tīṇi. [327] Āsevanapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta . saṅkhittaṃ . āsevanapaccayā hetupaccayā .pe. Purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Avigatapaccayā napacchājāte satta ... Navipāke satta .pe. [328] Kammapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [329] Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ. ... Navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page115.

Nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ. [330] Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [331] Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [332] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe. Vipākapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe. [333] Āhārapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page116.

Navipāke sattarasa naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [334] Āhārapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca . Saṅkhittaṃ . ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ. [335] Indriyapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca .pe. navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Indriyapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ. [336] Jhānapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca .pe. ... navipāke sattarasa namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . Jhānapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ. [337] Maggapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe pañca navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ. Sampayuttapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ. [338] Vippayuttapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

Naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [339] Vippayuttapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [340] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta ... napurejāte ekaṃ napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta. [341] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napacchājāte satta ... naāsevane satta nakamme satta navipāke satta. [342] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte satta ... Nakamme satta navipāke satta. [343] Vippayuttapaccayā hetupaccayā .pe. āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page118.

... Navipāke satta. [344] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [345] Vippayuttapaccayā hetupaccayā .pe. purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe. [346] Atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ . Natthipaccayā vigatapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ. Avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ. Paccayavāre anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [347] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri. [348] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page119.

[349] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [350] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [351] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [352] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Novigatapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [353] Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page120.

Magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca. [354] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [355] Naadhipatipaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta āsevane satta kamme sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. [356] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri . naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

[357] Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ. [358] Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā satta anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta upanissaye tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta. [359] Napurejātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve . napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. [360] Napacchājātapaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta āsevane satta kamme sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. [361] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri . napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... Avigate ekaṃ. [362] Naāsevanapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta kamme sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. [363] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri . naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ. [364] Nakammapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe satta adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta sahajāte satta aññamaññe satta nissaye satta upanissaye satta purejāte satta āsevane satta āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte satta vippayutte satta atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [365] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [366] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

[367] Navipākapaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta āsevane satta kamme sattarasa āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. [368] Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri. [369] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [370] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [371] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [372] Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [373] Najhānapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [374] Namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [375] Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [376] Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca . Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... Avigate ekaṃ. [377] Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [378] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [379] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Nonatthipaccayā novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ. Paccayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Paccayavāro niṭṭhito. Nissayavāro [380] Kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā tayo khandhe nissāya eko khandho dve khandhe nissāya dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe nissāya eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [381] Akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā .pe. Dve khandhe nissāya dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page128.

Uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [382] Abyākataṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe nissāya eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe nissāya eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe nissāya vatthu vatthuṃ nissāya khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ nissāya tayo mahābhūtā tayo mahābhūte nissāya ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte nissāya dve mahābhūtā mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ nissāya vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. {382.1} Abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ nissāya kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ nissāya akusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ nissāya kusalā khandhā mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . abyākataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ nissāya akusalā khandhā mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [383] Kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. {383.1} Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page130.

Dve khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [384] Hetuyā sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte sattarasa aññamaññe satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta āsevane satta kamme sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiyā sattarasa natthiyā satta vigate satta avigate sattarasa. Nissayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [385] Akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . abyākataṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe nissāya eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe nissāya vatthu vatthuṃ nissāya khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page131.

Nissāya tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ nissāya tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte nissāya kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ nissāya cakkhuviññāṇaṃ .pe. kāyāyatanaṃ nissāya kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ nissāya ahetukā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā . Abyākataṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vatthuṃ nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [386] Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [387] Nahetuyā cattāri naārammaṇe pañca naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippapayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Nissayavārassa paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

[388] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Nissayavārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [389] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte cattāri aññamaññe cattāri nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri. Nissayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Paccayatthaṃ nāma nissayatthaṃ nissayatthaṃ nāma paccayatthaṃ. Nissayavāro niṭṭhito. Saṃsaṭṭhavāro [390] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. [391] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ... adhipatipaccayā ... adhipati paṭisandhikkhaṇe natthi . Anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā sabbāni padāni hetumūlakasadisāni. [392] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

Abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. [393] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. akusalaṃ dhammaṃ .pe. Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā .pe. [394] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā vipākābyākataṃ .pe. [395] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā imāni padāni hetupaccayasadisāni. [396] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . Akusalaṃ dhammaṃ .pe. vatthuṃ vippayuttapaccayā . abyākataṃ dhammaṃ .pe. Vatthuṃ vippayuttapaccayā. [397] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā ... Natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā ... Hetupaccayasadisaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page135.

[398] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi . Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi. Hetumūlakaṃ vitthāretabbaṃ. [399] Āsevanapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [400] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Saṃsaṭṭhavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page136.

[401] Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. [402] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā ... napurejātapaccayā āruppe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. [403] Akusalaṃ dhammaṃ .pe. abyākataṃ dhammaṃ .pe. kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā ... Tīṇi. ... Naāsevanapaccayā ... Tīṇi. [404] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā kusale khandhe saṃsaṭṭhā kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā akusale khandhe saṃsaṭṭhā akusalā cetanā . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā kiriyābyākate khandhe saṃsaṭṭhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page137.

Kiriyābyākatā cetanā. [405] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā . Saṃsaṭṭhavāre paccanīyavibhaṅge nakamme ca navipāke ca paṭisandhi natthi avasesesu sabbattha atthi. [406] Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. [407] Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe. [408] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe vipākābyākataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page138.

Kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Navippayutte paṭisandhi natthi. [409] Nahetuyā dve naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [410] Nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. [411] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāte dve ... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. [412] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte dve ... naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. [413] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ ... navipāke dve namagge ekaṃ navippayutte dve. [414] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... Namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page139.

[415] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayutte ekaṃ. [416] Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [417] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā napurejāte dve ... Napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. [418] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [419] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ. [420] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [421] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... Napurejāte dve napacchājāte dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page140.

[422] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [423] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [424] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [425] Navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ ... Namagge ekaṃ navippayutte dve. [426] Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ namagge ekaṃ. [427] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge ekaṃ. [428] Namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [429] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page141.

Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ. [430] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve namagge ekaṃ. [431] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namagge ekaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [432] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [433] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [434] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [435] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page142.

Nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [436] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [437] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi. [438] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Purejāta- paccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [439] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [440] Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [441] Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

Adhipatipaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . ... anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [442] Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ. [443] Purejātapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Saṅkhittaṃ. [444] Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [445] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ. [446] Kammapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [447] Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ . vipākapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [448] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [449] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [450] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . jhānapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [451] Maggapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . maggapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [452] Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Napurejāte tīṇi napacchajāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [453] Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ. [454] Vippayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [455] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Vippayuttapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... navipāke tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

[456] Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā . Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Anuloma paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [457] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [458] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā ārammaṇe dve . Saṅkhittaṃ. ... Avigate dve (sabbattha dve). [459] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [460] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ). [461] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . Navipākaṃ namaggaṃ navippayuttaṃ nakammapaccayasadisaṃ. [462] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi . Saṅkhittaṃ . ... avigate tīṇi . naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . ... avigate dve . naadhipatimūlakaṃ nahetumhi ṭhitena nahetumūlakasadisaṃ kātabbaṃ. [463] Napurejātapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi. Saṅkhittaṃ . ... āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ. Sabbāni padāni vitthāretabbāni . imāni alikkhitesu padesu tīṇi pañhā . Napurejātamūlake nahetuyā ṭhitena āsevane ca magge ca eko pañho kātabbo . avasesāni nahetupaccayasadisāni . napacchājātapaccayā paripuṇṇaṃ naadhipatipaccayasadisaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

[464] Nakammapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [465] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [466] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . avasesāni padāni etena upāyena vitthāretabbāni. Saṅkhittaṃ. [467] Navipākapaccayā hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . paripuṇṇaṃ. ... Avigate tīṇi . navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve . navipākamūlakaṃ imaṃ nānākaraṇaṃ . Avasesāni yathā nahetumūlakaṃ. [468] Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [469] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [470] Namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [471] Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . namaggapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. [472] Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [473] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

[474] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāta- paccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayamūlakampi nahetumūlakasadisaṃ . Nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā imāni tīṇi mūlāni ekasadisāni . ... ārammaṇe ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito. Sampayuttavāro [475] Kusalaṃ dhammaṃ sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā. [476] Akusalaṃ dhammaṃ sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā. [477] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Sampayuttā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā. Saṅkhittaṃ. [478] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. Anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [479] Akusalaṃ dhammaṃ sampayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe sampayutto vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [480] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā . Saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

[481] Nahetuyā dve naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [482] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [483] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Sampayuttavāro niṭṭhito. Saṃsaṭṭhatthaṃ nāma sampayuttatthaṃ sampayuttatthaṃ nāma saṃsaṭṭhatthaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Pañhāvāro [484] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo kusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo kusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo kusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [485] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo akusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [486] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo vipākābyākatā kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Hetupaccayena paccayo. [487] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ paccavekkhanti vodānaṃ paccavekkhanti sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo kusalā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [488] Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati taṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. [489] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati kusalaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo kusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [490] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Uppajjati diṭṭhiṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati. [491] Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā pahīnakilese paccavekkhanti vikkhambhitakilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti akusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [492] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā pahīnakilese paccavekkhati pubbe samudāciṇṇe kilese jānāti akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Vipassanti akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati akusalaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati akusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [493] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā phalaṃ paccavekkhati nibbānaṃ paccavekkhati nibbānaṃ phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanakiriyaṃ viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakiriyaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page159.

Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [494] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [495] Abyāto dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page160.

Abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati. [496] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati: kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [497] Kusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [498] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page161.

Sahajātādhipati: kusalādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajātādhipati: kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [499] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhi garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [500] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajātādhipati: akusalādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [501] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajātādhipati: akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [502] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page162.

Vipākābyākatā kiriyābyākatā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [503] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati: sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa adhipatipaccayena paccayo. [504] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati: cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Vipākābyākate kiriyābyākate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [505] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. [506] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo kusalaṃ vuṭṭhānassa maggo phalassa sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page163.

Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [507] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [508] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [509] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo bhavaṅgaṃ āvajjanāya kiriyaṃ vuṭṭhānassa arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [510] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [511] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [512] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page164.

Anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa samanantarapaccayena paccayo. [513] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo kusalaṃ vuṭṭhānassa maggo phalassa sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo. [514] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. [515] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa samanantarapaccayena paccayo. [516] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo purimā purimā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo bhavaṅgaṃ āvajjanāya kiriyaṃ vuṭṭhānassa arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo. [517] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page165.

[518] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. [519] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [520] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [521] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [522] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [523] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Paccayo akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [524] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [525] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo {525.1} paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo bāhiraṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo {525.2} mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

[526] Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [527] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [528] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [529] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [530] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo {530.1} khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa aññamaññapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa aññamaññapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [531] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [532] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

[533] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [534] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [535] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [536] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [537] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Paccayo vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo {537.1} dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo khandhā vatthussa nissayapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa nissayapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo mahābhūtā cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa nissayapaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa nissayapaccayena paccayo sotāyatanaṃ ... ghānāyatanaṃ ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Jivhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa nissayapaccayena paccayo vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [538] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [539] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [540] Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [541] Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [542] Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo akusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

[543] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [544] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. {544.1} Ārammaṇūpanissayo: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. {544.2} Anantarūpanissayo: purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa upanissayapaccayena paccayo. {544.3} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Paññā saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo {544.4} paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo tatiyassa jhānassa parikammaṃ tatiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo catutthassa jhānassa parikammaṃ catutthassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo viññānañcāyatanassa parikammaṃ viññāṇañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ ākiñcaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo {544.5} paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanisayapaccayena paccayo .pe. catutthaṃ jhānaṃ ākāsānañcāyatanassa ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa viññāṇañcātayanaṃ ākiñcaññāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena paccayo dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ dibbāya sotadhātuyā upanissayapaccayena paccayo iddhividhañāṇassa parikammaṃ iddhividhañāṇassa upanissayapaccayena paccayo cetopariyañāṇassa parikammaṃ cetopariyañāṇassa upanissayapaccayena paccayo pubbenivāsānussatiñāṇassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Parikammaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa upanissayapaccayena paccayo yathākammūpagañāṇassa parikammaṃ yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo {544.6} anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo dibbaṃ cakkhu dibbāya sotadhātuyā upanissayapaccayena paccayo dibbā sotadhātu iddhividhañāṇassa upanissayapaccayena paccayo iddhividhañāṇaṃ cetopariyañāṇassa upanissayapaccayena paccayo cetopariyañāṇaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa upanissayapaccayena paccayo pubbenivāsānussatiñāṇaṃ yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo yathākammūpagañāṇaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo dutiyassa maggassa parikammaṃ dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo tatiyassa maggassa parikammaṃ tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo {544.7} catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo dutiyo maggo tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo sekkhā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti uppannaṃ samāpajjanti saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti maggo sekkhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Atthapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidāya paṭibhāṇapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. [545] Kusalo dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo pakatūpanissayo . ārammaṇūpanissayo: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. {545.1} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... Paññā rāgassa dosassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [546] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Ārammaṇūpanissayo: arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. {546.1} Anantarūpanissayo: kusalaṃ vuṭṭhānassa maggo phalassa sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā- nāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

{546.2} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... paññā kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo kusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissaya paccayena paccayo arahā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti uppannaṃ samāpajjati saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati maggo arahato atthapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidāya paṭibhāṇapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [547] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. {547.1} Ārammaṇūpanissayo: rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . anantarūpanissayo: purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. {547.2} Pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ phaṇati samphaṃ palapati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti pitaraṃ jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati dosaṃ upanissāya ... mohaṃ upanissāya mānaṃ upanissāya diṭṭhiṃ upanissāya ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati rāgo ... Doso moho māno diṭṭhi ... patthanā rāgassa dosassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [548] Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo pāṇātipāto adinnādānassa ... kāmesu micchācārassa musāvādassa pisuṇāvācāya pharusavācāya samphappalāpassa abhijjhāya byāpādassa ... micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Adinnādānaṃ adinnādānassa kāmesu micchācārassa musāvādassa . saṅkhittaṃ . Micchādiṭṭhiyā pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo . cakkaṃ bandhitabbaṃ. [549] Kāmesu micchācāro ... Musāvādo pisuṇāvācā pharusavācā samphappalāpo abhijjhā byāpādo ... . micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo micchādiṭṭhi pāṇātipātassa ... Adinnādānassa kāmesu micchācārassa musāvādassa pisuṇāvācāya pharusavācāya samphappalāpassa abhijjhāya ... Byāpādassa upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page179.

Paccayo. [550] Mātughātakammaṃ mātughātakammassa upanissayapaccayena paccayo mātughātakammaṃ pitughātakammassa ... arahantaghātakammassa ruhiruppādakammassa saṅghabhedakammassa ... Niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo . pitughātakammaṃ pitughātakammassa ... arahantaghātakammassa ruhiruppādakammassa saṅghabhedakammassa niyatamicchādiṭṭhiyā ... Mātughātakammassa upanissayapaccayena paccayo . arahantaghātakammaṃ ... Ruhiruppādakammaṃ ... saṅghabhedakammaṃ ... . niyatamicchādiṭṭhi ... Niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo niyatamicchādiṭṭhi mātughātakammassa upanissayapaccayena paccayo pitughātakammassa ... Arahantaghātakammassa ... ruhiruppādakammassa ... saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo. Cakkaṃ kātabbaṃ. [551] Akusalo dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ... Mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . rāgo ... Doso moho māno diṭṭhi ... patthanā saddhāya sīlassa sutassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page180.

Cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo. {551.1} Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . adinnaṃ ādiyitvā ... musā bhaṇitvā pisuṇaṃ bhaṇitvā pharusaṃ bhaṇitvā samphaṃ palapitvā sandhiṃ chinditvā nillopaṃ haritvā ekāgārikaṃ karitvā paripanthe ṭhatvā paradāraṃ gantvā gāmaghātaṃ karitvā ... nigamaghātaṃ karitvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . mātaraṃ jīvitā voropetvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti . pitaraṃ jīvitā voropetvā ... arahantaṃ jīvitā voropetvā ... Duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā ... saṅghaṃ bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti. [552] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . anantarūpanissayo: akusalaṃ vuṭṭhānassa upanissayapaccayena paccayo . pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti dosaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti . Rāgo ... doso moho māno diṭṭhi ... Patthanā kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo . Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. [553] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. {553.1} Ārammaṇūpanissayo: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ phalassa upanissayapaccayena paccayo . anantarūpanissayo: purimā purimā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo bhavaṅgaṃ āvajjanāya kiriyaṃ vuṭṭhānassa arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. {553.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo utu kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo bhojanaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo senāsanaṃ kāyikassa sukhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo phalasamāpattiyā kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti uppannaṃ samāpajjati saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati kāyikaṃ dukkhaṃ ... utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti uppannaṃ samāpajjati saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. [554] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. {554.1} Ārammaṇūpanissayo: sekhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa upanissayapaccayena paccayo . anantarūpanissayo: āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. {554.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

Abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo. [555] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. {555.1} Ārammaṇūpanissayo: cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ vipākābyākate kiriyābyākate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . anantarūpanissayo: āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. {555.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti pitaraṃ jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ rāgassa dosassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

[556] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti . rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [557] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Vatthupurejātaṃ: vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [558] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [559] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [560] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [561] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [562] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āsevanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

Paccayo purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [563] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [564] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [565] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [566] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: kusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: kusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [567] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

[568] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [569] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: akusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: akusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [570] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [571] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo vipākābyākatā kiriyābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo. [572] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. [573] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. [574] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo kusalā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. [575] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. [576] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo akusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. [577] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo akusalā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Paccayo. [578] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo akusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. [579] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo vipākābyākatā kiriyābyākatā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. [580] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa indriyapaccayena paccayo kusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. [581] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo kusalā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [582] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo kusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [583] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa indriyapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Paccayo akusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. [584] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo akusalā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [585] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo akusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [586] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo vipākābyākatā kiriyābyākatā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo sotindriyaṃ sotaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo ghānindriyaṃ ghānaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo jivhindriyaṃ jivhāviññāṇassa indriyapaccayena paccayo kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [587] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

[588] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [589] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [590] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. [591] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [592] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [593] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo vipākābyākatāni kiriyābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

[594] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. [595] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo kusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. [596] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. [597] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. [598] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo akusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. [599] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. [600] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo vipākābyākatāni kiriyābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. [601] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. [602] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. [603] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. [604] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

Paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [605] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [606] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo vatthu vipākābyākatānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [607] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejātaṃ: vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [608] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejātaṃ: vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [609] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [610] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [611] Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [612] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [613] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [614] Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [615] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto: vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

Khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo {615.1} khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. {615.2} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

Phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. {615.3} Pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [616] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo purejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti. Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [617] Abyākato dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Paccayo purejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe. domanassaṃ uppajjati . Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [618] Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .pe. dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [619] Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: kusalā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: kusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [620] Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: akusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

Eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [621] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: akusalā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: akusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo [622] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ natthipaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . yathā anantarapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [623] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa vigatapaccayena paccayo purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ vigatapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . yathā anantarapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [624] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa avigatapaccayena paccayo kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa avigatapaccayena paccayo . Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . Yathā atthipaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Pañhāvārassa vibhaṅgo niṭṭhito. Pañhāvārassa anulomagaṇanā hetumūlakaṃ [625] Hetuyā satta ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [626] Hetupaccayā adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta vipāke ekaṃ indriye cattāri jhāne cattāri magge cattāri sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta. [627] Hetusahajātanissayaatthiavigatanti satta . Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi. Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Tīṇi. {627.1} Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {627.2} Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti cattāri . Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti dve . Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. {627.3} Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti dve . hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {627.4} Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti cattāri . hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti dve . hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti dve. {627.5} Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Ekaṃ . hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Ārammaṇamūlakaṃ [628] Ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta ... nissaye tīṇi upanissaye satta purejāte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [629] Ārammaṇaadhipatiupanissayanti satta . ārammaṇapurejāta- atthiavigatanti tīṇi . ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi . ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti ekaṃ . Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Adhipatimūlakaṃ [630] Adhipatipaccayā hetuyā cattāri ... ārammaṇe satta sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye aṭṭha upanissaye satta purejāte ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte cattāri atthiyā aṭṭha avigate aṭṭha. [631] Adhipatiatthiavigatanti aṭṭha . adhipatinissayaatthiavigatanti aṭṭha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattāri.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

{631.1} Adhipatiārammaṇaupanissayanti satta . adhipatiārammaṇa- upanissayapurejātaatthiavigatanti ekaṃ . adhipatiārammaṇanissaya- upanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {631.2} Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti satta . Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {631.3} Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {631.4} Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti satta . Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. {631.5} Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthi- avigatanti tīṇi . adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthi- avigatanti ekaṃ . adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra- indriyasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . adhipatisahajātanissayavipāka- āhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {631.6} Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti satta . Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {631.7} Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Ekaṃ . adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {631.8} Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti cattāri . adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti dve . adhipatihetusahajātanissayaindriya- maggavippayuttaatthiavigatanti dve. {631.9} Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . adhipatihetusahajātanissayavipāka- indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Anantaramūlakaṃ [632] Anantarapaccayā samanantare satta ... upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta. [633] Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti satta . Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti tīṇi . Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ. Samanantaramūlakaṃ [634] Samanantarapaccayā anantare satta ... upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta. [635] Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti satta . Samanantaraanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti tīṇi . Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Sahajātamūlakaṃ [636] Sahajātapaccayā hetuyā satta ... adhipatiyā satta aññamaññe tīṇi nissaye nava kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā nava avigate nava. [637] Sahajātanissayaatthiavigatanti nava. Sahajātaaññamaññanissayaatthi- avigatanti tīṇi . sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . sahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi . Sahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Sahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . sahajātaaññamaññanissayavipākaatthi- avigatanti ekaṃ . sahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . sahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Sahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Aññamaññamūlakaṃ [638] Aññamaññapaccayā hetuyā tīṇi ... adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte ekaṃ atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [639] Aññamaññasahajātanissayaatthiavigatanti tīṇi . Aññamaññasahajātanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Aññamaññasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Aññamaññasahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Aññamaññasahajātanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Aññamaññasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Nissayamūlakaṃ [640] Nissayapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā aṭṭha sahajāte nava aññamaññe tīṇi upanissaye ekaṃ purejāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa. [641] Nissayaatthiavigatanti terasa . nissayaadhipatiatthiavigatanti aṭṭha . nissayaindriyaatthiavigatanti satta . nissayavippayuttaatthiavigatanti pañca . nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti cattāri . Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi . Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {641.1} Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Nissayasahajātaatthiavigatanti nava . nissayasahajātaaññamaññaatthi- avigatanti tīṇi . nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti ekaṃ. Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Upanissayamūlakaṃ [642] Upanissayapaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta nissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane tīṇi kamme dve vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā satta vigate satta avigate ekaṃ. [643] Upanissayaārammaṇaadhipatīti satta . Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti ekaṃ . Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta. Upanissayaanantarasamanantaraāsevananatthivigatanti tīṇi . Upanissayakammanti dve. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti ekaṃ. Purejātamūlakaṃ [644] Purejātapaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā ekaṃ nissaye tīṇi upanissaye ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

Atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [645] Purejātaatthiavigatanti tīṇi . Purejātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. Purejātaārammaṇaatthiavigatanti tīṇi. Purejātaārammaṇanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi . Purejātaārammaṇaadhipatiupanissayaatthiavigatanti ekaṃ . Purejātaārammaṇaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Purejātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Pacchājātamūlakaṃ [646] Pacchājātapaccayā vippayutte tīṇi ... atthiyā tīṇi avigate tīṇi. Pacchājātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. Āsevanamūlakaṃ [647] Āsevanapaccayā anantare tīṇi ... samanantare tīṇi upanissaye tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi . Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tīṇi. Kammamūlakaṃ [648] Kammapaccayā anantare ekaṃ ... Samanantare ekaṃ sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta upanissaye dve vipāke ekaṃ āhāre satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate satta. [649] Kammaupanissayanti dve . kammaanantarasamanantara- upanissayanatthivigatanti ekaṃ . kammasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Satta . kammasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti tīṇi . kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . kammasahajātaaññamaññanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti tīṇi . kammasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ . Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ . Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Kammasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Vipākamūlakaṃ [650] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Adhipatiyā ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [651] Vipākasahajātanissayaatthiavigatanti ekaṃ . vipākasahajāta- aññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ . Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayutta- atthiavitatanti ekaṃ . vipākasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Vipākasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Āhāramūlakaṃ [652] Āhārapaccayā adhipatiyā satta ... sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta kamme satta vipāke ekaṃ indriye satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta. [653] Āhāraatthiavigatanti satta . Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti satta. Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {653.1} Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {653.2} Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti satta . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {653.3} Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

Ekaṃ . āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. {653.4} Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta . Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {653.5} Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {653.6} Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta . Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {653.7} Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriya- vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page213.

Indriyamūlakaṃ [654] Indriyapaccayā hetuyā cattāri ... adhipatiyā satta sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta purejāte ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta. [655] Indriyaatthiavigatanti satta . indriyanissayaatthiavigatanti satta . indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi . Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti satta. Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {655.1} Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.2} Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti satta . Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page214.

{655.3} Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamagga- vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.4} Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti satta . Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {655.5} Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . indriyasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.6} Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti satta . Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {655.7} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti ekaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page215.

Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka- jhānamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.8} Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti satta . Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti tīṇi . Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {655.9} Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.10} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti satta . indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayutta- atthiavigatanti tīṇi. {655.11} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ . indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. {655.12} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Satta . indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta- atthiavigatanti tīṇi. {655.13} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. {655.14} Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti cattāri . Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti dve . Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti dve. {655.15} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka- maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {655.16} Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti cattāri . indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti dve . indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayutta- atthiavigatanti dve. {655.17} Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthi- avigatanti ekaṃ . indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya- vipākamaggasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

Ekaṃ . indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. Jhānamūlakaṃ [656] Jhānapaccayā sahajāte satta ... aññamaññe tīṇi nissaye satta vipāke ekaṃ indriye satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta. [657] Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi. Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {657.2} Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.3} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

Ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {657.4} Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.5} Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {657.6} Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.7} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Maggamūlakaṃ [658] Maggapaccayā hetuyā cattāri ... Adhipatiyā satta sahajāte satta aññamaññe tīṇi nissaye satta vipāke ekaṃ indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta. [659] Maggasahajātanissayaatthiavigatanti satta . Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi. Maggasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {659.1} Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {659.2} Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta . Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {659.3} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {659.4} Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti satta . Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {659.5} Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {659.6} Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti satta . Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {659.7} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiaviganti ekaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānasampayutta- atthiaviganti ekaṃ . maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- jhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {659.8} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta . Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {659.9} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ. {659.10} Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti cattāri . Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti dve . Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve. Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti dve. {659.11} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . maggahetusahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyavippayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Ekaṃ. {659.12} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti cattāri . maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti dve . maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta- atthiavigatanti dve. {659.13} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthi- avigatanti ekaṃ . maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . maggahetuadhipatisahajāta- nissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Sampayuttamūlakaṃ [660] Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [661] Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi . Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ. Vippayuttamūlakaṃ [662] Vippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā cattāri sahajāte tīṇi aññamaññe ekaṃ nissaye pañca upanissaye ekaṃ purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi atthiyā pañca avigate pañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

[663] Vippayuttaatthiavigatanti pañca . Vippayuttanissayaatthiavigatanti pañca . vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti cattāri . Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti tīṇi. {663.1} Vippayuttapacchājātaatthiavigatanti tīṇi . Vippayuttanissayapurejātaatthiavigatanti tīṇi. Vippayuttaārammaṇanissayapurejātaatthiavigatanti tīṇi. {663.2} Vippayuttaārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejāta- atthiavigatanti ekaṃ . vippayuttanissayapurejātaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . vippayuttasahajātanissayaatthiavigatanti tīṇi . vippayutta- sahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ. {663.3} Vippayuttasahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Vippayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ. Atthimūlakaṃ [664] Atthipaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā aṭṭha sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye ekaṃ purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca avigate terasa. [665] Atthiavigatanti terasa . atthinissayaavigatanti terasa . Atthiadhipatiavigatanti aṭṭha . atthiadhipatinissayaavigatanti aṭṭha . Atthiāhāraavigatanti satta . atthiindriyaavigatanti satta . Atthinissayaindriyaavigatanti satta . atthivippayuttaavigatanti pañca .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Atthinissayavippayuttaavigatanti pañca . atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti cattāri. Atthiadhipatinissayaindriyavippayuttaavigatanti tīṇi. {665.1} Atthipacchājātavippayuttaavigatanti tīṇi . atthipurejāta- avigatanti tīṇi . atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti tīṇi . Atthiārammaṇapurejātaavigatanti tīṇi . atthiārammaṇanissayapurejāta- vippayuttaavigatanti tīṇi . atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta- avigatanti ekaṃ . atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejāta- vippayuttaavigatanti ekaṃ . atthinissayapurejātaindriyavippayutta- avigatanti ekaṃ. Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ. [666] Atthisahajātanissayaavigatanti nava . atthisahajāta- aññamaññanissayaavigatanti tīṇi . atthisahajātaaññamaññanissaya- sampayuttaavigatanti tīṇi . atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti tīṇi. Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti ekaṃ. {666.1} Atthisahajātanissayavipākaavigatanti ekaṃ . atthisahajāta- aññamaññanissayavipākaavigatanti ekaṃ . atthisahajātaaññamañña- nissayavipākasampayuttaavigatanti ekaṃ . atthisahajātanissayavipāka- vippayuttaavigatanti ekaṃ . atthisahajātaaññamaññanissayavipāka- vippayuttaavigatanti ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

Natthimūlakaṃ [667] Natthipaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ vigate satta. [668] Natthianantarasamanantaraupanissayavigatanti satta . Natthianantarasamanantaraupanissayaāsevanavigatanti tīṇi . Natthianantarasamanantaraupanissayakammavigatanti ekaṃ. Vigatamūlakaṃ [669] Vigatapaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta. [670] Vigataanantarasamanantaraupanissayanatthīti satta . Vigataanantarasamanantaraupanissayaāsevananatthīti tīṇi . Vigataanantarasamanantaraupanissayakammanatthīti ekaṃ. Avigatamūlakaṃ [671] Avigatapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā aṭṭha sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye ekaṃ purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa. [672] Avigataatthīti terasa . avigatanissayaatthīti terasa . Avigataadhipatiatthīti aṭṭha . avigataadhipatinissayaatthīti aṭṭha .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

Avigataāhāraatthīti satta . avigataindriyaatthīti satta . Avigatanissayaindriyaatthīti satta . avigatavippayuttaatthīti pañca . Avigatanissayavippayuttaatthīti pañca . avigataadhipatinissayavippayuttaatthīti cattāri. Avigatanissayaindriyavippayuttaatthīti tīṇi. {672.1} Avigatapacchājātavippayuttaatthīti tīṇi . avigatapurejāta- atthīti tīṇi . avigatanissayapurejātavippayuttaatthīti tīṇi . avigata- ārammaṇapurejātaatthīti tīṇi . avigataārammaṇanissayapurejāta- vippayuttaatthīti tīṇi . avigataārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta- atthīti ekaṃ . avigataārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayutta- atthīti ekaṃ. Avigatanissayapurejātaindriyavippayuttaatthīti ekaṃ. Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ. [673] Avigatasahajātanissayaatthīti nava . avigatasahajātaaññamañña- nissayaatthīti tīṇi . avigatasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthīti tīṇi . avigatasahajātanissayavippayuttaatthīti tīṇi . avigatasahajāta- aññamaññanissayavippayuttaatthīti ekaṃ . avigatasahajātanissaya- vipākaatthīti ekaṃ . avigatasahajātaaññamaññanissayavipākaatthīti ekaṃ. {673.1} Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthīti ekaṃ . avigatasahajātanissayavipākavippayuttaatthīti ekaṃ . Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthīti ekaṃ. Pañhāvārassa anulomagaṇanā niṭṭhitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Pañhāvārassa paccanīyauddhāro [674] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo. Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo . kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissaya- paccayena paccayo ... pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo . kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [675] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo. Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo . akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissaya- paccayena paccayo ... pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo . akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [676] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... purejātapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

... Āhārapaccayena paccayo ... indriyapaccayena paccayo . Abyākato dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... purejātapaccayena paccayo . Abyākato dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo. [677] Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ . kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [678] Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ . akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Pañhāvārassa paccanīyauddhāro. Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā nahetumūlakaṃ [679] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye paṇṇarasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

Paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [680] Nahetupaccayā naārammaṇe paṇṇarasa ... naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye paṇṇarasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [681] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā paṇṇarasa ... naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [682] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajāte ekādasa ... Naaññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [683] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [684] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissaye ekādasa ... naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [685] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye pañca napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [686] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. [687] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

[688] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā . saṅkhittaṃ . napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi ... nakamme ekaṃ navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. [689] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [690] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā najhānapaccayā namagge ekaṃ ... Nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [691] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naāhārapaccayā najhānapaccayā namagge ekaṃ ... nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [692] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ. [693] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. nakammapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Navipākapaccayā naindriyapaccayā najhāne ekaṃ ... namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [694] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. nakammapaccayā navipākapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Naārammaṇamūlakaṃ [695] Naārammaṇapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [696] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

Ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava .pe. yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ . Naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā yathā nahetumūlakaṃ. Sahajātamūlakaṃ [697] Nasahajātapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe ekādasa naadhipatiyā ekādasa naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye ekādasa napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [698] Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevana ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

Noavigate nava. Sahajātapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naaññamaññamūlakaṃ [699] Naaññamaññapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe ekādasa naadhipatiyā ekādasa naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa nasahajāte ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye ekādasa napurejāte ekādasa napacchājāte ekādasa naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [700] Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa nasahajāte ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte ekādasa naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [701] Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

Nanissaye ekādasa ... naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. Saṅkhittaṃ. Nanissayamūlakaṃ [702] Nanissayapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe ekādasa naadhipatiyā ekādasa naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa naupanissaye ekādasa napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [703] Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa naupanissaye pañca napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [704] Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... Napacchājāte tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ. Naupanissayamūlakaṃ [705] Naupanissayapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [706] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

Naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye pañca napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte pañca noatthiyā dve nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate dve. [707] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe satta ... nanissaye pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve. [708] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissaye pañca ... napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

[709] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ. Napurejātamūlakaṃ [710] Napurejātapaccayā nahetuyā terasa ... Naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye terasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava. [711] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Terasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava. [712] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye pañca napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [713] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye pañca ... napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [714] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ . nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page241.

Pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. Napacchājātamūlakaṃ [715] Napacchājātapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte nava naaññamaññe ekādasa nanissaye nava naupanissaye paṇṇarasa napurejāte terasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [716] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā paṇṇarasa ... naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte nava naaññamaññe ekādasa nanissaye nava naupanissaye terasa napurejāte terasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page242.

[717] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe nava ... nanissaye nava naupanissaye pañca napurejāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [718] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye tīṇi ... napurejāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [719] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme ekaṃ navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. Saṅkhittaṃ. Naāsevanapaccayā yathā nahetupaccayā evaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Nakammamūlakaṃ [720] Nakammapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye paṇṇarasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava. [721] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . ... Naupanissaye terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. [722] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ . nanissayapaccayā naupanissaye pañca ... napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa . saṅkhittaṃ . ... Noavigate nava. [723] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte ekaṃ naāsevane pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Pañca novigate pañca. [724] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane ekaṃ ... navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Navipākapaccayā yathā nahetumūlakaṃ evaṃ. Naāhāramūlakaṃ [725] Naāhārapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā paṇṇarasa naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa naaññamaññe ekādasa nanissaye ekādasa naupanissaye paṇṇarasa napurejāte terasa . saṅkhittaṃ . ... Noavigate nava. [726] Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . ... naupanissaye terasa . Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. [727] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naindriye nava najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [728] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā naupanissaye pañca ... napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [729] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naindriye tīṇi najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. [730] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi ... nakamme ekaṃ navipāke tīṇi naindriye dve najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. [731] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Napacchājāta- paccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... Najhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

Ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [732] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayutte ekaṃ ... Navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Naindriyamūlakaṃ [733] Naindriyapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. [734] Naindriyapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ. Naupanissaye terasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. [735] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre nava najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [736] Naindriyapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte ekādasa ... napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Naāhāre nava najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava. [737] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre tīṇi . kātabbaṃ . Napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi ... Nakamme ekaṃ navipāke tīṇi naāhāre dve najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. [738] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [739] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ . najhānapaccayā namaggapaccayā yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ . Nasampayuttapaccayā yathā naaññamaññamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Navippayuttamūlakaṃ [740] Navippayuttapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [741] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava ... naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava naupanissaye pañca napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [742] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye tīṇi ... napurejāte nava. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. [743] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme ekaṃ navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. [744] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . nakammapaccayā navipākapaccayā naindriyapaccayā najhāne ekaṃ .pe. ... Novigate ekaṃ. Noatthimūlakaṃ [745] Noatthipaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [746] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā nanissaye nava ... Naupanissaye dve. [747] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye dve ... napurejāte nava noavigate nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

[748] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejāte dve ... Napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve. [749] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā noavigate dve. [750] Noatthipaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā navippayuttapaccayā nonatthiyā dve ... Novigate dve noavigate dve. [751] Noatthipaccayā nahetupaccayā novigatapaccayā noavigate dve . nonatthipaccayā nahetuyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . nonatthiyā ca novigate ca nahetupaccayasadisaṃ . novigatapaccayā nahetuyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . noavigatapaccayā nahetuyā nava ... Naārammaṇe nava naadhipatiyā nava novigate nava . noavigatapaccayā noatthipaccayasadisaṃ. Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā niṭṭhitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Pañhāvārassa anuloma paccanīya gaṇanā hetumūlakaṃ [752] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [753] Hetusahajātanissayaatthiavigatanti naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [754] Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

[755] Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [756] Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [757] Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [758] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [759] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [760] Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [761] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [762] Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri ... naadhipatiyā cattāri naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri napurejāte cattāri napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [763] Hetusahajātaaññamaññenissayaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... Naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [764] Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [765] Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Naārammaṇe dve ... naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve naaññamaññe dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [766] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [767] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [768] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [769] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [770] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [771] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri napurejāte cattāri napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [772] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [773] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naaññamaññe dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [774] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [775] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

[776] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Ārammaṇamūlakaṃ [777] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava ... naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [778] Ārammaṇaadhipatiupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta noavigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

[779] Ārammaṇapurejātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [780] Ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [781] Ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [782] Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

Nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Ārammaṇamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Adhipatimūlakaṃ [783] Adhipatipaccayā nahetuyā dasa ... naārammaṇe satta naanantare dasa nasamanantare dasa nasahajāte satta naaññamaññe aṭṭha nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte dasa napacchājāte dasa naāsevane dasa nakamme dasa navipāke dasa naāhāre dasa naindriye dasa najhāne dasa namagge dasa nasampayutte aṭṭha navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā dasa novigate dasa noavigate satta. [784] Adhipatiatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte cattāri nonatthiyā aṭṭha novigate aṭṭha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

[785] Adhipatinissayaatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte tīṇi nonatthiyā aṭṭha novigate aṭṭha. [786] Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā cattāri ... naārammaṇe tīṇi naanantare cattāri nasamanantare cattāri nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri naindriye cattāri najhāne cattāri namagge cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [787] Adhipatiārammaṇaupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Noavigate satta. [788] Adhipatiārammaṇaupanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [789] Adhipatiārammaṇanissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [790] Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [791] Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [792] Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [793] Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [794] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [795] Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [796] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [797] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [798] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [799] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [800] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [801] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [802] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [803] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [804] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [805] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [806] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [807] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [808] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page268.

Ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [809] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiaviganti naārammaṇe cattāri ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri napurejāte cattāri napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [810] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [811] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naaññamaññe dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [812] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page269.

Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [813] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [814] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Adhipatimūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Anantaramūlakaṃ [815] Anantarapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page270.

[816] Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta. [817] Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. [818] Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ. Anantaramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page271.

Samanantaramūlakaṃ [819] Samanantarapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta. [820] Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta. [821] Samanantaraanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. [822] Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti nahetuyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page272.

Ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ. Samanantaramūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Sahajātamūlakaṃ [823] Sahajātapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava naaññamaññe pañca naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava. [824] Sahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā nava ... Naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava naaññamaññe pañca naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte pañca vippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava. [825] Sahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page273.

... Naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [826] Sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [827] Sahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [828] Sahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page274.

Napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [829] Sahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [830] Sahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [831] Sahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [832] Sahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [833] Sahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Sahajātamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Aññamaññamūlakaṃ [834] Aññamaññapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Tīṇi novigate tīṇi. [835] Aññamaññasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [836] Aññamaññasahajātanissayasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [837] Aññamaññasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [838] Aññamaññasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [839] Aññamaññasahajātanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... ārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [840] Aññamaññasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Aññamaññamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Nissayamūlakaṃ [841] Nissayapaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Tīṇi naaññamaññe satta naupanissaye terasa napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte tīṇi nonatthiyā terasa novigate terasa. [842] Nissayaatthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte tīṇi naaññamaññe satta naupanissaye terasa napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte tīṇi nonatthiyā terasa novigate terasa. [843] Nissayaadhipatiatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte tīṇi nonatthiyā aṭṭha novigate aṭṭha. [844] Nissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... Naārammaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [845] Nissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte tīṇi naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [846] Nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti nahetuyā cattāri ... naārammaṇe tīṇi naanantare cattāri nasamanantare cattāri nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri naindriye cattāri najhāne cattāri namagge cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [847] Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

... Naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [848] Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [849] Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [850] Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

Nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [851] Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [852] Nissayasahajātaatthiavigatanti nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava naaññamaññe pañca naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava. [853] Nissayasahajātaaññamaññaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

[854] Nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [855] Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [856] Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [857] Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page283.

Ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [858] Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [859] Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [860] Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page284.

Naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [861] Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Nissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Upanissayamūlakaṃ [862] Upanissayapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [863] Upanissayaārammaṇaadhipatīti nahetuyā satta ... Naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta noavigate satta. [864] Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [865] Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [866] Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta. [867] Upanissayaanantaraāsevananatthivigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. [868] Upanissayakammanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajāte dve naaññamaññe dve nanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve. [869] Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ. Upanissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page287.

Purejātamūlakaṃ [870] Purejātapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [871] Purejātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... Naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [872] Purejātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [873] Purejātaārammaṇaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

... Naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [874] Purejātaārammaṇanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [875] Purejātaārammaṇaadhipatiupanissayaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [876] Purejātaārammaṇaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

Ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [877] Purejātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Purejātamūlaṃ niṭṭhitaṃ. Pacchājātamūlakaṃ [878] Pacchājātapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [879] Pacchājātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page290.

Naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Pacchājātamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Āsevanamūlakaṃ [880] Āsevanapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. [881] Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. Āsevanamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page291.

Kammamūlakaṃ [882] Kammapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte dve naaññamaññe tīṇi nanissaye dve naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta navipāke satta naāhāre dve naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte pañca noatthiyā dve nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve. [883] Kammaupanissayanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajāte dve naaññamaññe dve nanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve. [884] Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page292.

[885] Kammasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [886] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [887] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [888] Kammasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

Tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [889] Kammasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [890] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [891] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [892] Kammasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [893] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Kammamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Vipākamūlakaṃ [894] Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [895] Vipākasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [896] Vipākasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [897] Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

[898] Vipākasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [899] Vipākasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Vipākamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Āhāramūlakaṃ [900] Āhārapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

[901] Āhāraatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [902] Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [903] Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [904] Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [905] Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naindriye najhāne namagge nasampayutte nonatthiyā novigate tīṇi. [906] Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [907] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [908] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [909] Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [910] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

[911] Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [912] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [913] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [914] Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [915] Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [916] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [917] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [918] Āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [919] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [920] Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

[921] Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [922] Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [923] Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [924] Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [925] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [926] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi- avigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [927] Āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Ekaṃ novigate ekaṃ. [928] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [929] Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [930] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [931] Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [932] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [933] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [934] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Āhāramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

Indriyamūlakaṃ [935] Indriyapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [936] Indriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [937] Indriyanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

Novigate satta. [938] Indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [939] Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [940] Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [941] Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

Tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [942] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi. [943] Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [944] Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [945] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [946] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthi- avigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [947] Indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [948] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [949] Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta naārammaṇe satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta. {949.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi . Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi. Indriyasahajātaaññamañña- nissayamaggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . ... Novigate tīṇi. {949.2} Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi. {949.3} Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... novigate ekaṃ . Indriyasahajātaaññamañña- vipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Novigate ekaṃ. {949.5} Indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... novigate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Ekaṃ. {949.6} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.7} Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti nahetuyā satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta. {949.8} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi. {949.9} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.10} Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.11} Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.12} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.13} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.14} Indriyasahajātanissayavipākajhānavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.15} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.16} Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {949.17} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.18} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

{949.19} Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.20} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.21} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.22} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.23} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.24} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- maggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.25} Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {949.26} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.27} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.28} Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.29} Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.30} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.31} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. novigate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

Ekaṃ. {949.32} Indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.33} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra- vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.34} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {949.35} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.36} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.37} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthi- avigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.38} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka- āhārasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.39} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.40} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {949.41} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.42} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {949.43} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.44} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka- maggasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.45} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.46} Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri. {949.47} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthi- avigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {949.48} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamagga- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {949.49} Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {949.50} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.51} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka- maggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.52} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamagga- sampayuttaatthiavigatanti ārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.53} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {949.54} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka- maggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. [950] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri napurejāte cattāri

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

Napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [951] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [952] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naaññamaññe dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [953] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [954] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamagga- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page317.

Nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [955] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Indriyamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Jhānamūlakaṃ [956] Jhānapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe tīṇi nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [957] Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta saṅkhittaṃ. Novigate satta. {957.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.2} Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page318.

Novigate tīṇi. {957.3} Jhānasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.4} Jhānasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.5} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.6} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.7} Jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.8} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.9} Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {957.10} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.11} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.12} Jhānasahajātanissayaindriyavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.13} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.14} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.15} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.16} Jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page319.

Ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.17} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.18} Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {957.19} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.20} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.21} Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.22} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.23} Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.24} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- maggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.25} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.26} Jhānasahajātanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.27} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.28} Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {957.29} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamagga- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.30} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya- maggasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page320.

Nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.31} Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {957.32} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.33} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.34} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.35} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {957.36} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. Jhānamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Maggamūlakaṃ [958] Maggapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe tīṇi nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [959] Maggasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page321.

Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta. {959.1} Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.2} Maggasahajātaaññamaññanissayasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.3} Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.4} Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.5} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.6} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.7} Maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.8} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.9} Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {959.10} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.11} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.12} Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.13} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.14} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page322.

Novigate ekaṃ. {959.15} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.16} Maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.17} Maggasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.18} Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {959.19} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.20} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.21} Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.22} Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.23} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.24} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.25} Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.26} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna- vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.27} Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page323.

{959.28} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.29} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.30} Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.31} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.32} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.33} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.34} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.35} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna- vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.36} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta .pe. Novigate satta. {959.37} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.38} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi- avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi. {959.39} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.40} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- sampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.41} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.42} Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri. {959.43} Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriya- atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {959.44} Maggahetusahajātaaññamaññanissaya indriya- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {959.45} Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {959.46} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.47} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.48} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.49} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.50} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- vippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.51} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri. {959.52} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

Dve .pe. Novigate dve. {959.53} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta- atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve. {959.54} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriya- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. {959.55} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyasampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. novigate ekaṃ. {959.56} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta- atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. Maggamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Sampayuttamūlakaṃ [960] Sampayuttapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [961] Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ . ... novigate tīṇi . Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipāka- atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ. Sampayuttamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Vippayuttamūlakaṃ [962] Vippayuttapaccayā nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte tīṇi naaññamaññe pañca nanissaye tīṇi naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [963] Vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte pañca naaññamaññe pañca nanissaye tīṇi naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [964] Vippayuttanissayaatthiavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte tīṇi naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [965] Vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti nahetuyā cattāri ... naārammaṇe cattāri naanantare cattāri nasamanantare cattāri nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri naindriye cattāri najhāne cattāri namagge cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [966] Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [967] Vippayuttapacchājātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

Namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [968] Vippayuttanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [969] Vippayuttaārammaṇanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [970] Vippayuttaārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [971] Vippayuttanissayapurejātaindriyaatthiavigatanti nahetuyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page329.

Ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [972] Vippayuttasahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi vovigate tīṇi. [973] Vippayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [974] Vippayuttasahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page330.

Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [975] Vippayuttaārammaṇanissayaatthiavigatanti . saṅkhittaṃ . ... Nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [976] Vippayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Vippayuttamūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Atthimūlakaṃ [977] Atthipaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta naupanissaye terasa napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte pañca nonatthiyā terasa novigate terasa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page331.

[978] Atthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta naupanissaye terasa napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte pañca nonatthiyā terasa novigate terasa. [979] Atthinissayaavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa naadhipatiyā terasa naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte tīṇi naaññamaññe satta naupanissaye terasa napurejāte nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge terasa nasampayutte satta navippayutte tīṇi nonatthiyā terasa novigate terasa. [980] Atthiadhipatiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... ārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte cattāri nonatthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Aṭṭha novigate aṭṭha. [981] Atthiadhipatinissayaavigatanti nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte tīṇi nonatthiyā aṭṭha novigate aṭṭha. [982] Atthiāhāraavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [983] Atthiindriyaavigatanti hetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [984] Atthinissayaindriyaavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [985] Atthivippayuttaavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte pañca naaññamaññe pañca nanissaye tīṇi naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [986] Atthinissayavippayuttaavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare pañca nasahajāte tīṇi naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte tīṇi napacchājāte pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Naāsevane pañca nakamme pañca navipāke pañca naāhāre pañca naindriye pañca najhāne pañca namagge pañca nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca. [987] Atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti nahetuyā cattāri ... naārammaṇe tīṇi naanantare cattāri nasamanantare cattāri nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri naindriye cattāri najhāne cattāri namagge cattāri nasampayutta cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [988] Atthinissayaindriyavippayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte ekaṃ naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [989] Atthipacchājātavippayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [990] Atthipurejātaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [991] Atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [992] Atthiārammaṇapurejātaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

[993] Atthiārammaṇanissayapurejātavippayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [994] Atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [995] Atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [996] Atthinissayapurejātaindriyavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

Nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [997] Atthisahajātanissayaavigatanti nahetuyā nava ... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava naaññamaññe pañca naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava. [998] Atthisahajātaaññamaññanissayaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [999] Atthisahajātaaññamaññanissayasampayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [1000] Atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [1001] Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [1002] Atthisahajātanissayavipākaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

[1003] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [1004] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [1005] Atthisahajātanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [1006] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Atthimūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Natthivigataavigatamūlakaṃ [1007] Natthipaccayā nahetuyā satta . vigatapaccayā nahetuyā satta . natthipaccayampi vigatapaccayampi anantarapaccayasadisaṃ . Avigatapaccayā nahetuyā terasa . yathā atthipaccayo vitthārito evaṃ avigatapaccayo vitthāretabbo. Pañhāvārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. Pañhāvārassa paccanīyānulomagaṇanā nahetumūlakaṃ [1008] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1009] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

... Anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1010] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta ... samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1011] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā samanantare satta ... sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa. [1012] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte nava ... aññamaññe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa. [1013] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā aññamaññe tīṇi ... nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. [1014] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. [1015] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . Naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. [1016] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

... Kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. [1017] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā kamme dve ... Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1018] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ. [1019] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1020] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Navipākapaccayā naindriyapaccayā āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1021] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Naārammaṇamūlakaṃ [1022] Naārammaṇapaccayā hetuyā satta ... adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1023] Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. Naadhipatimūlakaṃ [1024] Naadhipatipaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava. Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Naanantaramūlakaṃ [1025] Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā nava sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page345.

Kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa. Nasamanantaramūlakaṃ [1026] Nasamanantarapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. Saṅkhittaṃ. Nasahajātamūlakaṃ [1027] Nasahajātapaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1028] Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta ... samanantare satta nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page346.

[1029] Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... purejāte nava pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ. Naaññamaññamūlakaṃ [1030] Naaññamaññapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava adhipatiyā aṭṭha anantare satta samanantare satta sahajāte pañca nissaye satta upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1031] Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi ... anantare satta samanantare satta sahajāte pañca nissaye satta upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1032] Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page347.

Nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. Saṅkhittaṃ. Nanissayamūlakaṃ [1033] Nanissayapaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1034] Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca natthiyā satta vigate satta avigate pañca. [1035] Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā upanissaye nava ... pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page348.

Naupanissayamūlakaṃ [1036] Naupanissayapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa. [1037] Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā nissaye tīṇi ... purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. Saṅkhittaṃ. Napurejātamūlakaṃ [1038] Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye nava pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā nava natthiyā satta vigate satta avigate nava. [1039] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta ... anantare satta samanantare satta sahajāte nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye nava pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā nava natthiyā satta vigate satta avigate nava. [1040] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye nava ... upanissaye nava pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ. Napacchājātamūlakaṃ [1041] Napacchājātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1042] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1043] Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Naāsevanamūlakaṃ [1044] Naāsevanapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare pañca samanantare pañca sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā pañca vigate pañca avigate terasa. [1045] Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta . Saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Nakamma navipākamūlakaṃ [1046] Nakammapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1047] Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta . saṅkhittaṃ . navipākapaccayā hetuyā satta (yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ) ... Avigate terasa. Naāhāramūlakaṃ [1048] Naāhārapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve vipāke ekaṃ indriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

Satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1049] Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta ... anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve vipāke ekaṃ indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [1050] Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā . saṅkhittaṃ . Nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Naindriyamūlakaṃ [1051] Naindriyapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava. Saṅkhittaṃ . ... avigate terasa . naindriyapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page353.

Ekaṃ . naindriyapaccayā kamme satta pañhā yathā nahetumūlake . Saṅkhittaṃ. Najhānamūlakaṃ [1052] Najhānapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava . Saṅkhittaṃ . ... avigate terasa . yathā nahetumūlakaṃ evaṃ najhānamūlakaṃ vitthāretabbaṃ. Namaggamūlakaṃ [1053] Namaggapaccayā hetuyā satta . Saṅkhittaṃ. ... Avigate terasa. Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Nasampayuttamūlakaṃ [1054] Nasampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava adhipatiyā aṭṭha anantare satta samanantare satta sahajāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye satta upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1055] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi ... anantare satta samanantare satta purejāte pañca aññamaññe ekaṃ nissaye satta upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page354.

Āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1056] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. [1057] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . ... Nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. [1058] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . ... Nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte tīṇi ... kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ. Navippayuttamūlakaṃ [1059] Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page355.

Tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā pañca natthiyā satta vigate satta avigate pañca. [1060] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi ... anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava āsevane tīṇi kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā satta vigate satta avigate tīṇi. [1061] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1062] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1063] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page356.

Naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā kamme dve ... āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1064] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Nakammapaccayā āhāre ekaṃ ... indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1065] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ . Nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1066] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ ... atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1067] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Navipākapaccayā naindriyapaccayā āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. [1068] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . Naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page357.

Noatthimūlakaṃ [1069] Noatthipaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta anantare satta samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi kamme dve natthiyā satta vigate satta. [1070] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi kamme dve natthiyā satta vigate satta. [1071] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā upanissaye nava ... Kamme dve. [1072] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme dve. [1073] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page358.

Naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā upanissaye nava. Nonatthimūlakaṃ [1074] Nonatthipaccayā hetuyā satta. Saṅkhittaṃ. ... Avigate terasa. Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Novigatamūlakaṃ [1075] Novigatapaccayā hetuyā satta. Saṅkhittaṃ. ... Avigate terasa. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Noavigatamūlakaṃ [1076] Noavigatapaccayā ārammaṇe nava . saṅkhittaṃ . ... Natthiyā satta vigate satta . yathā noatthimūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Pañhāvārassa paccanīyānulomaṃ kusalattikaṃ paṭhamaṃ niṭṭhitaṃ. -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page359.

Vedanāttikaṃ paṭiccavāro [1077] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1078] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1079] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1080] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ... Adhipatipaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page360.

... . Adhipatiyā paṭisandhi natthi . ... anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ purejātapaccayā. Saṅkhittaṃ. [1081] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āsevanapaccayā ... Kammapaccayā ... vipākapaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1082] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vipākapaccayā dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1083] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vipākapaccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page361.

Paṭicca eko khandho. [1084] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āhārapaccayā ... Indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā. [1085] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā. [1086] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā . saṅkhittaṃ . atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page362.

[1087] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi . saṅkhittaṃ . ... Avigate tīṇi . hetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Vipāke dve avigate tīṇi . ārammaṇapaccayā ... adhipatipaccayā hetuyā tīṇi ... vipāke dve avigate tīṇi . āsevanapaccayā hetuyā tīṇi ... kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate tīṇi . Vipākapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā dve. Saṅkhittaṃ. ... Purejāte tīṇi kamme tīṇi jhāne dve magge dve avigate tīṇi. Jhānapaccayā hetuyā tīṇi ... vipāke dve avigate tīṇi . maggapaccayā hetuyā tīṇi ... vipāke dve avigate tīṇi . avigatapaccayā hetuyā tīṇi ... natthiyā tīṇi vigate tīṇi . yathā kusalattikassa paccayagaṇanā evaṃ vitthāretabbā. [1088] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1089] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1090] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho ahetukapaṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1091] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā . Nādhipatiparipuṇṇaṃ paṭisandhikaṃ. [1092] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1093] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1094] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā ... Naāsevanapaccayā ... . napacchājātampi naāsevanampi paripuṇṇaṃ paṭisandhikaṃ. [1095] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā sukhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā. [1096] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā. [1097] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā. [1098] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navipākapaccayā ... Najhānapaccayā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1099] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati najhānapaccayā dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1100] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati najhānapaccayā cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1101] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1102] Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1103] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho ahetukapaṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1104] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1105] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho. [1106] Nahetuyā tīṇi naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve. [1107] Nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte ekaṃ. [1108] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

[1109] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayutte ekaṃ. [1110] Naadhipatipaccayā nahetuyā tīṇi ... napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve. [1111] Napurejātapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve namagge ekaṃ navippayutte dve. [1112] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [1113] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā ... Nakammapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi namagge dve navippayutte dve. [1114] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve namagge dve navippayutte ekaṃ. [1115] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Napacchājāte ekaṃ ... naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [1116] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi namagge dve navippayutte dve. Navipākapaccayaṃ nakammapaccayasadisaṃ. [1117] Najhānapaccayā nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi namagge tīṇi. [1118] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge tīṇi. [1119] Namaggapaccayā nahetuyā tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ. [1120] Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ. [1121] Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [1122] Navippayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Navipāke dve namagge ekaṃ. [1123] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ. [1124] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namagge ekaṃ. Paccanīyagaṇanā niṭṭhitā. [1125] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte dve. [1126] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte dve. Yathā kusalattikaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [1127] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne dve magge ekaṃ sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [1128] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā ārammaṇe tīṇi ... anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne dve magge ekaṃ sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. [1129] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [1130] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [1131] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Navipākapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. [1132] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . Napurejātapaccayā hetuyā dve . saṅkhittaṃ . napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā hetuyā tīṇi .pe. [1133] Najhānapaccayā ārammaṇe tīṇi ... anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi . namaggapaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi. [1134] Navippayuttapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve adhipatiyā dve anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve āsevane dve kamme dve vipāke dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge dve sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Vigate dve avigate dve. [1135] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [1136] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā napaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. [1137] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

[1138] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sahajāto .pe. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paccayā . sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ nissāya. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho. [1139] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sampayutto sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā dve khandhā dve khandhe sampayutto eko khandho. Sampayuttavāro niṭṭhito. Pañhāvāro [1140] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [1141] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo dukkhāya vedanāya sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [1142] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

Hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [1143] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati . Ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena sukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti sukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1144] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati sukhāya vedanāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Sampayutte jhāne pahīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1145] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati . ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena sukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti sukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati . cetopariyañāṇena sukhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti . sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Paccayo . sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1146] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dosaṃ ārabbha doso uppajjati moho uppajjati dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ mohaṃ ārabbha moho uppajjati doso uppajjati dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ ārabbha doso uppajjati moho uppajjati dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1147] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dukkhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti . dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1148] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dukkhāya vedanāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena dukkhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti . dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo . dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1149] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti. {1149.1} Ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. {1149.2} Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo .pe. ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo . Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo . Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1150] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti . ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

Paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1151] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte jhāne pahīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. [1152] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. sahajātādhipati: sukhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1153] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Ārammaṇādhipati: sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. [1154] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: dukkhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Paccayo. [1155] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. sahajātādhipati: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1156] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Ārammaṇādhipati: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā vuṭṭhahitvā phalā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. [1157] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . Sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā sukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1158] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ cuticittaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo sukhasahagataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

Kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyāmanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalākusalaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa kiriyaṃ vuṭṭhānassa phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1159] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [1160] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1161] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1162] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ cuticittaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo vipākamanodhātu sukhāya vedanāya sampayuttāya vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalākusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa kiriyaṃ vuṭṭhānassa phalaṃ vuṭṭhānassa nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

[1163] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [1164] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisaṃ. [1165] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. [1166] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo dukkhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo dukkhāya vedanāya sampayuttapaṭisandhi na labbhati. [1167] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page386.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. [1168] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo ... nissayapaccayena paccayo. Aññamaññampi nissayampi sahajātapaccayasadisaṃ. [1169] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti sukhāya vedanāya sampayuttaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti. {1169.1} Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti . Saddhāpañcamakesu mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhātīti kātabbaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page387.

Avasesesu na kātabbaṃ . sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti . Sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya rāgassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1170] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo pakatūpanissayo: sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti . sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti . sukhāya vedanāya sampayuttaṃ rāgaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati . dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

Paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti pitaraṃ jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati . sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ dosassa .pe. mohassa dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1171] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti . sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti. {1171.1} Saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti . sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya rāgassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1172] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dosaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati . mohaṃ dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . Saṅkhittaṃ . saṅghaṃ bhindati . doso moho dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ dosassa mohassa dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1173] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo pakatūpanissayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

Dosaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti. Saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ . nigamaghātaṃ karoti . Mohaṃ ... dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . nigamaghātaṃ karoti . Doso moho dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya .pe. sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1174] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dosaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ. Nigamaghātaṃ karoti . mohaṃ ... dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ. Nigamaghātaṃ karoti doso moho dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya .pe. patthanāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1175] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . diṭṭhiṃ gaṇhāti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati .pe. Nigamaghātaṃ karoti . adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya . saṅkhittaṃ . ... Patthanāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1176] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti .pe. mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... .pe. ... Patthanaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti sukhāya vedanāya sampayuttena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page392.

Cittena adinnaṃ ādiyati .pe. nigamaghātaṃ karoti . adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā .pe. ... patthanā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya .pe. ... Patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1177] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti . adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... . saṅkhittaṃ . ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati . adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā .pe. ... Patthanā dosassa mohassa dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. [1178] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo sukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page393.

Gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [1179] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [1180] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [1181] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1182] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā: sukhāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page394.

Vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1183] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā: sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1184] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1185] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā: dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1186] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page395.

Nānākhaṇikā: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1187] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1188] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1189] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa .pe. [1190] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko dukkhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page396.

Paccayo .pe. adukkhamasukhāya vedanāya .pe. vipāko adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ .pe. Paṭisandhikkhaṇe. [1191] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo ... indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo atthipaccayena paccayo natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo ... Avigatapaccayena paccayo. Hetumūlakaṃ [1192] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā pañca anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava āsevane tīṇi kamme aṭṭha vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā satta vigate satta avigate tīṇi. [1193] Hetupaccayā adhipatiyā dve ... sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi vipāke dve indriye dve magge dve sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1194] Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . hetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page397.

Dve . hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve . Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve . Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. Ārammaṇamūlakaṃ [1195] Ārammaṇapaccayā adhipatiyā cattāri ... upanissaye cattāri. Ārammaṇaadhipatiupanissayanti cattāri. Adhipatimūlakaṃ [1196] Adhipatipaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe cattāri sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye cattāri vipāke dve āhāre tīṇi indriye tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1197] Adhipatiārammaṇaupanissayanti cattāri . Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti dve . Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti dve. Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page398.

Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. [1198] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthi- avigatanti dve . adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti dve. Anantarasamanantaramūlakaṃ [1199] Anantarapaccayā samanantare satta ... upanissaye satta āsevane tīṇi kamme dve natthiyā satta vigate satta. [1200] Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti satta . Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti tīṇi . Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti dve . Samanantarapaccayā anantarasadisaṃ. Sahajātaaññamaññanissayamūlakaṃ [1201] Sahajātapaccayā ... aññamaññapaccayā ... Nissayapaccayā hetuyā tīṇi ... adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1202] Nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

Upanissayamūlakaṃ [1203] Upanissayapaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā cattāri anantare satta samanantare satta āsevane tīṇi kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta. [1204] Upanissayaārammaṇaadhipatīti cattāri . Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta. Upanissayaanantarasamanantaraāsevananatthivigatanti tīṇi . upanissayakammanti aṭṭha. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti dve. Āsevanamūlakaṃ [1205] Āsevanapaccayā anantare tīṇi ... samanantare tīṇi upanissaye tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi . Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tīṇi. Kammamūlakaṃ [1206] Kammapaccayā anantare dve ... Samanantare dve sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye aṭṭha vipāke tīṇi āhāre tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā dve vigate dve avigate tīṇi. [1207] Kammaupanissayanti aṭṭha. Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthi- avigatanti dve . kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page400.

Vipākamūlakaṃ [1208] Vipākapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā dve sahajāte tīṇi . saṅkhittaṃ . atthiyā tīṇi avigate tīṇi . Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Āhāramūlakaṃ [1209] Āhārapaccayā adhipatiyā tīṇi ... sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi indriye tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1210] Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page401.

Indriyamūlakaṃ [1211] Indriyapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1212] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. {1212.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka- maggasampayuttaatthiavigatanti dve. {1212.2} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka- jhānasampayuttaatthiavigatanti dve. {1212.3} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga- sampayuttaatthiavigatanti tīṇi . indriyasahajātaaññamañña- nissayavipākajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. {1212.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka- āhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. {1212.5} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra- sampayuttaatthiavigatanti tīṇi . indriyaadhipatisahajātaaññamañña- nissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti dve. {1212.6} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti tīṇi. Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page402.

Dve. {1212.7} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti dve . indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka- maggasampayuttaatthiavigatanti dve. {1212.8} Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya- maggasampayuttaatthiavigatanti dve . indriyahetuadhipatisahajāta- aññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti dve. Jhānamūlakaṃ [1213] Jhānapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe tīṇi nissayetīṇi vipāke dve indriye tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1214] Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti dve. {1214.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyasampayuttaatthiavigatanti dve. {1214.2} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- maggasampayuttaatthiavigatanti dve. {1214.3} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya- maggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . jhānasahajātaaññamañña- nissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page403.

Maggamūlakaṃ [1215] Maggapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi vipāke dve indriye tīṇi jhāne tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1216] Maggasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.1} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . maggasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.2} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta- atthiavigatanti tīṇi . maggasahajātaaññamaññanissayavipāka- jhānasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.3} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna- sampayuttaatthiavigatanti tīṇi . maggasahajātaaññamaññanissaya- vipākaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.4} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya- sampayuttaatthiavigatanti tīṇi . maggaadhipatisahajātaaññamañña- nissayavipākaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.5} Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriya- sampayuttaatthiavigatanti dve . maggahetusahajātaaññamañña- nissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve. {1216.6} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya- sampayuttaatthiavigatanti dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page404.

Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta- atthiavigatanti dve. Sampayuttamūlakaṃ [1217] Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... adhipatiyā tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1218] Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi . Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti tīṇi . Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. Pañhāvārassa anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [1219] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. [1220] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. [1221] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page405.

[1222] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. [1223] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo. [1224] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. [1225] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. [1226] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. [1227] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page406.

[1228] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava naaññamaññe nava nanissaye nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava. [1229] Nahetupaccayā naārammaṇe nava . saṅkhittaṃ . Noavigate nava . nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava ... naupanissaye aṭṭha. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate aṭṭha. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. Yathā kusalattikassa paccanīyagaṇanā gaṇitā evaṃ imampi asammūyhantena sabbamūlakaṃ gahetabbaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [1230] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke

--------------------------------------------------------------------------------------------- page407.

Tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi . hetu hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthivigatanti naārammaṇe tīṇi . Saṅkhittaṃ . ... novigate tīṇi. Yathā kusalattikassa anulomapaccanīyagaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā evaṃ immapi gaṇetabbaṃ . Kammapaccayā nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe aṭṭha .pe. ... Noavigate aṭṭha. Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā. [1231] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā pañca anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava āsevane tīṇi kamme aṭṭha vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā satta vigate satta avigate tīṇi. [1232] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi ... anantare satta . saṅkhittaṃ . ... Avigate tīṇi. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava kamme aṭṭha vipāke tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1233] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page408.

Nanissayapaccayā upanissaye nava ... kamme aṭṭha . nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme aṭṭha. Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ. [1234] Naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Kamme aṭṭha avigate tīṇi. [1235] Noavigatapaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā cattāri anantare satta samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta. [1236] Noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta. [1237] Noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page409.

Nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā kamme aṭṭha. Yathā kusalattikassa paccanīyānulomagaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Vedanāttikaṃ dutiyaṃ niṭṭhitaṃ. --------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page410.

Vipākattikaṃ paṭiccavāro [1238] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā . Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1239] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1240] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1241] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page412.

Hetupaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1242] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1243] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1244] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1245] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

Khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. [1246] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. [1247] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca tīṇi. [1248] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

Kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ [1249] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1250] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1251] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā ... samanantarapaccayā ... ārammaṇapaccayasadisaṃ . sahajātapaccayā ... Sahajātaṃ sabbaṃ hetupaccayasadisaṃ. [1252] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati sahajātapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ. Sahajāte imaṃ nānākaraṇaṃ. [1253] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca vatthu . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

Uppajjanti aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca. [1254] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1255] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. [1256] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. [1257] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā. Saṅkhittaṃ. Upanissayapaccayā purejātapaccayā. [1258] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1259] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1260] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā. Saṅkhittaṃ. Vipākapaccayā tīṇi. [1261] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1262] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. Nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā. [1263] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati āhāra- paccayā . saṅkhittaṃ . ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [1264] Hetuyā terasa ārammaṇe pañca adhipatiyā nava anantare pañca samanantare pañca sahajāte terasa aññamaññe satta nissaye terasa upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme terasa vipāke nava āhāre terasa indriye terasa jhāne terasa magge terasa sampayutte pañca vippayutte terasa atthiyā terasa natthiyā pañca vigate pañca avigate terasa. [1265] Hetupaccayā ārammaṇe pañca .pe. avigate terasa. Yathā kusalattikassa gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. [1266] Āsevanapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve adhipatiyā dve anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge dve sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [1267] Vipākapaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā pañca anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ kamme nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

Āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Anulomagaṇanā niṭṭhitā. [1268] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukavipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1269] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

[1270] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1271] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukavipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1272] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1273] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1274] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

[1275] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1276] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1277] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Yathā anulomaṃ sahajātasadisaṃ saṅkhittaṃ. [1278] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ imaṃ nānattaṃ naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā. [1279] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1280] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1281] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1282] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhā ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1283] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā. Saṅkhittaṃ . ... naāsevanapaccayā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā vipākadhammadhamme

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Khandhe paṭicca vipākadhammadhammā cetanā. [1284] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammekhandhepaṭicca khandhe paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. [1285] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1286] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

Upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1287] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1288] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naāhāraṇapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1289] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [1290] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1291] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

[1292] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi. [1293] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi. [1294] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tīṇi. [1295] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā dve . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā dve . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ekaṃ. [1296] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1297] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1298] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1299] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nonatthipaccayā ... Novigatapaccayā .... [1300] Nahetuyā dasa naārammaṇe pañca naadhipatiyā terasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte dvādasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme dve navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve namagge nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [1301] Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā dasa naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte dasa napacchājāte dasa naāsevane dasa nakamme dve navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve namagge nava nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [1302] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Nahetumūlakaṃ yathā kusalattike sajjhāyamaggena gaṇitaṃ evaṃ idhāpi gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [1303] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā terasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte dvādasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme dve navipāke pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [1304] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā pañca ... napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme dve navipāke dve navippayutte tīṇi. [1305] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve navippayutte tīṇi. [1306] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā. Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve . saṅkhittaṃ . Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

[1307] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... anantare pañca samanantare pañca sahajāte dasa aññamaññe satta nissaye dasa upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme dasa vipāke nava āhāre dasa indriye dasa jhānedasa magge ekaṃ sampayutte pañca vippayutte dasa atthiyā dasa natthiyā pañca vigate pañca avigate dasa. [1308] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe dve nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1309] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte tīṇi ... nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. Saṅkhittaṃ. Yathā kusalattike nahetumūlakaṃ gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Yathā kusalattike paccanīyānulomaṃ vitthāritaṃ evaṃ imaṃ vitthāretabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page430.

Sahajātavāro [1310] Vipākaṃ dhammaṃ sahajāto vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe sahajāto eko khandho dve khandhe sahajātā dve khandhā. Saṅkhittaṃ . hetuyā terasa .pe. avigate terasa . nahetuyā dasa .pe. novigate pañca . hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Navippayutte tīṇi. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... Avigate terasa. Sahajātavāro niṭṭhito. Paccayavāro [1311] Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe . vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipāke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [1312] Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page431.

Hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1313] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. {1313.1} Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipāka- navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page432.

Khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1314] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. {1314.1} Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page433.

Khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. [1315] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. {1315.1} Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1316] Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe .... [1317] Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā. [1318] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page434.

Uppajjati ārammaṇapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sotāyatanaṃ paccayā sotaviññāṇaṃ ghānāyatanaṃ paccayā ghānaviññāṇaṃ jivhāyatanaṃ paccayā jivhāviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. [1319] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā sota ... Ghāna ... Jivhā ... Kāya ... vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. [1320] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

Dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. [1321] Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . adhipatipaccayā paṭisandhikkhaṇe natthi . vipākadhammadhammaṃ paccayā adhipatiyā tīṇi. [1322] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. [1323] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

Paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1324] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1325] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipākadhammadhamme khandhe ca m