ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
            Samsatthavaro
   [70]  Sahetukam  dhammam  samsattho  sahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya: sahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane ... . ahetukam dhammam samsattho sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham samsattha vicikicchasahagata
uddhaccasahagata   khandha   .   sahetukanca  ahetukanca  dhammam
samsattho  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  samsattha tayo khandha dve
khandhe ....
   [71]  Sahetukam  dhammam  samsattho  sahetuko dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha
dve khandhe ... patisandhikkhane .... Sahetukam dhammam samsattho ahetuko
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe  samsattho  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Sahetukam  dhammam samsattho sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti
arammanapaccaya:   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam  ekam  khandham
samsattha tayo khandha moho ca dve khandhe ... . ahetukam dhammam
samsattho  ahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  ahetukam
ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {71.1}  Ahetukam  dhammam  samsattho sahetuko dhammo uppajjati
Arammanapaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  samsattha
vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha  .  sahetukanca  ahetukanca
dhammam  samsattho  sahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  samsattha
tayo khandha dve khandhe ....
   [72] Sahetukam dhammam samsattho sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya:
sahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ....
   [73]  Sahetukam  dhammam  samsattho  sahetuko  dhammo uppajjati
anantarapaccaya:. ... Samanantarapaccaya: sahajatapaccaya:. Sankhittam.
   [74] ... Vipakapaccaya: vipakam sahetukam ekam khandham ... Dve
khandhe ... patisandhikkhane ... . ahetukam dhammam samsattho ahetuko
dhammo  uppajjati  vipakapaccaya:  vipakam  ahetukam  ekam  khandham
samsattha tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane ... . ...
Jhanapaccaya:. Sankhittam. ... Avigatapaccaya:.
   [75]  Hetuya  tini  arammane  cha  adhipatiya  ekam
anantare  cha  samanantare  cha  sahajate  cha  annamanne  cha
nissaye  cha  upanissaye  cha purejate cha . sankhittam . vipake
dve  ahare  cha  indriye  cha  jhane  cha  magge  panca
avigate cha. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [76]  Sahetukam  dhammam  samsattho  ahetuko  dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  samsattho
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  ahetukam dhammam samsattho
ahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  ekam  khandham
samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... Sankhittam.
   [77]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  cha  napurejate  cha
napacchajate  cha  naasevane  cha  nakamme  cattari navipake cha
najhane ekam namagge ekam navippayutte cha. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [78]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini  ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [79] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve .
Sankhittam . ... kamme dve vipake ekam ahare dve magge
ekam avigate dve. Evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 43-45. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=42&item=70&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=42&item=70&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=70&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=70&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=70              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :