ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [664] Atthipaccaya hetuya satta ... Arammane tini adhipatiya
attha  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye terasa upanissaye
ekam  purejate  tini pacchajate tini kamme satta vipake ekam
ahare satta indriye satta jhane satta magge satta sampayutte
tini vippayutte panca avigate terasa.
   [665]  Atthiavigatanti terasa . atthinissayaavigatanti terasa .
Atthiadhipatiavigatanti  attha  .  atthiadhipatinissayaavigatanti  attha .
Atthiaharaavigatanti  satta  .  atthiindriyaavigatanti  satta .
Atthinissayaindriyaavigatanti  satta  .  atthivippayuttaavigatanti  panca .
Atthinissayavippayuttaavigatanti  panca  . atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti
cattari. Atthiadhipatinissayaindriyavippayuttaavigatanti tini.
   {665.1} Atthipacchajatavippayuttaavigatanti tini . atthipurejata-
avigatanti  tini  .  atthinissayapurejatavippayuttaavigatanti  tini .
Atthiarammanapurejataavigatanti  tini  .  atthiarammananissayapurejata-
vippayuttaavigatanti   tini  .  atthiarammanaadhipatiupanissayapurejata-
avigatanti   ekam   .  atthiarammanaadhipatinissayaupanissayapurejata-
vippayuttaavigatanti   ekam  .  atthinissayapurejataindriyavippayutta-
avigatanti ekam.
          Pakinnakam nama imam.
   [666]  Atthisahajatanissayaavigatanti  nava  .  atthisahajata-
annamannanissayaavigatanti   tini   .   atthisahajataannamannanissaya-
sampayuttaavigatanti   tini   .   atthisahajatanissayavippayuttaavigatanti
tini. Atthisahajataannamannanissayavippayuttaavigatanti ekam.
   {666.1} Atthisahajatanissayavipakaavigatanti ekam . atthisahajata-
annamannanissayavipakaavigatanti   ekam   .   atthisahajataannamanna-
nissayavipakasampayuttaavigatanti   ekam  .  atthisahajatanissayavipaka-
vippayuttaavigatanti   ekam   .   atthisahajataannamannanissayavipaka-
vippayuttaavigatanti ekam.
            Natthimulakam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 223-225. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=664&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=664&items=3&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=664&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=664&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=664              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :